Efterlysning bilder vi saknar bilder på denna vagntyp med publiceringsrätt

Kort vagn för en 20-fots container eller ett 22-fots växelflak. Ombyggd från vagn av typen Oms 570. Eventuellt är dessa vagnar identiska med typen Lgms 570. Minst 5 st har existerat.

Kännetecken

Axelavstånd 7,500 m

Längd över buffertar 12,240 m

Lastytans längd 11,000 m

Öppen ram i helsvetsad konstruktion med balkar i ett tydligt lager.

Diagonalstagen som överför krafter från buffertarna till centralbalken är tillverkade av runda stålrör.

Hållare för stolpar och fästen för gavel och sido-lämmar finns kvar.

Kort och lastar bara en 20-fots container eller ett 22-fots växelflak.

Klarar tyngre 20-fots containers upp till 26 tons vikt.

Udda variant på justerbara containerfästen i trä.

UIC-nummer

Som Lgs före 1978

Kända UIC-nummer är 21 74 441 5 002 till 21 74 441 5 006 (från SJ godsvagnskatalog 1971).

Som Lgj från 1978/79

Enligt uppgifter nummer från 42 74 440 4 533 till 42 74 440 4 537 (ligger mitt i en nummerserie tillhörande Lgjs 746)

eller enligt annan uppgift 42 74 440 4 563 till 42 74 440 4 567 (denna uppgift är troligen korrekt eftersom serien motsvarar ett glapp i nummerserien för Lgjs 746)

Som Lgjm från 1980

Nummer från 42 74 444 2 008 till 42 74 444 2 012 (osäker uppgift överlappar med Lgjm 771)

Historik och användning

Ombyggda från vagnar av typen Oms 570 i början av 1970-talet eller möjligen redan i slutet på 1960-talet.

1978/79 ska dessa vagnar ha byggts om och fått ny typbeteckning Lgj.

1980 byter de beteckning igen till Lgjm.

Vagntypen har troligen inte förekommit efter 90-talet.

Vagnarna användes troligen till en början huvudsakligen i Volvo-tågen men förekom också i containertrafik mellan Göteborgs hamn och terminaler i Stockholm. De kan troligen anses typiska för båda trafiktyperna fram till 1977.

Eftersom vagnarna kan vara RIV-märkta så förekommer de eventuellt även i Volvo-tågen som går till Volvos fabrik i Gent, Belgien från både Olofström och Göteborg.

Under perioden då dessa vagnar mest går i Volvo-tågen kan de även dyka upp på containerterminaler i hela landet för tillfälliga transporter med avsändare i Blekinge eller Göteborg eller för returer till dessa orter.

Efter ombyggnaden 1978/79 verkar de varit avdelade för transporter av tankcontainers med farligt gods (klordioxid för pappersblekning) för Alby Klorats räkning eller andra fasta kunder.

Bilder

Länkar till övriga bilder

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III 1948-1967

Vagntypen förekommer inte före epok IV.

Epok IVa 1967-1979

Modellerar man Svensk MJ epok IVa så är vagntypen nödvändig och man bör ha minst en vagn och gärna all de 6 kända exemplaren.

Modellerar man Dansk, Tysk eller Belgisk MJ epok IV så kan ett Volvotäg mellan Sverige och Belgien vara intressant att modellera och då bör man ha en eller flera vagnar av denna typ i tåget.

Epok IVb 1979-1988

Modellerar man Svensk MJ epok IVb så kan leveranser av klordioxid till pappersbruk i containers från Alby Klorat vara intressant att modellera och då bör man ha en eller flera vagnar av denna typ som går som vagnslast.

Modellerar man Dansk, Tysk eller Europeisk MJ epok IV så kan leveranser av klordioxid till pappersbruk i containers från Alby Klorat vara intressant att modellera och då bör man ha en eller flera vagnar av denna typ som går som vagnslast från Sverige.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok Va så kan leveranser av klordioxid till pappersbruk i containers från Alby Klorat vara intressant att modellera och då bör man ha en eller flera vagnar av denna typ som går som vagnslast.

Epok Vb-VI 2001-2020

Modellerar man Svensk MJ epok Vb eller VI så kan avställda exemplar av vagntypen förekomma uppställda på ett stickspår tillsammans med andra utrangerade containervagnstyper.

not: Som avställda vagnar är det troligt att vagnen har mörk rost och bara har spår av originalfärg och märkning.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Förekommer EJ

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

30′ ISO-container

Förekommer EJ

35′ SEALAND-container

Förekommer EJ

22′ Växelflak

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tomt 22′ tank eller bulk-växelflak i centrerat läge om det är av typen där ramen har mått av en 20-fots container och tanken sticker ut ur ramens gavlar. Om ramen är längre än 20 fot i botten så går den inte lasta på vagntypen.