Efterlysning bilder vi saknar bilder på denna vagntyp med publiceringsrätt

Vagn för 1 st 40-fots eller 2 st 20-fots containers. Vagntypen används huvudsakligen för trafik i Frankrike. Vagntypen har skapats genom ombyggnad Kbis/Kiis-vagnar som i sin tur var ombyggda från Kbps eller Os-vagnar med 9 meters axelavstånd, dvs någon av typerna Kbps 741, Kbps 752 eller Os 711/731/751. Minst 25 st exemplar har byggts av vagntypen.

Kännetecken

Axelavstånd 9,000 meter

Längd över buffertar 13,860 meter

Lastytans längd 12,620 meter

Golv av plåt med nedhängande kjolar på sidorna med en tydlig utstickande skena som döljer en ram i svetsad konstruktion med balkar i ett tydligt lager.

Det finns ytterst lite som antyder att detta är vagnar som ursprungligen varit Os eller Kbps-vagnar. Man kan ana det på spänn-staget under vagnen. Däremot finns tydliga spår från vagnarna tillvaro som Kbis/Kiis genom att hela sidan har en glidskena för det kapell som funnits och i plåtgolvet finns karaktäristiska hål för lastsäkringsstolpar.

Fasta containerfästen av pin-typ för 1 st 40-fots container och vad som ser ut att vara öppningar för fällbara containerfästen i mitten av vagnen som möjliggör lastning av 2 st 20-fots containers. Att vagnen kan lasta 20-fots containers är inte bekräftat.

UIC-nummer

Vagnarna har UICnummer från 23 74 443 5 701 till 23 74 443 5 725

Historik och användning

I slutet på 1990-talet köper Nordwaggon ca 600 övertaliga Os och Kbps-vagnar och låter bygga om dem till täckta kapell-vagnar. De här vagnarna sprids med tiden till olika ägare och 25 st (eller fler) av typen Kbis/Kiis 971 byggs om 2008 till containervagnar. De får typbeteckningen Lgns 080 och sätts i trafik av vagnuthyraren Ermewa.

I nedanstående tabell kan man se vilka vagntyper och vilka nummer några av vagnarna haft i sina tidigare existenser. Notera att Os 751 och Kbps 741 i princip är identiska och samma vagntyp. Os 731 skiljer sig en aning men inte på något sätt som kan identifieras efter att den byggts om till en Kbis/Kiis 971.

Lgns 080             ramnr UIC  litt – typ  Kbis/Kils
2374 4435701 43703514 Os 731 > 3382380
2374 4435702 23707923 Os 751 > 3382401
2374 4435703 03708366 Os 751 > 3382402
2374 4435704 83353006 Kbps 741 > 3382272
2374 4435705 53707920 Os 751 > 3382253
2374 4435706 33353899 Kbps 741 > 3382372
2374 4435707 13707165 Os 751 > 3382239
2374 4435708 93708292 Os 751 > 3382257
2374 4435709 73353471 Kbps 741 > 3382258
2374 4435710 53353562 Kbps 741 > 3382293
… 
2374 4435725 33353835 Kbps 741 > 3382344
Registerutdrag från 2010 tillhandahållet av Ulf Eriksson.

Vagnen med nummer 23 74 443 5 701 4 registreras som skrotad 2019. Övriga vagnar verkar vara i trafik 2022.

Bilder

Länkar till övriga bilder

I forumet postvagnen finns bilder på vagnen. Fotot på Lgns 23 74 443 5 709-7 är från Lyon (senast februari 2010) enligt fotografen. I den ena av nedanstående forumtrådar finns även bilder på vagnarna i Heslingborg hösten 2007. Vagnen som visas är ombyggd men märkt RIV 23 74 338 2 362-0 [P] Kbis-Y S-ERM vilket tyder på att den är under ombyggnad.

https://www.postvagnen.com/forum/index.php?mode=thread&id=1057018#p1057018

https://www.postvagnen.com/forum/index.php?mode=thread&id=253601#p253601

En annan vagn Lgns 23 74 443 5 704-8 har fotograferats i november 2011, även den i Frankrike. Dock har länken till bilden tappats bort.

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III-IV 1948-2001

Vagntypen förekommer inte före epok Vb.

Epok Vb 2001-2010

Vagntypen förekommer inte före 2008.

Modellerar man Svensk MJ epok Vb så är vagntypen möjlig från 2008. Speciellt om man kör trafik med mycket Franska inslag.

Modellerar man Europeisk MJ epok Vb så är vagntypen möjlig från 2008. Speciellt om man kör trafik med mycket Franska inslag.

Epok VI 2010-2020

Modellerar man Svensk MJ epok VI så är vagntypen möjlig. Speciellt om man kör trafik med mycket Franska inslag.

Modellerar man Europeisk MJ epok VI så är vagntypen möjlig. Speciellt om man kör trafik med mycket Franska inslag.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st fulllast, halvlast eller tom containers i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 2 st halvlast eller tomma containers i ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer EJ.

35′ SEALAND-container

Förekommer EJ.

Växelflak

Förekommer EJ.