Efterlysning bilder vi saknar bilder på denna vagntyp med publiceringsrätt

Dubbelvagn för 2 st 45-fots, 2 st 40-fots eller 4 st 20-fots iso-containers. Ombyggd från vagnar av typen Hbis 763. Oklart hur många som existerar.

Kännetecken

Axelavstånd 9,000 meter

Längd över buffertar 2 x 14,592 = 29,184 meter

Lastytans längd, ej klarlagt men minst 2 x 13,716 meter

Dubbelvagn med öppet ramverk i ett tydligt lager.

Distinkt kännetecken är vad som ser ut att vara att upp och nedvända järnvägsräler monterats som barlast mellan golvbalkarna.

Lastar 2 st 45-fots, 2 st 40-fots eller 4 st 20-fots iso-containers.

UIC-nummer

Kända UIC-nummer är

Historik och användning

Byggd 2005 av ramverk från vagnar av typen Hbis 763.

Vagnarna används vanligen i tågsätt bestående av endast en typ av vagnar. Typisk användning är som fasta tågsätt som går i pendeltrafik mellan två terminaler på uppdrag av en eller flera fraktköpare som fyller hela tåget med containers.

Bilder

Länkar till övriga bilder

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok I-Va 1948-2001

Vagntypen förekommer inte före epok Vb.

Epok Vb 2001-2010

Modellerar man Svensk MJ epok Vb eller VI så är vagntypen nödvändig om man modellerar perioden efter 2005 och man bör ha vagnar för ett helt tågsätt.

Epok VI 2010-2020

Modellerar man Svensk MJ epok Vb eller VI så är vagntypen nödvändig och man bör ha vagnar för ett helt tågsätt.

Lastning vid IMS87 körningar

Per halvvagn

45′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 2 st maxlast, halvlast eller tom container i ändläge.

Vanligt: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer EJ

35′ SEALAND-container

Förekommer EJ

Växelflak

Kan förekomma upp till maxlängd 45′. Lastas i centrerat läge.