Efterlysning bilder vi saknar bilder på denna vagntyp med publiceringsrätt

Lång vagn för en 40-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även för 2 växelflak upp till 7,15 meter eller ett växelflak upp till 44-fot. Tillverkad som containervagn från början och utrustad med hydralisk stötdämpning för växlingsstötar. Minst 79 st byggda.

Kännetecken

Axelavstånd 10,000 meter

Längd över buffertar 17,100 meter

Lastytans längd 14,600 meter

Öppen ram av Talbot-typ. Svetsad konstruktion med balkar i tydligt 3-dimensionell struktur. Ramen består av två delar som kan röra sig i relation till varandra och är sammankopplade med hydralisk stötdämpning. Dels en vagndel som består av hjulupphängning och ramverk för att bära last och som tar alla vertikala krafter. Dels en draginrättningsdel som består av buffertbalkarna och en genomgående centralbalk som vilar i en kanal i vagndelen, denna del tar alla horisontella krafter i tågets längdriktning.

Äldre typ av container-fästen som skjuts upp underifrån vid användning.

Talbot-byggd vagntyp med typiska detaljer

Runda pressformade gnistskydd över hjulen.

En pyramidformad förstärkning på rambalkarna ovanför varje hjulfjäderfäste

UIC-nummer

Kända UIC-nummer är från 21 80 440 4 511 till 21 80 440 4 593

Historik och användning

Byggd i minst 79 exemplar 1970. Innan dess byggdes en prototyp 1968 som var något kortare och som användes i trafik ett par år men ställdes av 1972.

Syftet med denna vagntyp är att containervagnar ska kunna skjutsats över växlingsvallar utan att containerfästena går sönder och lastade containers åker av vagnen.

Vagnen är inte RIV-märkt och bör ha använts huvudsakligen för intern trafik inom Tyskland. Dock borde vagntypen ha kunnat förekomma i länder som tillåter 10 meters axelavstånd på tvåaxliga godsvagnar, speciellt länder som själva hade vagnar av liknande typ som Sverige och Norge. Förekomsten av vagnarna i Sverige och Norge begränsas dock av om det funnits tågfärjor som kunnat hantera dessa vagnar. Dessutom krävs sannolikt specialtillstånd.

Vagntypen är ett typiskt inslag i tyska containertåg under hela perioden 1970 till 1999. Eftersom den är hydrauliskt stötdämpad så syns den även ofta i vagnslasttåg.

När dessa vagnar dyker upp i Sverige så är den typiska användningen som transportör av ett maxlastad långt växelflak med stötkänsligt eller farligt innehåll. Även andra stötkänsliga laster är typiska så länge vagnen bara lastas med en container i centrerat läge. Vagnen går då som vagnslast från exportör i Tyskland direkt till kund i Sverige men kan även hamna på terminal eller lastplats för lyft till trailer om kunden saknar eget spår.

Bilder

Vi saknar helt bilder på vagntypen.

Länkar till övriga bilder

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III 1948-1967

Vagntypen förekommer EJ.

Epok IVa 1967-1979

Modellerar man Svensk MJ epok IVa så är vagntypen möjlig om man modellerar 1970 eller senare och man kan ha något exemplar.

Modellerar man Dansk MJ epok IVa så är vagntypen möjlig om man modellerar 1970 eller senare och man kan ha några stycken.

Modellerar man Tysk MJ epok IVa så är vagntypen nödvändig om man modellerar 1970 eller senare och man bör ha rätt många.

Modellerar man Europeisk MJ epok IVa så är vagntypen möjlig om man modellerar 1970 eller senare och man kan ha några stycken.

Not: Alla vagnarna bör ha intakt målning men variera kraftigt i grad av smutsighet.

Epok IVb 1979-1988

Modellerar man Svensk MJ epok IVb så är vagntypen möjlig och man kan ha något exemplar.

Modellerar man Dansk MJ epok IVb så är vagntypen möjlig och man kan ha några stycken.

Modellerar man Tysk MJ epok IVb så är vagntypen nödvändig och man bör ha rätt många.

Modellerar man Europeisk MJ epok IVb så är vagntypen möjlig och man kan ha några stycken.

Not: Vagnarna bör variera i skick och smutsighet som mest under denna period. Vissa är slitna med begynnade rost medans andra är helt nylevererade.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok Va så är vagntypen möjlig och man kan ha något exemplar.

Modellerar man Dansk MJ epok Va så är vagntypen möjlig och man kan ha några stycken.

Modellerar man Tysk MJ epok Va så är vagntypen nödvändig och man bör ha ett flertal.

Modellerar man Europeisk MJ epok Va så är vagntypen möjlig och man kan ha några stycken.

Not: Vagnarna bör vara i ett skick där huvudfärgen är mörkt rostbrun med ytterst små spår av den ursprungliga svarta färgen. Fläckar av ljust rödbrun rost på nyreparerade detaljer eller påmålad rostskyddsfärg i liknande nyans bör förekomma.

Epok Vb 2001-2010

Vagntypen finns inte längre.

Epok VIa 2010-2020

Vagntypen finns inte längre.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 2 st halvlast eller tom container i symetriskt ändläge.

Vanligt: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer EJ

35′ SEALAND-container

Förekommer EJ

Växelflak

Vanligt: 2 st halvlast eller tomma växelflak upp till 7,15 meter i symetriskt ändläge.

Vanligt: 1 st tomt växelflak i asymetriskt ändläge.

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tomt växelflak upp till maxlängd 44′ i centrerat läge.