Alby Klorat/SJ Lgjs 550

Kort vagn för en 20-fots container. Alla vagnar av typen är privatägda av Alby Klorat och används uteslutande för transport av Alby Klorats egna tank-containers. Vagntypen har skapats genom ombyggnad av täckta vagnar typ His som i sin tur var ombyggda från Gs-vagnar. Vagntypen är gissningsvis utrustad med hydrauloska stötdämpare för lasten monterade ovanpå ramverket. 6 st har existerat, möjligen fler.

Läs mer…

SJ Os-w 722

Vagn för en 40-fots container, en 35-fots SEA-LAND container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även växelflak upp till 40-fot. Ombyggd från vagn av typen Gs/Ge. Minst 250 st har existerat.

Läs mer…

SJ Lgs 722 – trägolv/Os-w 722 c-variant

Vagn för en 40-fots container, en 35-fots SEA-LAND container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även växelflak upp till 40-fot. Vagnen är en SJ Os-w 722 som utrustats med plattor för lösa containerfästen i golvet. Ursprungligen ombyggd från vagn av typen Gs/Ge. Ett okänt antal men minst 250 st har existerat.

Läs mer…

Vagnfamilj med ram typ Gs

Tvåaxliga containervagnar i Sverige — Del 6

Vagnfamilj som bygger på en ramverkskonstruktion som började levereras 1954. Familjen omfattar minst 6 containervagnstyper och 1 standardvagnstyp som använts för containertrafik.

Läs mer…