Tvåaxliga containervagnar i Sverige — Del 11 

Vagnfamiljen uppkommer 1975 när SJ låter nytillverka 2-axliga containervagnar som kan lasta 2 st 7,15 meters containers och lastflak utrustade med fästen för 20-fots containers. Vagnfamiljen omfattar 1 containervagnstyp.

Vagntyper kallas Lgns 752 (urpsrungligen Lgs 752), som designas 1975 och levereras i 50 exemplar 1977. Ramverket är enklast möjliga konstruktion med standardbalkar och utan stötdämpning. Ramverkets utseende och mått gör att man lätt drar slutsatsen att detta ramverk ursprungligen konstruerades för flakvagnar med 8 meters axelavstånd och standard UIC längd. Dvs som 60-tals typerna Kbs och Os 64/65/661/662/663/68/682, och att man desigande en längre version genom att addera två extra meter mellan hjulaxlarna i konstruktionen. Samtidigt finns typiska 70-tals detaljer i ramverkets konstruktion som gör att det inte kan anses vara en förlängd variant av dess typer utan en nykonstruktion med samma struktur.

Ramverk typ A

Grundmodellen.

GRUNDLÄGGANDE MÅTT PÅ RAMVERKET 

Axelavstånd 10,000 m

Längd över buffertar 15,900 m

Lastytans längd 14,660 m

Långa containervagnar – typ A

GC/SJ Lgns 752


Del 12 — Vagnfamilj med ram typ Hbis76