Vagn för 2 st 20-fots containers. Vagntypen används huvudsakligen i systemtåg för transport av fliscontainers. Vagntypen har skapats genom ombyggnad av Kbps eller Os-vagnar med 9 meters axelavstånd, dvs någon av typerna Kbps 741, Kbps 752 eller Os 711/731/751.Minst 135 st exemplar har byggts av vagntypen.

Kännetecken

Axelavstånd 9,000 meter

Längd över buffertar 13,860 meter

Lastytans längd 12,620 meter

Öppen ram i svetsad konstruktion med balkar i ett tydligt lager.

Rester av borttagna stolphållare, resthåll efter borttagna gångjärn för gavel och sido-lämmar och rester av borttagna lastsäkringsdetaljer på ytterbalkarna.

Fasta containerfästen av pin-typ för 2 st 20-fots containers.

UIC-nummer

Kända UIC-nummer är i två serier

från 42 74 443 5 302 till 42 74 443 5 401

från 42 74 443 5 452 till 42 74 443 5 486 – Eventuellt börjar denna nummerserie på ett tidigare nummer men då överlappar nummerserien med den officiella nummerserien för Lgns 752

Not: Vagnarna med UIC-nummer 42 74 443 5 300 och 42 74 443 5 301 listas av Green Cargo som Lgns 930 men detta stämmer inte. De numren användes för 2 vagnar av typen Lgns 882 under åren 1991-1996. Därefter finns ingen indikation på att numren använts alls.

Historik och användning

Runt 1993 skapar SJ tillsammans med skogsbolaget Korsnäs ett transportkoncept för träflis baserat på en extra rymlig 20-fots iso-container utan tak. Containern har en speciell lyft-anordning som gör att en hjullastare enkelt kan tömma containerna genom att rotera den. Till containern tar SJ fram en billig men stark containervagn genom att rensa en övertalig Os vagn med 9 meters hjulbas på allt onödigt och sen montera fasta containerfästen av pin-typ för 2 st 20-fots containers.

Systemet fungerar väldigt bra och efter ett tag har SJ, och senare Green Cargo, vagnar för ca 7 st hela systemtåg bara med Lgns 930-vagnar i drift för Korsnäs och andra skogsbolags flistransporter.

Så småningom ersätts den ursprungliga containertypen av en ny typ av fliscontainer skapad av Innofreight som fortfarande är baserad på en iso-container men har större volym. Innofreight containern används tillsammans med en ny typ av automatiserad lasttömningsutrustning från Innofreight. Efterfrågan på flistransporter har fortsatt öka och numera körs systemtågen för fliscontainers med tre olika vagntyper, dels Lgns 930, dela en nyare 2-axlig containervagn av typen Lgns 081 och dels 4-axliga containervagnar av typen Sgns eller Sgnss. För det mesta består dessa systemtåg av endast en vagntyp men ibland kan man se enstaka Lgns 930 eller Lgns 081 insprängda som reservvagnar i ett heltåg av den andra typen vagnar. Det förekommer även att fliståg består av 2 eller tre block av vagnar där varje block har samma vagntyp men blocken kan ha olika vagntyp sinsemellan i samma tåg.

Efter införandet av containervagnstypen Lgns 081, som initialt avsågs användas bara för flis-containers i systemtåg, så börjar enstaka övertaliga Lgns 930 dyka upp i vanliga containertåg. Omfattningen är inte stor och majoriteten av Lgns 930-vagnarna används fortfarande bara för fliscontainers i systemtåg.

Bilder

Eftersom Lgns 930 nästan helt går i systemtåg för fliscontainers, och därför i princip alltid är lastade även inne på terminalerna, så har det visat sig extremt svårt att hitta bilder som visar hur ramverket ser ut. Till slut hittade vi 2 st vagnar på Eniros flygfotokarta över TGOJ-verkstaden i Eskilstuna (Green Cargos huvudverkstad) som matchar de schematiska ritningar som finns i SJs och Green Cargos godsvagnshandböcker på Lgns 930.

Urdrag från SJ Godsvagnskatalog sent 1990-tal (offentlig handling) som visar en Lgns 930 lastad med SJs containers för flistransport med rotationstömning.
Eniro flygfoto över TGOJ-verkstaden i Eskilstuna som visar 2 st Lgns 930
Länkar till övriga bilder

Sjätte och åttonde bilden postade av signaturen BD i denna tråd på Järnvägshistoriskt forum visar Lgns 930 med den ursprungliga typen av fliscontainer.

Signaturen lokf har postat två bilder på Järnvägshistoriskt Forum tagna av järnvägsfotografen B. Bodin i Borlänge 2008 som visar en Lgns 930 med flis containers av den äldre typen. (posten finns en bit ner i tråden)

Green Cargo har en bra bild på Lgns 930 med Innofreight containers på sin sajt.

Green Cargo har även en bild på ett heltåg med Lgns 930-vagnar lastade med Innofreight containers.

Järnvägsfotografen Peter Norberg har fotograferat massor med Lgns 930: (OBS sajten går inte att nå längre).

Nummerserie 1: 443 5 304-4 443 5 312-4 443 5 320-0 443 5 324-2 443 5 330-9 443 5 335-8 443 5 340-8 443 5 342-4 443 5 344-0 443 5 348-8 443 5 356-4 443 5 383-0 443 5 383-8 443 5 399-4 443 5 401-8

Nummerserie 2 (överlappning Lgns 752): 443 5 440-0 443 5 441-4 443 5 446-1

Nummerserie 2: 443 5 456-2 443 5 457-0 443 5 459-6 443 5 469-5 443 5 473-7 443 5 474-5 443 5 483-6 443 5 484-4 443 5 486-9 443 5 486-9

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III-IV 1948-1988

Vagntypen förekommer inte före epok V.

Epok Va 1988-2001

Vagntypen förekommer inte före 1993.

Modellerar man Svensk MJ epok Va så är vagntypen nödvändig om man kör systemtåg med flistransporter och då behöver man hela tågsätt som bara består av denna vagntyp.

Vagntypen används normalt inte för annan containertrafik än flistransporter.

Epok Vb 2001-2010

Modellerar man Svensk MJ epok Vb så är vagntypen nödvändig om man kör systemtåg med flistransporter och då behöver man hela tågsätt som bara består av denna vagntyp.

Vagntypen används normalt inte för annan containertrafik än flistransporter.

Epok VI 2010-2020

Modellerar man Svensk MJ epok VI så är vagntypen nödvändig om man kör systemtåg med flistransporter och då behöver man hela tågsätt som bara består av denna vagntyp.

För övrig containertrafik är vagntypen nödvändig och man bör ha några få av dessa vagnar eftersom enstaka vagnar dyker upp även i vanliga containertåg.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Förekommer EJ.

20′ ISO-container

Vanligt: 2 st halvlast eller tomma containers i ändläge.

Vanligt: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer EJ.

35′ SEALAND-container

Förekommer EJ.

Växelflak

Förekommer EJ.