Efterlysning bilder vi saknar bilder på denna vagntyp med publiceringsrätt

Dubbelvagn som lastar 4 st 20 fot containers. Ombyggd från Os 711/731/751 eller Kbps 741. Minst 2 st existerar.

Kännetecken

Axelavstånd 9.000 meter

Längd över buffertar 2 x 13,860 meter

Lastytans längd 2 x 12,620 meter

Öppen ram i ett tydligt lager. Inga barlastplåtar eller liknande är kända.

Vagnen är rensad från golv, gavellämmar, sidolämmar och stolpar men har hörnstolpar med handtag i vissa hörn kvar. Spännanordningar för timmer är borttagna, men stolphållare och fästen för lämmar sitter kvar tydligt synliga.

De två vagnar som finns på bild används som arbetståg och har fått en del stolpar ditsatta.

Troligen fasta containertappar för 2 st 20 fots containers men kan även ha fällbara tappar så att en 40 fort container kan lastas.

UIC-nummer

Kända UIC-nummer är

23 74 446 2 501-4

23 74 446 2 796-0

Historik och användning

Inte mycket är känt om vagntypen annat är att den bör vara konstruerad 2003 och skapad genom permanent sammankoppling av 2 st Lgns-vagnar som ursprungligen varit SJ Os 711/731/751 eller SJ Kbps 741. En granskning av tillgängligt bildmaterial ger intrycket att varje par består av en mix av undertyper eftersom detaljresterna på sidobalkarna skiljer mellan de två ramverken i varje Laags.

Med tanke på UIC-numren så kan man gissa att dessa vagnar från början ingått i en serie på ca 300 vagnar. Alternativt att de skapats vid olika tillfällen.

Bilder

Vi saknar bilder med publiceringsrätt

Länkar till övriga bilder

Järnvägsfotografen Knut Andvord har publicerat 5 bilder föreställande vagntypen på jernbane.net

Järnvägsfotografen Anton Kendall har publicerat bild på Laags 031 med nummer 23 74 446 2 501-4

Järnvägsfotografen Anton Kendall har publicerat bild på Laags 031 med nummer 23 74 446 2 796-0

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III-Va 1948-2001

Vagntypen förekommer inte före epok Vb.

Epok Vb 2001-2010

Modellerar man Svensk MJ epok Vb så är vagntypen möjlig från 2003 och man bör ha vagnar av typen om man modellerar containertrafik med mindre privata järnvägsbolag.

Epok VI 2010-2020

Modellerar man Svensk MJ epok VI så är vagntypen möjlig och man bör ha vagnar av typen om man modellerar containertrafik med mindre privata järnvägsbolag.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Eventuellt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 2 st halvlast eller tom container i centrerat läge.

Förekommer: 1 st halvlast eller tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer EJ

35′ SEALAND-container

Förekommer EJ

Växelflak

Förekommer EJ