Vagnar som lastar 2 st 20-fots containers. Vagnen är en vanlig Kbs som fått sidolämmar och sidostolpar borttagna och sedan utrustats med fasta containerfästen. 60 st har existerat.

Artikeln kompletterad med uppgifter från Christer Andersson.

Kännetecken

Axelavstånd 8,000 m

Längd över buffertar 13,860 m

Lastytans längd 12,500 m

Trägolv på ram i svetsad konstruktion med balkar i ett tydligt lager.

Gavellämmar av Europeisk standard UIC-typ. Inga sidolämmar men fästen finns för sidolämmar av Europeisk standard UIC-typ. Alla sidostolpar borttagna men alla hållare för dessa finns kvar. Gavelstolpar kvar. Vissa vagnar har avkapade gavelstolpar.

Not: Två av vagnarna, troligen de först konverterade, har sidolämmarna kvar men kör med dessa i nedfällt läge.

Har fasta containerfästen av pin-typ för 2 st 20-fots containers. Containerfästena är fastsatta ovanpå trägolvet med bult som troligen går genom de underliggande balkarna.

UIC-nummer

Som Klps

Kända UIC-nummer är 06 74 339 0 000 till 06 74 339 0 059 (från SJ godsvagnskatalog 1971)

Som Lgs (fd Klps) troligen från 1972-73

Från 21 74 441 5 017 till 21 74 441 5 066.

not: Vagntypen borde heta Lgs 661 om SJ varit konsekventa, men det vet vi inte ännu. Oklart när bytet till Lgs skett dock troligen 1972 eller 73. En lucka på 50 st nummer existerar i 441-serien för Lgs-vagnarna mellan numren för Lgs 681 och kända nummer för Lgs 731. Det verkar som att dessa vagnar delar denna nummerserie med Lgs 731.

Som Lgs (fd Klps) efter 1980

Från 21 74 442 5 010 till 21 74 442 5 059

Historik och användning

1966 presenterar SJ en Kbs-vagn (de heter Ore på den tiden) speciellt anpassade för containertransporter. Denna vagn är den första i en serie på 60 vagnar som anpassas på detta sätt. Vid presentationen har vagnen stolparna borttagna men sidolämmarna finns kvar. Detta visade sig snabbt vara väldigt opraktiskt och sidolämmarna försvann från vagnarna i denna serie väldigt fort efter att de satts in i de så kallade Volvo-tågen som är en fast pendellinje för containers mellan Göteborg och Olofström som SJ kör för Volvo och som startade 1965. Vagnen som presenteras 1966 har korta stolpar på gavlarna men de flesta av dessa vagnar har kvar den långa typen av gavelstolpar som vanliga Kbs-vagnar har. Hur många vagnar som fick korta stolpar vet vi inte.

Vagntypen är typisk för just Volvo-tågen och är i början den dominerande vagntypen i dessa tåg. Enstaka vagnar av typen har säkert kunnat dyka upp i hela landet.

I Volvo-tågen ersätt dessa vagnar gradvis av Lgs 731 med början 1973. Dock ska dessa vagnar inte förväxlas med Lgs 731 som också är en konverterad Kbs-vagn men med andra egenskaper. Vagntyperna är extremt svåra at skilja åt i lastat skick och de verkar dela på en serie UIC-nummer.

Vagnarna är RIV-märkta och används även i Volvo-tågen som går till Volvos fabrik i Gent, Belgien från både Olofström och Göteborg fram tills franska eller belgiska vagnar hyrs in för dessa tåg.

Eftersom containerfästena satt ovanpå trägolven så uppstod problem när vagnarnas trägolv blev utslitna och behövde bytas. Det verkar som att vagnarna då antingen blev återkonverterade till Kbs eller ombyggda till Kbps alternativt containervagnar av typen Lgs 731 med golven borttagna och fasta containerfästen av styrvinkeltyp fastsvetsade direkt i ramverket.

Bilder

Bilder från presentationen av vagntypen 1966 på Södra Station i Stockholm har vi hittat hos Järnvägsmuseum och järnvägsfotografen Åke Karlsson har dokumenterat vagntypen med Volvo-containers lastade.

Järnvägsmuseums bild JvmKBDB13377_01 Public Domain Mark (PDM) Presentation av Containervagn Klps 1966.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB13377 Public Domain Mark (PDM) Presentation av Containervagn Klps 1966.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB13377_02 Public Domain Mark (PDM) Presentation av Containervagn Klps 1966.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB13377_03 Public Domain Mark (PDM) Presentation av Containervagn Klps 1966.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB13377_05 Public Domain Mark (PDM) Presentation av Containervagn Klps 1966.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB13377_04 Public Domain Mark (PDM) Presentation av Containervagn Klps 1966.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB13220 Public Domain Mark (PDM) utsnitt som visar en rad med Klps-vagnar 1964 i Olofström, notera att vagn 3 och 4 från höger har sidolämmarna kvar.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB13217_03 Public Domain Mark (PDM) utsnitt som visar en rad med Klps-vagnar 1964 i Olofström, notera att vagn 3 och 4 från höger har sidolämmarna kvar.
Järnvägsmuseums bild JvmKDAD01629 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Klps i Olofström. Bilden troligen tagen någon gång under 1960-talet.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB13436_01 Public Domain Mark (PDM) utsnitt som visar en rad med Klps-vagnar 1966 i Torslanda. Notera att en av vagnarna har sidolämmarna kvar. Fotograf A-P Jonasson
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB13436_02 Public Domain Mark (PDM) utsnitt som visar en rad med Klps-vagnar 1966 i Torslanda. Notera att en av vagnarna har sidolämmarna kvar. Fotograf A-P Jonasson
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB13436_04 Public Domain Mark (PDM) utsnitt som visar en rad med Klps-vagnar 1966 i Torslanda. Fotograf A-P Jonasson
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB13436 Public Domain Mark (PDM) visar en rad med Klps-vagnar 1966 i Torslanda. Fotograf A-P Jonasson
Järnvägsmuseums bild JvmKDAA07208 (CC BY-SA) utsnitt som visar två vagnar som är fd Kbs, den vänstra vagnen ser ut att ha dolda containerhörn och därför c-fästen av vinkeltyp och borde vara en Lgs 731, medans den högra har synliga containerhörn och därför c-fästen av pin-typ och borde vara en Klps. Notera även att den högra vagnen ser ut att ha fått 4 extra stolpfästen. Se SJ Klps 761 för bilder på Kbs-vagnar med extra stolpfästen för timmertransport. Bilden tagen 1983 av LO Karlsson.
Länkar till övriga bilder

Bild på SJ Klps med nummer 21 74 339 0 039-6 lastad med Volvo-containers tagen av järnvägsfotografen Åke Karlsson (gotbild).

Bloggen ”I huvudet på en lokförare” har publicerat en mycket intressant bild tagen av Bengt Hultin den 19 september 1973 i Olofström som visar en rad med olastade Klps och Lgs 731 på spåret längts till höger. Vagnen närmast är en Klps med golv och höga gavelstolpar, vagn 2 och 3 är Lgs 731 med kapade gavelstolpar och utan golv, vagn 4-7 är Klps med kapade gavelstolpar och med golv.

Dessutom finns en del bilder på Volvotåg där vagnar av denna typ sannolikt är blandade med vagnar av typen Lgs 731. Vagnarna är i princip omöjliga att skilja åt på håll och lastade.

Järnvägsfotografen Bernt Talbrant har postat en bild på forumet Postvagnen föreställande ett Volvotåg från 1984 som består helt av dessa två vagntyper. (översta bilden)

Järnvägsfotografen Kjell G Eriksson har postat en bild på Järnvägshistoriskt forum föreställande ett Volvotåg från 1978 som består nästan helt av dessa två vagntyper. (tredje bilden) Åttonde vagnen efter loket är en Lgs 681.

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III 1948-1967

Vagntypen förekommer från 1966 (möjligen redan 1964 eller 1965) i epok III och då sannolikt bara i Volvo-tågen mellan Olofström och Göteborg som börjar köras 1965 samt tillsammans med Sds/Slps-vagnar på den nya combi-linjen mellan Göteborg och Stockholm som startar 1966.

Modellerar man combi-linjen mellan Göteborg och Stockholm bör man ha vagnar till ett halvt tågsätt.

Modellerar man Volvo-tågen bör man ha vagnar till så många hela tågsätt man behöver köra.

Epok IVa 1967-1979

Modellerar man Svensk MJ epok IVa så är vagntypen nödvändig och man bör ha åtminstone några exemplar.

Modellerar man Volvo-tågen bör man ha vagnar till så många hela tågsätt man behöver köra.

Epok IVb 1979-1988

Modellerar man Svensk MJ epok IVb så är vagntypen nödvändig och man bör ha åtminstone något exemplar.

Modellerar man Volvo-tågen bör man ha ett flertal vagnar av denna typ att bland med Lgs 731 och några Lgs 681 för att skapa tågsätt.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok Va så kan enstaka exemplar stå på ett sidospår någonstans i väntan på att skickas till verkstaden för konvertering.

Epok Vb 2001-2010

Existerar inte.

Epok VIa 2010-2020

Existerar inte.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Förekommer EJ

20′ ISO-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 2 st halvlast eller tom containers i ändläge.

Förekommer: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer EJ

35′ SEALAND-container

Förekommer EJ

Växelflak

Förekommer EJ