Intermodal Modelers Stockholm 87 är grundat av Rasmus Larsson i södra Stockholm. Rasmus kommer från Älvsjö och tillbringade en stor del av sin uppväxt hängandes vid Älvsjö station betraktandes T21-diesellok och senare T44:or växlandes diverse blandade O-vagnar till Ericssons Kabelverk och Televerkets lager. Senare tillbringades lika mycket tid betraktandes lastning och lossning av containers och trailers från tåg i Årsta Containerterminal. Och på kvällarna mellan kl 20 och 22 på Älvsjö station betraktandes hur de intermodala tågen dragna av Rc-lok eller dubbla Da-lok ett efter ett lämnade Årsta-terminalen och accelererade förbi Älvsjö station påväg söderut. Under de mest intensiva höstarna med ekonomisk högkonjunktur kunde det vara ett tiotal fulllängdståg som avgick söderut.

Då på slutet av 1970-talet och början av 1980-talet skapades idén att bygga Årsta-terminalen och dess intermodala tåg i modell i skala 1:87. Efter ett omfattande planeringsarbete konstaterades att det inte var ett genomförbart projekt och Rasmus tappade intresset och övergick till att istället driva projekt kring digitala simuleringar av verkligheten.

Trettiofem år senare driver Rasmus ett privat framtidforskningsinstitut som bland annat gör simuleringar av verkligheten. I samband med ett forskningsprojekt kring intermodala godsflöden i Stockholmsområdet hittar Rasmus information om modulära modelljärnvägar och inser att moduler skulle göra det möjligt att genomföra projektet som las ner 35 år tidigare.

Nu i Maj 2022 efter 4 års planering och forskning, varav 2 år i nöstan karantän pga Covid-19, är det dags att lansera projektet i form av Intermodal Modelers Stockholm 87.

Välkomna att delta i nötverket där det alltid är höst i södra Stockholm och en intensiv högkonjunkturstrafik i de intermodala terminalerna.