Tvåaxliga containervagnar i Sverige — Del 7

Vagnfamilj som bygger på en ramverkskonstruktion som användes för tre olika vagntyper med olika grundmått. Dessa typer började levereras 1957 respektive 1961. Familjen omfattar minst 8 containervagnstyper och 2 standardvagnstyper som använts för containertrafik.

De ursprungliga vagnarna Oms 570, Kps och Gbs 611

Vagnfamiljen utgår från en konstruktion av ramverk avsett att sammanfogas med svetsning. Ursprungligen avsåg man att bygga endast två standardtyper i stora serier, en öppen vagn, Oms 570, och en täckt vagn, Gbs 611. Senare ändrades beställningen så att 50st av de öppna vagnarna tillverkades som typ Kps, med andra mått och specialutrustade för transport av plåt. Många vagnar av typerna blev överflödiga tidigt vilket resulterat i att de konverterats för annan användning och gett upphov till en familj vagnar.

Ramverket har samma struktur och materialdimensioner för alla vagntyperna. Måtten skiljer sig däremot åt. Konstruktionen är gjord med standardbalkar, profilstål och rör som bildar ett tydligt horisontellt lager. Användningen av rör som diagonalbalkar är ett distinkt kännetecken för ramkonstruktionen. Hela ramverket är sammansatt med svetsning. Sidobalken är slät.

Vissa ramverk har förberetts för en planerad övergång till centralkoppel som aldrig blev av. Dessa ramverk har en modifierad koppelinfästningen där man tagit bort den genomgående dragstången och satt in en svetsad balkkonstruktion som balanserar drag och tryckkrafterna mellan koppel och buffertar. För att få plats med detta kapas de diagonala rörbalkarna som inte längre fyller någon funktion. Avkapade stumpar låter man sitta kvar.

Ramverk typ A och A.mod

Ramverksvarianten som användes för den öppna vagntypen. Vissa ramverk har modifierad koppelinfästning och vi kallar de för typ A.mod eller typ A Modifierad.

GRUNDLÄGGANDE MÅTT PÅ RAMVERKET

Axelavstånd 7,500 meter

Längd över buffertar 12,240 m

Lastytans längd 11,000 m

Kombinerade flak och lådvagnar – typ A och A.mod

SJ Oms 570

Ramverk typ B och B.mod eller B.alt

Ramverksvarianten som användes för specialvagnen för plåttransport. Vissa ramverk (eller alla) har modifierad koppelinfästning och vi kallar de för typ B.mod eller typ B Modifierad. Eventuellt levereras typen från fabrik med den modifierade koppelinfästningen och då kan de diagonala rörbalkarna vara helt intakta och integrerade med koppelinfästningens balkstruktur, vi kallar denna alternativa variant för B.alt.

GRUNDLÄGGANDE MÅTT PÅ RAMVERKET

Axelavstånd 7,500 meter

Längd över buffertar 13,860 m

Lastytans längd 12,620 m

Specialutrustad flakvagn – typ B, B.mod eller B.alt

SJ Kps

Ramverk typ C

Ramverksvarianten som användes för den täckta vagnen.

GRUNDLÄGGANDE MÅTT PÅ RAMVERKET

Axelavstånd 8,000 meter

Längd över buffertar 14,200 meter (eller 14,020, olika uppgifter förekommer)

Lastytans längd 12,710 meter (innanför väggarna)

Lastytans längd 12,960 meter (utan väggar)

Täckt vagn – typ C

SJ Gbs 611

Vagntyper byggda på omodifierade Oms-Kps-Gbs-ramverk

Vagnfamiljen omfattar vagnar som skapats genom att bygga om Oms, Kps och Gbs-vagnar, men utan att ändra på,ramverket. Dessa vagnar har som en konsekvens identiska mått och dimensioner jämfört med de vagnar de utgått från.

Korta containervagnar – typ A eller A.mod

SJ Lgjm/Lgj/Lgs fd Oms 570 (kort)

Alby Klorat Lgms 581

Alby Klorat Lgms 570

SJ Lgjs-w 800

Normallånga containervagnar – typ B, B.mod eller B.alt

SJ Lgs 741/742

Normallånga containervagnar – typ C

DSB Lgns

Normallånga containervagnar – typ C (som aldrig funnits)

Lgns 930 (fd Gbs)

Vagntyper byggda på förlängda Oms-Kps-Gbs-ramverk

Slutligen innehåller vagnfamiljen vagnar som skapats genom att ramverket från en Oms eller Gbs-vagn förlängts. Praktiskt har det skett på två olika sätt. Dels genom att kapa vagnen på mitten och sätta in en förlängning mellan de två vagnhalvorna och på så sätt även öka axelavståndet. Och dels genom att förlänga vagnen i ändarna.

En tredje metod har uppkommit genom att vagnar som redan är förlängda på mitten senare förlängts även i ändarna.

Ramverk typ D – 1970 års konstruktion

Den här typen uppkommer genom att man 1970 börjar förlänga vagnar av typen Oms 570 med 0,81 meter i varje ände för att få O-vagnar med en längd på lastytan av 12.620 meter. Därigenom uppkommer vagntypen Os-w 701. Senare börjar man bygga containervagnar av dessa förlängda vagnar. Eventuellt förlängs även ytterligare ramverk för att direkt bli containervagnar.

Förutom att förlänga ramverket så har åtminstone vissa ramverk förberetts för en planerad övergång till centralkoppel som aldrig blev av. På dessa ramverk har koppelinfästningen ändrats genom att ta bort den genomgående dragstången och sätta in en svetsad balkkonstruktion som balanserar drag och tryckkrafterna mellan koppel och buffertar. För att få plats med detta kapas de diagonala rörbalkarna som inte längre fyller någon funktion. Avkapade stumpar låter man sitta kvar. 2 varianter finns på detta med olika längd på stumparna beroende på om ramen hade modifierats på detta sätt innan förlängningen (ombyggnad från typ A.mod) eller om det görs i samband med förlängningen (ombyggnad från typ A). Eventuellt förekommer även förlängda ramverk utan denna modifierade koppelinfästning.

Sammantaget ger detta tre möjliga undertyper av ramverk typ D.

Typ D = utan modifierad koppelinfästning

Typ D.mod = ombyggd från A.mod med korta rörbalkstumpar

Typ D.mod2 = ombyggd från A med långa rörbalkstumpar

Observera att Typ D är identisk med Typ B avseende struktur, dimensioner och grundläggande mått. Men skiljer sig avseende vilka rester av tidigare existens som finns kvar, vilket ger framför allt sidobalkarna helt olika utseende.

GRUNDLÄGGANDE MÅTT PÅ RAMVERKET

Axelavstånd 7,500 meter

Längd över buffertar 13,860 meter

Lastytans längd 12,620 meter

Kombinerade flak och låd-vagnar – typ D, D.mod och D.mod2

SJ Os-w 701

Normallånga containervagnar – typ D, D.mod och D.mod2

SJ Os-w 701 – containervariant

SJ Lgs ?

Ramverk typ E – 1988 års konstruktion

Den här typen uppkommer genom att man börjar skrota vagnar av typen Gbs 611 och använda ramverken för att bygga långa containervagnar. Sett till måtten så har man kapat vagnarna någonstans mellan hjulaxlarna och förlängt de med en ny 2,000 meter lång bit där. Praktiskt sker det genom att man kapar sönder ett flertal ramverk och sen plockar samman bitar från flera olika vagnar och svetsar ihop de till ett ramverk med önskad längd.

GRUNDLÄGGANDE MÅTT PÅ RAMVERKET

Axelavstånd 10,000 meter

Längd över buffertar 16,020 meter

Lastytans längd 14,780 meter

Långa containervagnar – typ E

SJ Lgns 881

Ramverk typ F – 1991 års konstruktion

Den här typen uppkommer 1991 genom att man förlänger ett antal ramverk av typ E med 0,470 meter i varje ände.

GRUNDLÄGGANDE MÅTT PÅ RAMVERKET

Axelavstånd 10,000 meter

Längd över buffertar 16,960 meter

Lastytans längd 15,720 meter

Långa containervagnar – typ F

SJ Lgns 882


Del 8 — Vagntyp med udda unika ramverk