SJ Om (Ou-typ)

Kort vagn för en 20-fots eller 30-fots container eller ett växelflak. Mycket vanlig vagntyp.

Kännetecken

Axelavstånd 7,000 meter

Längd över buffertar 12,300 meter

Lastytans längd 11,000 meter

Trägolv på ram i blandat nitad och svetsad konstruktion med balkar i två tydliga lager.

Stolpar av stålrör. Gavel och sidolämmar av durkplåt.

Skiljer sig från andra Om-typer genom spännstag av rundstång under vagnen.

Kort och lastar bara en 20-fots eller 30-fots container eller ett upp till 35-fots växelflak.

Vid användning för containertransport spikas träreglar i golvet för att hindra containern att glida i sidled.

UIC-nummer

Före 1980

Om

Kända UIC-nummer är 21 74 361 8 117 till 21 74 362 2 236 (från SJ godsvagnskatalog 1971).

Oms (variant för högre hastighet)

En Oms-variant finns med UIC-nummer 21 74 371 0 000 till 21 74 371 1 721 (från SJ godsvagnskatalog 1971).

Efter 1980

På 80-talet delas vagntypen upp på 4 (eller möjligen 6) olika typer. (från SJ godsvagnskatalog 80-tal).

Okkm (troligen kvarvarande fd Om/O)

UIC-nummer 21 74 364 4 000 till 21 74 364 4 062

Okkm

UIC-nummer 21 74 364 4 063 till 21 74 364 4 344

Okkms (variant för högre hastighet)

UIC-nummer 21 74 374 4 000 till 21 74 374 4 877

Om

UIC-nummer 21 74 361 8 272 till 21 74 361 9 527

UIC-nummer 21 74 361 9 766 till 21 74 361 9 999

UIC-nummer 21 74 362 0 461 till 21 74 362 2 230

Historik och användning

Vagnen tillverkades med början 1944. Över 3000 vagnar tillverkades till SJ och olika privatbanor.

Vagnarna användes huvudsakligen INTE i containertrafik. Deras stora tillgänglighet gör dock att de fungerar som reservkapacitet i containertrafik under 1970-talet och 1980-talet.
Under 1990-talet försvinner vagntypen från Sverige men förekommer som leasing-vagnar i östeuropa.

Vagnarna är RIV-märkta så förekommer i trafik utanför Sverige.

Bilder

Järnvägsmuseums bild JvmKBDB03398 Public Domain Mark (PDM) som visar Om/Ou 1955 fotograferad av Seved Walther.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB03397 Public Domain Mark (PDM) som visar Om/Ou 1955 fotograferad av Seved Walther.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB03396 Public Domain Mark (PDM) som visar Om/Ou 1955 fotograferad av Seved Walther.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB03399 Public Domain Mark (PDM) som visar Om/Ou 1955 fotograferad av Seved Walther.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB13407_03 Public Domain Mark (PDM) utsnitt som visar en Om/Ou fotograferad i Malmö 1965. Notera ekerhjulen. Fotograf: A-P Jonasson
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB13422_02 Public Domain Mark (PDM) utsnitt modifierad som visar en Om/Ou i typisk användning. Fotograf: A-P Jonasson
Järnvägsmuseums bil JvmKBDB13887_01 (CC BY-SA) utsnitt som visar SJ Om (Ou-typ) använd för containerfrakt 1970 på Sundsvalls containerterminal.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB13887_02 (CC BY-SA) utsnitt som visar SJ Om (Ou-typ) använd för containerfrakt 1970 på Sundsvalls containerterminal.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE00503 (CC BY-SA) utsnitt som visar SJ Om (Ou-typ) använd för containerfrakt.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB13451 Public Domain Mark (PDM) som visar en Om/Ou i typisk användning. Fotograf: A-P Jonasson
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14882_08 (CC BY-SA) utsnitt som visar detaljer på Om/Ou. Fotograf Seved Walther.
Länkar till övriga bilder

Nora Bergslags Veteranjärnväg bild 1

Nora Bergslags veteranjärnväg bild 2

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III 1948-1967

Vagntypen förekommer före epok IV.

Epok IVa-IVb 1967-1988

Modellerar man Svensk MJ epok IVa-IVb så är vagntypen nödvändig och man bör ha åtminstone några stycken exemplar.

Modellerar man Norsk, Dansk, Tysk eller Belgisk MJ epok IV så kan vagntypen dyka upp ibland.

Typisk användning är för containerfrakter som INTE ska till en terminal utan till en vanlig lastplats eller direkt till mottagares eget spår.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok IVa-IVb så är vagntypen möjlig och man kan ha något enstaka exemplar.

Epok Vb-VI 2001-2020

Modellerar man Svensk MJ epok Va till VI så kan avställda exemplar av vagntypen förekomma uppställda på ett stickspår tillsammans med andra utrangerade vagnstyper.

not: Som avställda vagnar är det troligt att vagnarna uppvisar en hel del mörk rost och endast spår av originalfärg och märkning finns kvar..

Lastning vid IMS87 körningar

Vagnen kräver extra lastsäkringstid på terminal vid trafikspel.

40′ ISO-container

Förekommer EJ

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Förekommer: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

35′ SEALAND-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Växelflak

Kan förekomma upp till maxlängd 35′. Lastas i centrerat läge.