Lång vagn för en 40-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även för 2 växelflak upp till 7,82 meter eller ett växelflak upp till 51-fot. lastar även 12.5 meters Jumbocontainer. Förlängd Lgns 881 som ursprungligen är en ombyggd vagn av typen Gbs 611. 58 st har byggts..

20230829 Artikeln reviderad. Tack vare ett enastående forskningsgräv av Mats Lindberg, Frövi och Christer Andersson, Nya Ånghwisslan som lhittade svaret på vad Lgns-vagnarna med nummer 42 74 443 5 300 och 42 74 443 5 301 egentligen var för vagntyp. Och med hjälp av ytterligare kompletterande uppgifter från flera källor om vagnar av typ Lgns 881 ombyggda till Lgns 882 för norska Arctic Rqil Express så har vi nu reviderat hela historien om vagntypen Lgns 882.

Kännetecken

Axelavstånd 10,000 m

Längd över buffertar 16,960 m

Lastytans längd 15,720 m

Öppen ram i svetsad konstruktion med balkar i ett tydliga lager. Tydliga rester av skenor för skjutdörrar från tidigare existens som Gbs 611 finns på sidobalkarna. Resterna kan finnas i flera olika lägen och skiljer sig mellan olika vagnindivider.

Diagonalstagen som överför krafter från buffertarna till centralbalken är tillverkade av runda stålrör.

Delar av ramverket täcks av en asymetrisk placerad plåt. Lgs 841 har en liknande plåt men plåtarnas storlek och placering skiljer sig åt mellan Lgs 841 och Lgns881/882 vilket gör att med lite träning kan man lätt se skillnad på dem även på satelitbilder med dålig upplösning.

Det kan vara svårt att skilja Lgns 882 från Lgns 881. Det går dock utan att läsa litteraskylten. Dels är Lngs 882 nästan en meter längre men har samma axelavstånd vilket gör att överhänget utanför hjulbasen ser större ut. Dels så syns det på ramverket på olastade vagnar eftersom Lgns 882 har en extra tvärbalk mellan hjulaxlarna och buffertbalken.

Fällbara moderna containerfästen av pin-typ.

Lastar en 40-fots, en eller två 20-fots container eller en eller två 7.82 meters växelflak. Lastar även 12.5 meters jumbocontainer, 45-fots iso-container och växelflak upp till 51 fot.

UIC-nummer

Från 1991 till 1996

Kända UIC-nummer är 42 74 443 5 300 till 42 74 443 5 301

Arctic Rail Express från 1996

Kända UIC-nummer är nn 74 443 5 487 till nn 74 443 5 528

Röda ICA/Dagab från 1998

Kända UIC-nummer är 42 74 443 5 529 till 42 74 443 5 544

Green Cargo idag.

Kända UIC-nummer är 42 74 443 5 529 till 42 74 443 5 544

Historik och användning

Historien om den här vagntypen går längre tillbaks i tiden och är mer komplicerad än vad som tidigare varit allmänt känt.

Två testvagnar 1991

1991 när TGOJs vagnverkstad i Eskilstuna ska bygga de två sista containervagnarna av typen Lgns 881 till SJ så bestämmer sig SJ för att man vill testa att bygga en vagn för 2 st ännu längre växelflak, upp till 7,82 meter långa. Man tog då fram ett koncept som innebar att man tog ramverket från en Gbs 611 och förlängde det som när man bygger en Lgns 881. Och efter det förlängde man ramverket ytterligare i båda ändar mellan hjulaxlarna och buffertbalken. De sista 2 vagnarna av de 200 st planerade Lgns 881 blev därför aldrig några Lgns 881 utan byggdes direkt som Lgns 882. De gavs UIC-nummer 42 74 443 5 300 och 42 74 443 5 301 som är de två första numren i den nummerserie som använts för vagntypen Lgns 930. De flesta källor anger att dessa vagnnummer är just Lgns 930, vilket inte stämmer. Dessa två vagnar märktes med texten “Provvagn. För tekniska prov skall denna vagn alltid vara hopkopplad med Lgns 5301-0 resp. 5300-2”. De gick sen alltid ihopkopplade med varandra i vanliga containertåg ända tills de kopplades isär och bytte nummer år 1996 till 42 74 443 5 487 och 488. Eventuellt kan ytterligare ombyggnad skett 1996 så det är inte helt klarlagt om vagntypen mellan åren 1991 och 1996 var helt identisk med dagens version eller om den t ex kan ha haft färre containerfästen.

42 st vagnar till Arctic Rail Express 1996

1993 startar NSB Gods en container och trailerpendel mellan Oslo och Narvik. Pendeln går huvudsakligen på spår genom Sverige och är en av Europas längsta containerpendelrutter. Ganska snart behöver man fler vagnar och framför allt vagnar som kan lasta växelflak som tar en större volym gods, framför allt 26-fots eller 7,82 meters. Man vänder sig därför till SJ som erbjuder de två Lgns 882 man redan har plus ombyggnad av ytterligare 40 st Lgns 881 till Lgns 882 så att 42 st vagnar kan sättas in i Arctic Rail Express. Vagnarna är registrerade i Sverige och är troligen ägda av SJ och uthyrda till NSB Gods. Vagnar av typen märkta med Arctic Rail Express har observerats i tåg mellan Skandiahamnen i Göteborg och Oslo. Något som inte är förvånande eftersom den sträckan ibland kan anses ha ingått i en förlängd Arctic Rail Express. Det är för oss oklart hur dessa vagnars vidare historia ser ut. De verkar inte längre vara i trafik för NSB Gods efterföljare CargoNet och vi vet inte hur länge de användes i Arctic Rail Express. 2018 fotograferade Rasmus Larsson vagn S-GC Lgns 882 med nummer 42 74 443 5 487-7 ingående i ett Green Cargo tåg som passerade Älvsjö station på väg söderut från Årsta container terminal. Vilket är intressant eftersom denna vagn dels var en av de två som byggdes redan 1991 och dels var den första vagnen i serien vagnar för Arctic Rail Express. Och av märkningen kan vi dra slutsatsen att den i alla fall år 2018 tillhörde Green Cargos vagnpark.

16 st vagnar till ICA/Dagab 1997

Inför trafikstarten av tågkonceptet Dalkullan som SJ Gods körde åt Hemköp och Dagab mellan 1998 och 2001 så byggdes 16 st Lgns 881 om till Lgns 882. Syftet var att kunna lasta extra långa containers och växelflak än man kunde lasta på andra vagntyper. Alla 16 vagnarna målades knallröda för att matcha Hemköps containers/växelflak. Efter att Dalkullan slutat köras så övergick vagnarna till den vanliga vagnpoolen för containervagnar. De dyker upp lite här och var i intermodala tåg och används på samma sätt som Lgns 881 och Lgns 752.

Bilder

Att hitta bilder på Lgns 882 som visar hur ramverket skiljer sig från Lgns 881 är inte helt lätt. Den första bilden hittade jag i mitt eget fotoarkiv av en slump eftersom jag inte visste att jag hade fått med en sån vagn när jag fotograferade ett brobygge. När jag väl hittat den kunde jag identifiera en olastad vagn på Google Maps Satellite och en olastad i en drönarfilm från den nya containerhamnen i Stockholm. Bilder på lastade vagnar tagna från sidan finns däremot en del. Efter det har jag hittat ytterligare två bilder från Helsingborgs Hamn varav den ena är extremt bra och visar en stor del av ramverket mycket tydligt.

Green Cargo Lgns 882 med nummer 42 74 443 5 487-7 i Älvsjö 2018, fotograf Rasmus Larsson
Green Cargo Lgns 882 nummer 42 74 443 5 487-7 i Älvsjö 2018, fotograf Rasmus Larsson
Fotograf Rasmus Larsson motiv GC Lgns 882 i Maj 2013
Helsingborgs hamns bild Helsingborgshamn_DJI_0096 (CC BY 2.5) utsnitt som visar en GC/SJ Lgns 882.
Helsingborgs hamns bild Helsingborgshamn_DJI_0058 (CC BY 2.5) utsnitt som visar en GC/SJ Lgns 882.
Helsingborgs hamns bild “HBG Hamn13maj19 BH87649 BertilHagberg0705171948 _CC_BY_2.5.jpg” (CC BY 2.5) utsnitt som visar en GC/SJ Lgns 882. Fotograf: Bertil Hagberg
Google Maps Satellite utsnitt, publicerat med citaträtt för forskningssyfte, som visar en GC Lgns 882
Övriga bilder

Järnvägsfotografen Ulf L Eriksson har publicerat 1 bild på Lgns 882 på Svenskt MJ forum.

Järnvägsfotografen Anders K har postat en bild på Lgns 882 på Jänvägshistoriskt Forum. (femte bilden uppifrån)

Stockholms hamnar har publicerat en bild på Instgram där första vagnen efter ett Rc-lok är en Lgns 882

Stockholm Norvik Hamn har publicerat en drönarfilm där sista vagnen i tåget är en Lgns 882

Järnvägsfotografen Peter Norberg har fotograferat en Lgns 882 med nummer 443 5 540-3

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III-IV 1948-1988

Vagntypen förekommer inte före epok V.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok Va och containertrafik för åren 1991-1995 så är vagntypen kanske inte nödvändig men att ha de två som famns då med nummer 42 74 443 5 300 och 42 74 443 5 301 permanent parkopplade som ett i intressant inslag är rekommenderat.

Modellerar man Norsk eller Svensk MJ epok Va så är vagntypen nödvändig om man modellerar Arctic Rail Express, sträckan Oslo-Narvik genom Sverige eller Oslo-Göteborg under åren 1996 till 2001. Man bör ha vagnar motsvarande minst ett halvt tågsätt.

Modellerar man Svensk MJ epok Va så är vagntypen nödvändig om man ska modellera tåget Dalkullan som SJ Gods körde åt Hemköp och Dagab åren 1998 till 2001. Det fanns två tågsätt och varje tågsätt bestod av ett Rc-lok, 8 st Lgns 882 och en Uaikks djuplastvagn (varianten med golv av trä) med en gaffeltruck på flaket. Alla Lgns882:orna och Uaikks-vagnarna ska vara rödmålade och se ”nya” ut i dessa tåg.

Epok Vb 2001-2010

Modellerar man Norsk eller Svensk MJ epok Vb så är vagntypen nödvändig om man modellerar Arctic Rail Express, sträckan Oslo-Narvik genom Sverige eller Oslo-Göteborg. Man bör ha vagnar motsvarande minst ett halvt tågsätt.

Modellerar man Svensk MJ epok Vb så är vagntypen nödvändig och man bör ha åtminstone någon vagn.

Epok VI 2010-2020

Modellerar man Svensk MJ epok VI så är vagntypen nödvändig och man bör ha åtminstone någon vagn.

Alla som tillhör Green Cargo är fortfarande i drift men Green Cargos sätt att sätta samman intermodala tåg under denna period gör att det är ovanligt att se två av dessa vagnar samtidigt.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

Vanligt: 2 st halvlast eller tomma containers.

30′ ISO-container

Förekommer EJ

35′ SEALAND-container

Förekommer EJ

Växelflak

Kan förekomma upp till maxlängd 51′. Lastas i centrerat läge.

Enda svenska 2-axliga vagnen som lastar 2 st 7,82 meters växelflak.