Os-w 722

Vagn för en 40-fots container, en 35-fots SEA-LAND container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även växelflak upp till 40-fot. Ombyggd från vagn av typen Gs/Ge. Minst 250 st har existerat. Se även SJ Os-w 722 c-variant.

Kännetecken

Axelavstånd 8,375m, Längd över buffertar 13,860m.

Trägolv på ram i nitad konstruktion med balkar i två tydliga lager. Sidobalken är genombruten.

Stolpar av stålrör samt gavel och sido-lämmar av durkplåt. Gavel-lämmarna är fasade i klassisk Om-stil vilket skiljer vagnarna från c-varianten som har gavel-lämmar med rak överkant.

Lastar en 40-fots, en 30-fots, en 20-fots eller två 20-fots containers eller ett upp till 35-fots växelflak eller en 35-fots SEALAND.

Vid användning för containertransport spikas träreglar i golvet för att hindra containern att glida i sidled.

UIC-nummer

Kända UIC-nummer är 21 74 370 5 525 till 21 74 370 5 774 (från SJ godsvagnskataloger 80-tal, 1991 och 90-tal).

Historik och användning

Vagnen är byggd på förlängda ramverk från Gs/Ge-vagnar. Ritningarna för typen skapades 1972 samtidigt med ritningarna för Lgs 722, Os-w 723 och Lgs 723. Minst 250 vagnar av typen byggdes under åren 1973–1974.

Vagnarna användes huvudsakligen INTE i containertrafik. Deras tillgänglighet och förmåga att lasta 40′-containers gör dock att de fungerar som reservkapacitet i containertrafik under 1970-talet, 1980-talet och 1990-talet.
Under 2000-talet försvinner vagntypen från Sverige.

Vagnarna är RIV-märkta så de förekommer i trafik utanför Sverige.

Bilder

Vi har hittat några bilder på vagntypen som ger en bra uppfattning av vagntypen.

Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01940 (CC BY-SA) som visar en Os-w 722 med inåt fällda sido-lämmar för att lasten ska vara åtkomlig.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14684_03 (CC BY-SA) utsnitt. Notera alla trädetaljer för lastsäkring som visar att denna vagn inte har containerfästen, samt alla gångjärnsdetaljer som visar att vagnen har gavel och sido-lämmar kvar, men infällda. Jämfört med andra bilder ser sido-lämmarnas gångjärnsdetaljer konstiga ut. Det är möjligt att sido-lämmarnas plåtar tagits loss medans lämmarnas egna gångjärnsbeslag lämnats kvar. Så brukar det inte se ut om sido-lämmar demonteras på O-vagnar. Vanligen lyfts hela sido-lämmen med gångjärnsbeslag bort så bara yttre långbalkens del av gångjärnen blir kvar. Bilden från Årsta-terminalen i Stockholm, tagen 3 Oktober 1974.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03390 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar en olastad SJ Os-w 701 (vagnen till vänster) och en olastad SJ Os-w 722 (vagnen till höger)
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03395 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar en rad med fyra vagnar av O-typ. Från vänster en lastad Os av 60 eller 70-talstyp, en olastad SJ Os-w 701, en Os-w 722, en Oms 570.

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III 1948-1967

Vagntypen förekommer INTE före epok IV.

Epok IVa-Va 1967-2001

Modellerar man Svensk MJ epok IVa-Va så är vagntypen nödvändig och man bör ha åtminstone några stycken exemplar.

Modellerar man Norsk, Dansk, Tysk eller Belgisk MJ epok IV så kan vagntypen dyka upp ibland.

Typisk användning är för containerfrakter som INTE ska till en terminal utan till en vanlig lastplats eller direkt till mottagares eget spår.

Epok Vb-VI 2001-2020

Modellerar man Svensk MJ epok Vb till VI så kan avställda exemplar av vagntypen förekomma uppställda på ett stickspår tillsammans med andra utrangerade vagnstyper.

not: Som avställda vagnar är det troligt att vagnarna uppvisar en hel del mörk rost och endast spår av originalfärg och märkning finns kvar..

Lastning vid IMS87 körningar

Vagnen kräver extra lastsäkringstid på c-terminal vid trafikspel.

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Förekommer: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

35′ SEALAND-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Växelflak

Kan förekomma upp till maxlängd 40′. Lastas i centrerat läge.