Tvåaxliga containervagnar i Sverige — Del 13

Vagnfamiljen är troligen skapad på 1970-talet men kan vara äldre. Vagnarna har ett unikt ramverk som baseras på två kraftiga längsgående balkar och däremellan tvärbalkar som i den centrala delen av vagnen är djupt nedsänkta. Vagnfamiljen omfattar minst en containervagnstyp.

Alla balkar i ramverket är tillverkade av sammansvetsade plåtbitar som bildar ett ramverk med en 3-dimensionell struktur. Ramverkets utseende tyder på att det varit avsett för olika typer av bulk och tankvagnar med så låg tyngdpunkt som möjligt. Den enda vagntypen vi känner till i ramverksfamiljen är en containervagn från Intercontainer registrerad hos SNCF som under ett antal år var inhyrda av Volvo för deras interna containertåg mellan Olofström och Gent i Belgien. Vi saknar ännu i stort sett all information om både ramverksfamiljen och vagntypen.

Normallånga containervagnar

SNCF/Intercontainer Sc


Del 14 — Vagnfamilj med ram typ TGOJ Os 9m