SJ Lgjs 771 i Falun 1980

Kort vagn för en 20-fots container eller ett 22-fots växelflak. Ombyggd från vagn av typen Om/Ou. Minst 6 st har existerat (eventuellt 11 st eller fler)

Kännetecken

Axelavstånd 7,000 meter

Längd över buffertar 12,300 meter

Lastytans längd 11,000 meter

Kort och lastar bara en 20-fots container.

Klarar tyngre 20-fots containers.

Öppen ram i nitad konstruktion med balkar i två tydliga lager.

En fråga är hur mycket av stolphållare och fästen för gavel och sidolämmar som var kvar efter ombyggnaden. Eftersom det är få vagnar, närmast experimentella prototyper väldigt tidigt så kan man gissa att de rensades från allt sånt pga verkstadens yrkesstolthet och för att det var enkelt eftersom alla detaljer var monterade med nitar. Samtidigt vet vi från andra vagntyper att de första prototyperna på en ombyggnad kan vara mindre rensade än följande vagnar.

Vagnar som tillkommer senare har stolpfästen och fästen för gavel och sidolämmar kvar. En del vagnar körs även med gavelstolpar kvar.

Udda variant på justerbara containerfästen i trä. Dessa ersattes senare med stötdämpade containerfästen vid ombyggnaden 1977.

Efter ombyggnaden har vagntypen karaktäristiska containerfästen av vinkeltyp sammanbyggda med hydrauloska stötdämpare för lasten monterade ovanpå ramverket.

UIC-nummer

Som Lg [RIV] före 1977

Kända UIC-nummer är 21 74 441 1 000 till 21 74 441 1 005 (från SJ godsvagnskatalog 1971).

Som Lgj 771 från 1977

Efter 1977 som Lgj 42 74 440 4 315 till 42 74 440 4 320

Som Lgjm 771 från 1980

Efter 1980 som Lgjm 42 74 444 2 000 till 42 74 444 2 010

Historik och användning

Ombyggda från vagnar av typen Om/Ou under slutet av 60-talet eller början av 70-talet.

1977 ska dessa vagnar ha byggts om i Nynäshamn och fått ny typbeteckning Lgj. Men det finns dokumentation som skulle kunna tyda på att vissa vagnar (eller alla) inte blir ombyggda utan fortsätter användas som de är och att nya vagnar tillkommer.

1980 byter de beteckning igen till Lgjm. I samband med detta verkar man ha slagit samman ombyggda och möjliga ej ombyggda vagnar till en blandad nummerserie. I 2016 års fordonsförteckning ser det ut så här.

UIC-nummer – 
kända som Lgjm
  typ  ram som 
Oms (fd Ou)
skrotrapp
42 74 444 2 001-7771 83496930108
42 74 444 2 004-1000 82559920228
42 74 444 2 005-8000 83626920228
42 74 444 2 006-6771 87414870302
42 74 444 2 007-4771 87332880928
42 74 444 2 008-2771 87301900907
42 74 444 2 009-0771 87269870514
42 74 444 2 010-8771 87216870306
Utdrag ur fordonsförteckning 2016 tillhandahållet av Ulf Eriksson.

I listan kan man dels se att vagnarna med nummer 000, 002 och 003 inte finns med vilket kan tolkas som att de skrotats eller byggts om till något annat vid en tidigare tidpunkt. Och vagnarna med nummer 004 och 005 har typ 000 istället för 771. Typ 000 betyder att ingen information om ramverkstyp lagts in i registret. Det här kan betyda att de inte är ombyggda men också att de är ombyggda men att detta aldrig registrerades korrekt i databasen. Utan bildbevis eller redogörelse från någon med förstahandskunskap om dessa vagnar så får vi gissa.

I efterhand har vi fått fram uppgiften att vagnarna Lgj 440 4 315 och Lgj 440 4 317 skrotades i Vislanda 1987 och 1988 innan de hade fått sina tilldelade Lgjm-nummer 444 2 000 och 444 2 002.

En annan intressant sak att notera i listan är att vagnarna avförs som skrotade under perioden 1987-93. I registret förekommer två typer av skrotdatum, beslut och genomförande. Detta är genomförandedatum och det betyder att vagnarna upphör att existera. Sannolikheten att de kan hittas uppställda någonstans efter detta datum är mycket liten. Däremot kan de ha tillbringat en mer eller mindre lång period innan uppställda någonstans på ett sidospår utan att egentligen användas i trafik. Värt att notera är att av de tre vagnar som skrotrapporteras sist är en angiven som ombyggd till Lgjm 771 medans två skulle kunna vara oombyggda Lgjm mer eller mindre identiska med den ursprungliga varianten Lg [RIV].

Vagnarna användes till en början huvudsakligen i Volvo-tågen men förekom också i containertrafik mellan Göteborgs hamn och Årsta-terminalen i södra Stockholm. De kan anses typiska för båda trafiktyperna fram till 1977.

Eftersom vagnarna är RIV-märkta så förekommer de troligen även i Volvo-tågen som går till Volvos fabrik i Gent, Belgien från både Olofström och Göteborg.

Under perioden då dessa vagnar mest går i Volvo-tågen kan de även dyka upp på containerterminaler i hela landet för tillfälliga transporter med avsändare i Blekinge eller Göteborg eller för returer till dessa orter.

Efter ombyggnaden 1977 verkar de varit avdelade för transporter av tankcontainers med farligt gods, t ex för Alby Klorats räkning eller som på bilden nedan, salpetersyra från KemaNord.

Bilder

Det är mycket svårt att hitta bilder på dessa vagnar i ursprungligt utförande som Lg [RIV] men vi vet att vi sett de på historiska bilder av Volvotågen. Däremot finns bilder som visar vagnarna av typen Lgjm/Lgj 771 så som de ser ut efter att ha utrustats med hydrauliska stötdämpare för containrarna.

SJ Lgjs 771 i Falun 1980
SJ Lgj 771 med nummer 20 74 440 4 317-9 i Falun 1980 lastad med tankcontainer. Järnvägsmuseums bild JvmKEAG00017 utsnitt (CC BY-SA) fotograf: Sundström, Erik Wilhelm
Länkar till övriga bilder

På järnvägshistoriskt forum har järnvägsfotografen Öster/NOR postat några bilder som visar vagntypen efter ombyggnad till Lgj 771 i samband med leverans från AGESSA i Nynäshamn.

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III 1948-1967

Vagntypen förekommer inte före epok IV.

Epok IVa 1967-1979

Modellerar man Svensk MJ epok IVa så är vagntypen nödvändig och man bör ha minst en vagn och gärna alla de 6 kända exemplaren i ursprungligt utförande.

Modellerar man Dansk, Tysk eller Belgisk MJ epok IV så kan leveranser av tankcontainers med farligt gods från Sverige vara intressant att modellera och då bör man ha en eller flera vagnar av denna typ i tåget.

Epok IVb 1979-1988

Modellerar man Svensk MJ epok IVb så är vagntypen nödvändig och man bör ha minst en vagn och gärna alla de 6 kända exemplaren i ombyggt skick. Mixar man ombyggda och oombyggda vagnar kan man ha fler.

Modellerar man Dansk, Tysk eller Belgisk MJ epok IV så kan leveranser av tankcontainers med farligt gods från Sverige vara intressant att modellera och då bör man ha en eller flera vagnar av denna typ i tåget.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok Va så kan man ha minst en vagn av typen för trafik fram till 1992.

En eller ett par avställda vagnar som väntar på skrotning kan förekomma på ett sticksspår i början av perioden.

not: Som avställda vagnar är det troligt att vagnen har en del rost och delvis avskrapad originalfärg och skadad märkning.

Epok Vb-VI 2001-2020

Vagntypen förekommer inte under perioden.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Förekommer EJ

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

30′ ISO-container

Förekommer EJ

35′ SEALAND-container

Förekommer EJ

22′ Växelflak

Förekommer kanske

Not: Tank och bulk-containers byggda enligt växelflakstandard sannolikt vanliga. Andra typer av växelflak sannolikt ovanliga på vagntypen, eller omöjliga pga containerfästenas konstruktion..