Efterlysning bilder vi saknar bilder på denna vagntyp med publiceringsrätt

Vagn för en 40-fots container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Tillverkad som containervagn från början och utrustad med hydralisk stötdämpning för växlingsstötar. Exakt 50 st har existerat.

Kännetecken

Axelavstånd 9,000 m

Längd över buffertar 14,800 m

Lastytans längd 12,300 m

Öppen ram av Talbot-typ. Svetsad konstruktion med balkar i tydligt 3-dimensionell struktur. Ramen består av två delar som kan röra sig i relation till varandra och är sammankopplade med hydralisk stötdämpning. Dels en vagndel som består av hjulupphängning och ramverk för att bära last och som tar alla vertikala krafter. Dels en draginrättningsdel som består av buffertbalkarna och en genomgående centralbalk som vilar i en kanal i vagndelen, denna del tar alla horisontella krafter i tågets längdriktning.

Vagnen kan var svår att skilja från SJ Lgjs 741 och DB Lgjs 575,1 men kan identifieras på att den inte har containerfästen för SEALAND 35-fots containers och inte heller för 30-fots iso-containers i centrerat läge. Ytterligare en skillnad är att plåtarna ovanpå ramändarna är mer lika SJ Lgjns 791.

Visa vagnar har parkeringsbroms.

Moderna fällbara container-fästen av pin-typ.

Talbot-byggd vagntyp med typiska detaljer

Runda pressformade gnistskydd över hjulen.

En pyramidformad förstärkning på rambalkarna ovanför varje hjulfjäderfäste

UIC-nummer

Kända UIC-nummer som Lgjs är 21 86 440 4 000 till 21 86 440 4 049

Kända UIC-nummer som Lgjns är 21 86 443 4 000 till 21 86 443 4 049

Historik och användning

DSB Lgjs tillverkas av Scandia på licens från Talbot år 1980. År 1989 modifieras de och klassas om som Lgjns. Majoriteten av vagnarna skrotas mellan 1998 och 2001 men några få överlever och tas över av Rallion 2001. Om några av vagnarna finns kvar när Rallion splittras av sina ägare DB och GC är oklart, men om det gör det så tas de i så fall över av DB-DK som med största sannolikhet säljer, bygger om eller skrotar vagnarna direkt, eftersom DB inte längre använder containervagnar med stötdämpande ramverk.

Syftet med denna vagntyp är att containervagnar ska kunna skjutsats över växlingsvallar utan att containerfästena går sönder och lastade containers åker av vagnen.

Vi vet inte så mycket om hur dessa vagnar använts av DSB annat än att de nån gång ibland dykt upp i Sverige.

Vagnarna är RIV-märkta så sannolikt dyker de upp relativt ofta i hamnar och terminaler i Nordtyskland och Holland.

När dessa vagnar dyker upp i Sverige så är den typiska användningen som transportör av en maxlastad 20-26-fots tank eller bulk-container/växelflak med stötkänsligt eller farligt innehåll. Även andra stötkänsliga laster är typiska så länge vagnen bara lastas med en container i centrerat läge. Vagnen går då som vagnslast från exportör i Danmark direkt till kund i Sverige men kan även hamna på terminal eller lastplats för lyft till trailer om kunden saknar eget spår.

Bilder

Vi saknar ännu bilder med publiceringsrätt på denna vagn.

Länkar till övriga bilder

Järnvägsfotografen Ole M Nielsen har fotograferat DSB Lgjns 21 86 443 0 011-3 i Århus år 2000.

jernbanen.dk har en bild på DSB Lgjs

jernbanen.dk har 4 bilder på DSB Lgjns

På jernbanen.dk forum finns en bild på DSB Lgjns (andra bilden uppifrån)

Järnvägsfotografen Ole Dinesen har bilder på DSB Lgjns 21 86 443 0 014-5, DSB Lgjns 21 86 443 0 035-0 och DSB Lgjns 21 86 443 0 041-8

På ett tyskt järnvägsforum har signaturen rm2 publicerat 2 bilder tagna 2012 som visar f.d. DSB Lgjns. (Scrolla längst ner) Notera att det påstås att detta är Svenska Lgjs, men det syns tydligt på antalet containerfästen att detta INTE är någon av de Svenska, Tyska eller Norska varianterna, utan den Danska varianten.

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III-IVa 1948-1979

Vagntypen förekommer inte före epok IVb.

Epok IVb 1979-1988

Modellerar man Svensk MJ epok IVb så är vagntypen möjlig och man kan ha något exemplar.

Modellerar man Dansk MJ epok IVb så är vagntypen nödvändig och man bör ha tillräckligt många vagnar för ett helt tågsätt.

Modellerar man Tysk MJ epok IVb så är vagntypen möjlig och man kan ha något exemplar.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok Va så är vagntypen möjlig och man kan ha något exemplar.

Modellerar man Dansk MJ epok Va så är vagntypen nödvändig och man bör ha tillräckligt många vagnar för ett helt tågsätt.

Modellerar man Tysk MJ epok Va så är vagntypen möjlig och man kan ha något exemplar.

Epok Vb 2001-2010

Vagntypen är i stort försvunnen under epok Vb. Om man modellerar trafik som körs av Rallion inom Danmark eller mellan Tyskland, Danmark och Sverige så kan man ha några få exemplar.

Epok VIa 2010-2020

Vagntypen finns troligen inte längre i trafik.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 2 st halvlast eller tomma container i centrerat läge.

Vanligt: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i asymetriskt ändläge.

35′ SEALAND-container

Förekommer EJ

Växelflak

Kan förekomma upp till maxlängd 40′. Alla storlekar under 40 fot kräver containerfästen för 20-fots containers. Lastas i centrerat läge.