SJ Lqs vagn för experimentell pigga-back trafik

Vagn avsedd för experimentell piggy-back trafik under början av 1960-talet. Exakt 10 st har existerat.

Kännetecken

Axelavstånd: 8,000 m

Längd över buffertar: 13,800 m.

Lastytans längd: 12,560 m

Öppen ram i mycket udda helsvetsad konstruktion.

Vagnen har hjulbanor för lastbilstrailers längs sidorna och en uppstickande centralbalkar som både är bärande och fungerar som styrskena för speciella styrhjul som trailern måste vara utrustad med.

UIC-nummer

Vagnarna hade aldrig UIC-nummer före de byggdes om till containervagnar.

Historik och användning

Vagnarna byggdes 1960 med en experimentell konstruktion som möjliggjorde att lastbilar kunde backa upp semitrailers på dem från speciella ramper. Syftet var att testa så kallad piggy-back trafik. Vagnarna fick typbeteckningen Lqs.

Vagnarna gick under en kort period på en fast rutt till och från Älvsjö Station i södra Stockholm ned någon terminal i Göteborg som den andra ändpunkten. Eventuellt användes de för ett test av en ny linje för piggyback-trafik Göteborg-Solna 1966 innan första omgången av de nya trailervagnarna av typen SJ Slps l(senare Sds) levererades samma år. Experimenten med Lqs-vagnen blev en flopp och vagnarna byggdes om till containervagnar 1967. De döptes då först om till Llps men ändrades ganska snart till Klps (Lqs) och senare till Lgs 681.

Observera att dessa vagnar aldrig förekommit i trafik parallellt med Slps-vagnarna utan togs ur trafik innan dessa levererades. Möjligen kan de ha stått på något angränsande terminalspår under något år innan de byggdes om till containervagnar för Volvotåget.

Bilder på trailerversionen Lqs
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB11352 Public Domain Mark (PDM) som visar en Lqs-vagnar i samband med en mässa 1961. Fotograf Seved Walther.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB10880 Public Domain Mark (PDM) som visar Lqs-vagnar under lastning på Älvsjö Station i södra Stockholm 1961. Fotograf John Hylterskog.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB10881 Public Domain Mark (PDM) som visar Lqs-vagnar under lastning på Älvsjö Station i södra Stockholm 1961. Fotograf John Hylterskog
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB10882 Public Domain Mark (PDM) som visar Lqs-vagnar under lastning på Älvsjö Station i södra Stockholm 1961. Fotograf John Hylterskog
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB10883 Public Domain Mark (PDM) som visar Lqs-vagnar under lastning på Älvsjö Station i södra Stockholm 1961. Fotograf John Hylterskog
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB10884 Public Domain Mark (PDM) som visar Lqs-vagnar under lastning på Älvsjö Station i södra Stockholm 1961. Fotograf John Hylterskog
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB10885 Public Domain Mark (PDM) som visar Lqs-vagnar under lastning på Älvsjö Station i södra Stockholm 1961. Fotograf John Hylterskog
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB10886 Public Domain Mark (PDM) som visar Lqs-vagnar under lastning på Älvsjö Station i södra Stockholm 1961. Fotograf John Hylterskog
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB10887 Public Domain Mark (PDM) som visar Lqs-vagnar under lastning på Älvsjö Station i södra Stockholm 1961. Fotograf John Hylterskog
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB10888 Public Domain Mark (PDM) som visar Lqs-vagnar under lastning på Älvsjö Station i södra Stockholm 1961. Fotograf John Hylterskog
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB10889 Public Domain Mark (PDM) som visar Lqs-vagnar under lastning på Älvsjö Station i södra Stockholm 1961. Fotograf John Hylterskog
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB10890 Public Domain Mark (PDM) som visar Lqs-vagnar under lastning på Älvsjö Station i södra Stockholm 1961. Fotograf John Hylterskog
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB12482_01 Public Domain Mark (PDM) som visar Lqs-vagnar under lastning på Älvsjö Station i södra Stockholm 1962. Fotograf Seved Walther.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB12482_02 Public Domain Mark (PDM) som visar Lqs-vagnar under lastning på Älvsjö Station i södra Stockholm 1962. Fotograf Seved Walther.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB12482 Public Domain Mark (PDM) som visar Lqs-vagnar under lastning på Älvsjö Station i södra Stockholm 1962. Fotograf Seved Walther.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB13153_15 Public Domain Mark (PDM) som visar Lqs-vagnar under lastning på Älvsjö Station i södra Stockholm 1964. Fotograf Unvér.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB13153_16 Public Domain Mark (PDM) som visar Lqs-vagnar under lastning på Älvsjö Station i södra Stockholm 1964. Fotograf Unvér.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB13153_17 Public Domain Mark (PDM) som visar Lqs-vagnar under lastning på Älvsjö Station i södra Stockholm 1964. Fotograf Unvér.
Länkar till bilder på trailerversionen

Fyra bilder från Älvsjö på Lqs tagna av järnvägsfotografen Bengt. (se inlägget Fyra bilder från Älvsjö en bit ner i tråden.)

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III 1948-1967

I trailervagnsutförande kan vagnen förekomma 1962 till 1964 i trafik mellan Älvsjö Station och en annan terminal (saknar just nu uppgift om vilken) med rimlig historisk korrekthet och troligen 1966 i en test av linjen Göteborg-Solna. Trafikperiod är 1961 till 1968 om man vill hålla sig inom konceptet ”vad som skulle kunna varit” och köra en egen kreativ linje någonstans i Sverige.

Observera att vagnen kräver speciella trailers som dels är lägre än normala trailers under denna period och dels har speciella styr- och säkrings-detaljer monterade i underredet.

En viktig aspekt att ta hänsyn till är att dessa vagnar ALDRIG använts för trailertrafik parallellt med vagntypen Sds/Slps som levererades 1966 för den riktiga trafikstarten för trailertransporter på linjen Göteborg-Solna.

Epok IVa-VI 1967-2020

Vagntypen i trailervagnsutförande förekommer inte efter epok III.

Lastning vid IMS87 körningar

Trailers

Endast speciella lågbyggda trailers.

40′ ISO-container

Förekommer EJ

20′ ISO-container

Förekommer EJ

30′ ISO-container

Förekommer EJ

35′ SEALAND-container

Förekommer EJ

Växelflak

Förekommer EJ