Os 711

Vagn för en 40-fots container, en 35-fots SEA-LAND container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även växelflak upp till 40-fot. Minst 3193 st har existerat.

Kännetecken

Axelavstånd 9,000 meter

Längd över buffertar 13,860 meter

Lastytans längd 12,620 meter

Trägolv på ram i svetsad konstruktion med balkar i ett tydligt lager.

Stolpar av pressad plåt. Gavel och sido-lämmar av durkplåt som kan fällas både inåt och utåt.

Vid användning för containertransport spikas träreglar i golvet för att hindra containern att glida i sidled. Periodvis förekommer även osäkrade containers och att containers lastas ovanpå infälda sidolämmar.

UIC-nummer

Os 711

Kända UIC-nummer är 21 74 370 2 420 till 21 74 370 3 419

Os 731

Kända UIC-nummer är 21 74 370 3 420 till 21 74 370 3 719

Os 751

Kända UIC-nummer är 21 74 370 3 720 till 21 74 370 3 999

Kända UIC-nummer är 21 74 370 7 000 till 21 74 370 8 612

Historik och användning

Med start på 30-talet och fortsatt ända fram tom 70-talet så eftersträvar SJ en godsvagnsflotta som består av bara 2 enhetstyper, en täckt 2-axlig vagntyp och en öppen 2-axlig vagntyp. Under perioden tillkommer även en 4-axlig öppen vagntyp som eftersträvad standard. Dessa standardvagnar byggs i stora serier som ska motsvara ca 50 års behov men kundernas krav och europeiska standarder ändras väsentligt fortare än så med resultatet att standardvagnparken redan efter 10-20 år är förlegad. I början på 60-talet har SJ en enorm mängd öppna godsvagnar med 11 meters lastytelängd men kunderna och europeiska standarder kräver 12,620 meters lastytelängd. Så SJ drar igång ett omfattande investeringsprogram som dels innebär förlängningar av befintliga vagnar och dels nyanskaffningar. Detta program genererar nya Os-vagnar av 60-talstyperna och senare flera olika ombyggda vagntyper kallade Os-w. Programmet fortsätter under början av 1970-talet med nya vagnar av typerna Os 711/731/751.

Vagnar av typen SJ Os 711/731/751 är INTE främst till för transport av containers. Däremot fungerar de som reservkapacitet för containertransporter. Os-vagnarnas främsta användning ör för leveranser av produkter från basindustri som skog och stål. Det gör att hamnarna i Södra och Västra Sverige har ett ständigt överskott av tomma Os-vagnar. I Malmö, Ystad, Trelleborg och Helsingborg kommer det tomma Os-vagnar i retur från Europa med tågfärjorna. I Göteborg lastas gods från järnväg över till fartyg vilket ger stora överskott av tomma Os-vagnar. SJ har en stående praxis om att tomma O-vagnar ska skickas norrut, men det kräver att det finns plats över i ett norrgående tåg eller att man kör ett helt tåg med tom-vagnar till stor kostnad. Periodvis kan därför bangårdar i södra Sverige vara nästan fulla med tomma O-vagnar som väntar på att skickas norrut.

I Göteborg har man även problemet att om det anlöper flera stora containerfartyg samtidigt så får man slut på containervagnar. Där uppstår därför idén att man kan lösa båda problemen på samma gång genom att ta ett helt tåg med tomma K och O-vagnar och fylla det med containers som ska till Bergslagen eller Norrland. Helst Os-typer med 12,620 meters lastytelängd som klarar 1 st 40-fots container eller 2 st 20-fots containers. Förutom att man blir av med besvärliga O-vagnar vinner man även att containervagnarna kan reserveras för destinationer som Stockholm och Jönköping, som skickar tillbaks dem till Göteborg inom ett dygn, medans en containervagn skickad till Bergslagen eller Norrland kommer vara borta minst 3 dygn och troligen väsentligt längre än så. Vid extrem brist på containervagnar så skickas K och O-vagnar med containers även till terminaler som Årsta och Solna i Stockholm och till Jönköping, men då är det knappast hela tåg utan några få vagnar som kompletterar ett tåg som mest består av containervagnar.

När järnvägen avregleras och flera mindre privata operatörer träder in på marknaden så satsar flera av dessa på att köpa övertaliga Kbps och Os-vagnar för konvertering till containervagnar. Se vagntypen Div bolag Lgs (strippad Kbps eller Os 9m). Även SJ konverterar Os 711/731/751 och Kbps 741 till containervagnar typ Lgns 930

Bilder

Järnvägsmuseumd bild JvmKEAE00962 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar en SJ Os 711/731/751 lastad med en röd container från ACL. Troligen fotograferat 1985.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE00252 (CC BY-SA) Som visar SJ Os 711 med nummer 21 74 370 3 358-2
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE00299 (CC BY-SA) Som visar SJ Os 711 med nummer 21 74 370 3 358-2
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE00258 (CC BY-SA) Som visar SJ Os 711 med nummer 21 74 370 3 358-2
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01199 (CC BY-SA) Som visar SJ Os 711
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14841_01 (CC BY-SA) utsnitt som visar en SJ Os 711/731/751 lastad med en container. Fotograferat 1976 av Seved Walther.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14841_03 (CC BY-SA) utsnitt som visar en SJ Os 711/731/751 lastad med en container. Fotograferat 1976 av Seved Walther.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02187 (CC BY-SA) utsnitt Den bakre vagnen med röd container är en Os 711/731/751
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01368 (CC BY-SA) utsnitt som visar en SJ Os 711/731/751 använd för containertransport.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01711 (CC BY-SA) utsnitt som visar en SJ Os 711/731/751 i typisk användning.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01112 (CC BY-SA) som visar SJ Os 731 med nummer 21 74 370 3 657-7
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01124 (CC BY-SA) som visar SJ Os 731 med nummer 21 74 370 3 657-7
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE00444 (CC BY-SA) utsnitt som visar SJ Os 711/731/751
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE00445 (CC BY-SA) utsnitt som visar SJ Os 711/731/751
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE00446 (CC BY-SA) utsnitt som visar en SJ Os 711/731/751 i typisk användning.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE00595 (CC BY-SA) utsnitt som visar flera SJ Os 711/731/751 i typisk användning.
Fotograf Rasmus Larsson – SJ Os 711/731/751 i Augusti 2020
Fotograf Rasmus Larsson – SJ Os 711/731/751 i Augusti 2020
Fotograf Rasmus Larsson – SJ Os 711/731/751 i Augusti 2020
Fotograf Rasmus Larsson – SJ Os 711/731/751 i Augusti 2020
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE00989 (CC BY-SA) utsnitt som visar en SJ Os 711/731/751 på en containerterminal.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03388 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar Os 64/65/661/662/663/68/682 t.v. och Os 711/731/751 t.h.
Länkar till övriga bilder

Magnuz of Sweden har en bild (mz2-0854) på en SJ Os 711, 731 eller 751 med utåt fällda sidoplåtar.

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok I-III 1948-1967

Vagntypen förekommer inte före epok IV.

Epok IVa 1967-1979

Modellerar man Svensk MJ epok IVa så är vagntypen nödvändig och man bör ha flertal exemplar.

Modellerar man containertrafik mellan Göteborg och Bergslagen/Norrland bör man ha flera hela tågsätt bestående av en mix av olika K och O-typ vagnar med 12,620 meters lastytelängd. Dessa vagnsätt startar trafikspelet/uppvisningen som tomvagnar i Göteborg, där de får last och går sen enkel resa till Bergslagen/Norrland där de lossas och överförs till annan trafik.

Epok IVb 1979-1988

Modellerar man Svensk MJ epok IVb så är vagntypen nödvändig och man bör ha ett flertal exemplar.

Modellerar man containertrafik mellan Göteborg och Bergslagen/Norrland bör man ha flera hela tågsätt bestående av en mix av olika K och O-typ vagnar med 12,620 meters lastytelängd. Dessa vagnsätt startar trafikspelet/uppvisningen som tomvagnar i Göteborg, där de får last och går sen enkel resa som extrainsatta tåg till Bergslagen/Norrland där de lossas och överförs till annan trafik.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok Va så är vagntypen nödvändig och man bör ha ett flertal exemplar.

Epok Vb 2001-2010

Modellerar man Svensk MJ epok Vb så är vagntypen nödvändig och man bör ha något exemplar.

Epok VI 2010-2020

Modellerar man Svensk MJ epok VI så är vagntypen nödvändig och man bör ha något exemplar.

Lastning vid IMS87 körningar

Vagnen kräver extra lastsäkringstid på c-terminal vid trafikspel.

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 2 st halvlast, eller tomma containers i ändlige.

Vanligt: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Förekommer: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

35′ SEALAND-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Växelflak

Kan förekomma upp till maxlängd 40′. Lastas i centrerat läge.