Kbps 741 med 20-fots container från ACL

Vagn för en 40-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även växelflak upp till 40-fot. Vagntypen ör en mer eller mindre strippad SJ Kbps 741. Okänt antal har existerat.

Kännetecken

Axelavstånd 9,000 meter

Längd över buffertar 13,860 meter

Lastytans längd 12,620 meter

Trägolv på ram i svetsad konstruktion med balkar i ett tydligt lager.

Stolpar och gavellämmar i durkplåt av standard O-typ. Inga sidolämmar i durkplåt men fästen för såna finns kvar tydligt synliga. Alla stolpar utom på gavlarna och 4 st på varje sida har avlägsnats men hållarna finns kvar tydligt synliga. Resterande stolpar har kapats lraftigt. På vissa vagnar har även gavellämmarna avlägsnats.

Ingen lastsäkring sker vid användning för containertransport.

UIC-nummer

Kända UIC-nummer är

21 74 335 3 456-7, 21 74 335 3 779-2, 21 74 335 3 912-9,

Historik och användning

Runt millenieskiftet bedrives containerpendlar med tåg utgående från Göteborg och under Bilspeditions varumärke. Typisk för dessa tåg är att de använder en salig blandning av begagnade Kbps och Os-vagnar som fulkonverterats till containervagnar. Dvs de har inga containerfästen alls utan containrarna lastas som glidlast och hålls hjälpligt på plats av ett fåtal avkapade sidostolpar.

Mycket vanligt förekommande i dessa tåg är vagnar av typen SJ Kbps 741 som fulkonverterats på detta sätt. Exakt när vagnar av denna typ började användas i tågen och när de slutade användas eller fortfarande används fast under annat varumärke vet vi just nu inte.

Bilder

Kbps 741 med 20-fots container från ACL
Kbps 741 med 20-fots container från ACL. Fotograferat i Göteborg 2000 av Bo Japlin.
Kbps 741 med 20-fots container från ACL
Kbps 741 med 20-fots container från ACL Fotograferat i Göteborg 2000 av Bo Japlin.
Kbps 741 med 20-fots container från ACL
Kbps 741 med nummer 21 74 335 3 456-7 och lastad med 20-fots container från ACL Fotograferat i Göteborg 2000 av Bo Japlin.
Kbps 741 med 20-fots container från ACL
Kbps 741 med 20-fots container från ACL Fotograferat i Göteborg 2000 av Bo Japlin.
Bilspedition logo på Kbps 741.
Bilspedition logo på Kbps 741. Fotograferat i Göteborg 2000 av Bo Japlin.
Kbps 741 nummer 21 74 335 3912-9 och lastad med 40-fots container från Evergreen
Kbps 741 nummer 21 74 335 3912-9 och lastad med 40-fots container från Evergreen Fotograferat i Göteborg 2000 av Bo Japlin.
Kbps 741 nummer 21 74 335 3912-9
Kbps 741 nummer 21 74 335 3912-9 och lastad med 40-fots container från Evergreen Fotograferat i Göteborg 2000 av Bo Japlin.
Kbps 741 nummer 21 74 335 3912-9 och lastad med 40-fots container från Evergreen
Kbps 741 nummer 21 74 335 3912-9 och lastad med 40-fots container från Evergreen Fotograferat i Göteborg 2000 av Bo Japlin.
Kbps 741 nummer 21 74 335 3 779-2 och lastad med 20-fots container från Hamburg Süd.
Kbps 741 nummer 21 74 335 3 779-2 och lastad med 20-fots container från Hamburg Süd. Fotograferat i Göteborg 2000 av Bo Japlin.
Kbps 741 nummer 21 74 335 3 779-2 och lastad med 20-fots container från Hamburg Süd.
Kbps 741 nummer 21 74 335 3 779-2 och lastad med 20-fots container från Hamburg Süd. Fotograferat i Göteborg 2000 av Bo Japlin.
Kbps 741 lastad med 40-fots container från MAERSK.
Kbps 741 lastad med 40-fots container från MAERSK Fotograferat i Göteborg 2000 av Bo Japlin.
5 st Kbps 741 lastad med 3 MAERSK och två röda 40-fots container. Fotograferat i Göteborg 2000 av Bo Japlin.
5 st Kbps 741 lastad med 3 MAERSK och två röda 40-fots container. Fotograferat i Göteborg 2000 av Bo Japlin.
4 st Kbps 741 lastad med 3 SeaLand och e omärkt grå 40-fots container.
4 st Kbps 741 lastad med 3 SeaLand och e omärkt grå 40-fots container. Fotograferat i Göteborg 2000 av Bo Japlin.
Kbps 741 lastad med 40-fots container från SeaLand. Fotografi taget .
Kbps 741 lastad med 40-fots container från SeaLand. Fotografi taget i Göteborg 2000 av Bo Japlin.
I förgrunden syns flaket på en Kbps 741 och i bakgrunden ser man gaveln på en Kbps 761 lastad med en container från Evergreen.
I förgrunden syns flaket på en Kbps 741 och i bakgrunden ser man gaveln på en Kbps 761 lastad med en container från Evergreen. Fotograferat i Göteborg 2000 av Bo Japlin.
Räknat från vänster så är vagnarna 1, 2, 3, 4, 5 och 9 av typen Bilspedition Kbps 741 c-variant. Vagn 7 är en helt omodifierad standard SJ Kbps 741. Fotograferat i Göteborg 2000 av Bo Japlin.
Länkar till övriga bilder

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok I-III 1948-1967

Vagntypen förekommer INTE.

Epok IVa 1967-1979

Vagntypen förekommer INTE..

Epok IVb 1979-1988

Okänt.

Epok Va 1988-2001

.Modellerar man Svensk MJ epok Va så är vagntypen möjlig hos någon mindre privat operatör och man bör ha ett flertal vagnar av typen om man kör en operatör som använder vagntypen.

Epok Vb 2001-2010

Modellerar man Svensk MJ epok Vb så är vagntypen möjlig hos någon mindre privat operatör och man bör ha ett flertal vagnar av typen om man kör en operatör som använder vagntypen..

Epok VI 2010-2020

Modellerar man Svensk MJ epok VI så är vagntypen möjlig hos någon mindre privat operatör och man bör ha ett flertal vagnar av typen om man kör en operatör som använder vagntypen.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 2 st halvlast eller tom container i centrerat läge.

30′ ISO-container

Förekommer EJ.

35′ SEALAND-container

Förekommer EJ.

Växelflak

Förekommer upp till 40’, 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.