GC/SJ Lgns 882

Lång vagn för en 40-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även för 2 växelflak upp till 7,82 meter eller ett växelflak upp till 44-fot. lastar även 12.5 meters Jumbocontainer. Förlängd Lgns 881 som ursprungligen är en ombyggd vagn av typen Gbs 611. 16 st existerar.

Läs mer…

GC/SJ Lgns 881

Lång vagn för en 40-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även för 2 växelflak upp till 7,15 meter eller ett växelflak upp till 44-fot. Ombyggd från vagn av typen Gbs 611. 200 st har existerat, 16 st är ombyggda till Lgns 882

Läs mer…

ERMEWA Lgns 080

Vagn för 1 st 40-fots eller 2 st 20-fots containers. Vagntypen används huvudsakligen för trafik i Frankrike. Vagntypen har skapats genom ombyggnad Kbis/Kiis-vagnar som i sin tur var ombyggda från Kbps eller Os-vagnar med 9 meters axelavstånd, dvs någon av typerna Kbps 741, Kbps 752 eller Os 711/731/751. Minst 25 st exemplar har byggts av vagntypen

Läs mer…

Alby Klorat/SJ Lgjs 550

Kort vagn för en 20-fots container. Alla vagnar av typen är privatägda av Alby Klorat och används uteslutande för transport av Alby Klorats egna tank-containers. Vagntypen har skapats genom ombyggnad av täckta vagnar typ His som i sin tur var ombyggda från Gs-vagnar. Vagntypen är gissningsvis utrustad med hydrauloska stötdämpare för lasten monterade ovanpå ramverket. 6 st har existerat, möjligen fler.

Läs mer…

SJ Lgjs-w 800

Kort vagn för en 20-fots container. Troligen en prototyp för test av en ny typ av hydraulisk stötdämpning men kan vara något annat. Vagntypen har skapats genom ombyggnad av en vagn typ Oms 570. 1 st har existerat.

Läs mer…

Alby Klorat/SJ  Lgjs 530

Kort vagn för en 20-fots container. Alla vagnar av typen är privatägda av Alby Klorat och används uteslutande för transport av Alby Klorats egna tank-containers. Vagntypen har skapats genom ombyggnad av täckta vagnar typ Ibblps/Grf. Vagntypen är utrustad med hydrauloska stötdämpare för lasten monterade ovanpå ramverket. 3 st har existerat, möjligen fler.

Läs mer…

RailcareT Os 730 c-variant

Vagn för en 40-fots container eller en 20-fots container. Vagnen är en ombyggd TGOJ Os 730 som fått delar av golvet borttaget och utrustats med containerfästen men behållit typ och UIC-nummer. Oklart hur många vagnar som byggts om men minst 7 st.

Läs mer

Vagnfamilj med ram typ TGOJ Os 9m 

Tvåaxliga containervagnar i Sverige — Del 14

Vagnfamilj som bygger på en helsvetsad ramverkskonstruktion avsedd för öpnna flakvagnar med grundmått enligt UIC-standard vagntyp för 2-axliga flakvagnar. Vagnar med dessa ramverk började levereras 1973. Familjen omfattar minst 1 containervagnstyp och 1 standardvagnstyp som använts för containertrafik.

Läs mer…

DK-DB/DSB Lgjns

Vagn för en 40-fots container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Tillverkad som containervagn från början och utrustad med hydralisk stötdämpning för växlingsstötar. Exakt 50 st har existerat.

Läs mer…

DB Lgs 579

Vagn för en 40-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Ursprungligen tillverkad som containervagn med hydraulisk stötdämpning av typ DB Lgjs 575 senare ombyggd till containervagnar utan stötdämpning. Exakt 230 st har existerat

Läs mer…

DB Lgjs 571.1

Lång vagn för en 40-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även för 2 växelflak upp till 7,15 meter eller ett växelflak upp till 44-fot. Tillverkad som containervagn från början och utrustad med hydralisk stötdämpning för växlingsstötar. 510 st byggda.

Läs mer…

DB Lgjs 571.2

Lång vagn för en 40-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även för 2 växelflak upp till 7,15 meter eller ett växelflak upp till 44-fot. Tillverkad som containervagn från början och utrustad med hydralisk stötdämpning för växlingsstötar. 100 st byggda.

Läs mer…

DB Lgjs 571.0

Lång vagn för en 40-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även för 2 växelflak upp till 7,15 meter eller ett växelflak upp till 44-fot. Tillverkad som containervagn från början och utrustad med hydralisk stötdämpning för växlingsstötar. Minst 79 st byggda.

Läs mer…

CN Laags (2x Lgjns-w 861)

Dubbelvagn som på varje vagnsdel lastar en 40-fots container, en 30-fots container, en 20-fots container, två 20-fots containers, ett 7,15 m växelflak eller 1 st 12,5 m jumbocontainer. Okänt antal vagnar av typen existerar.

Läs mer…

CN/NSB Lgns/Lgjs

Lång vagn för en 40-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även för 2 växelflak upp till 7,15 meter eller ett växelflak upp till 44-fot. Tillverkad som containervagn från början och utrustad med hydralisk stötdämpning för växlingsstötar. 410 st vagnar av typen byggda. Alla vagnar senare ombyggda till Lgns för att klara längre växelflak. De flesta av dessa är fortfarande i drift år 2021.

Läs mer…

GC/SJ Lgjns-w 831/871

Lång vagn för en 45-fots container,en 40-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även för 2 växelflak upp till 7,15 meter eller ett växelflak upp till 45-fot. Lastar även 12,5 meters jumocontainer och 14 meters maxilåda. Tillverkad som containervagn från början och utrustad med hydralisk stötdämpning för växlingsstötar. Totalt 200 st Lgjns-w 831 och 140 st Lgjns-w 871 är tillverkade.

Läs mer…

GC/SJ Lgjns-wk 861

Vagn för en 40-fots container, en 30-fots container, en 20-fots container, två 20-fots containers, ett 7,15 m växelflak eller 1 st 12,5 m jumbocontainer. Tillverkad som containervagn från början och utrustad med hydralisk stötdämpning för växlingsstötar. Minst 200 st har existerat. (eventuellt 232st)

Läs mer…

GC/SJ Lgns 752

Lång vagn för en 45-fots container, en 40-fots container, en eller två 20-fots containers. Även för 2 växelflak upp till 7,15 meter eller ett växelflak upp till maximalt 45 fot. Enda svenska Lgs/Lgns-vagn utan stötdämpning som byggts från början för att vara containervagn. Exakt 50 st byggda (eller 51 st, olika uppgifter förekommer).

Läs mer…

Netrail/GC/SJ Lgjns 791

Vagn för en 40-fots container, en 35-fots SEA-LAND container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Tillverkad som containervagn från början och utrustad med hydralisk stötdämpning för växlingsstötar. Exakt 50 st har existerat.

Läs mer…

GC/SJ Lgjns 745/746

Lång vagn för en 40-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även för 2 växelflak upp till 7,15 meter eller ett växelflak upp till 44-fot. Tillverkad som containervagn från början och utrustad med hydralisk stötdämpning för växlingsstötar. 710 st (eller 780 st) vagnar av typen byggda. De flesta av dessa är fortfarande i drift år 2021.

Läs mer…

GC/SJ Lgjs 741

Vagn för en 40-fots container, en 35-fots SEA-LAND container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Tillverkad som containervagn från början och utrustad med hydralisk stötdämpning för växlingsstötar. Exakt 50 st har existerat.

Läs mer…

GC/SJ Lgns 930

Vagn för 2 st 20-fots containers. Vagntypen används huvudsakligen i systemtåg för transport av fliscontainers. Vagntypen har skapats genom ombyggnad av Kbps eller Os-vagnar med 9 meters axelavstånd, dvs någon av typerna Kbps 741, Kbps 752 eller Os 711/731/751.Minst 135 st exemplar har byggts av vagntypen.

Läs mer…

SJ Lgs 731

Vagnar som lastar 2 st 20-fots containers. Vagnen är en ombyggd Kbs som fått golv, sidolämmar och sidostolpar borttagna och sedan utrustats med fasta containerfästen. Minst 79 st har existerat.

Läs mer…

CFL/MIDC/BK Laags 061 (2xLgns 002)

Dubbelvagn för 4 st 20-fots containers, 2 st 40-fots containers eller 2 st 20-fots och 1 st 40-fots containers. Vagnen består av 2 st permanents sammankopplade vagnar av typen MIDC Lgns 002 som är ombyggda från vagnar av typ SJ Os 64/65/661/662/663. Okänt antal existerar.

Läs mer…

SJ Os-w 701 c-variant

Vagn för en 40-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även växelflak upp till 40-fot. SJ Os-w 701 utrustad med containerfästen, urpsrungligen ombyggd från vagn av typen Oms 570. Minst 135 st har existerat

Läs mer…

SJ Lgs 741/742

Vagn för en 40-fots container, en 35-fots SEA-LAND container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Ombyggd från vagn av typen Kps/S1. Minst 40 st har existerat, maximalt 50 st kan ha funnits.

Läs mer…

SJ Lgs ? (omb Os-w 701)

Vagn för en 40-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även växelflak upp till 40 fot. Ombyggd från SJ Os-w 701 (urpsrungligen ombyggd från vagn av typen Oms 570) som rensats från stolpar, sidoplåtar och golv samt fått containerfästen. Okänt antal men minst 2 st har existerat.

Läs mer…

SJ Lgs 722 – trägolv/Os-w 722 c-variant

Vagn för en 40-fots container, en 35-fots SEA-LAND container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även växelflak upp till 40-fot. Vagnen är en SJ Os-w 722 som utrustats med plattor för lösa containerfästen i golvet. Ursprungligen ombyggd från vagn av typen Gs/Ge. Ett okänt antal men minst 250 st har existerat.

Läs mer…

SJ Os-w 723 c-variant

Vagn för en 40-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Vagnen är en SJ Os-w 723 som fått plåtar för lösa containerfästen monterade i golvet. Ursprungligen ombyggd från vagn av typen Om/Ou. Okänt antal har existerat. Ev. identisk med SJ Lgs 723.

Läs mer…

SNCF/Intercontainer Lgs (urspr. Sc)

Vagn för en 40-fots container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Avancerad ramkonstruktion byggd som containervagn utan stötdämpning redan som ny. Långtidshyrd från Intercontainer för att gå i Volvos containerpendel till och från Gent i Belgien. Okänt antal tillverkade.

Läs mer…

DB Lgjs 575.1

Vagn för en 40-fots container, en 35-fots SEA-LAND container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Tillverkad som containervagn från början och utrustad med hydralisk stötdämpning för växlingsstötar. Exakt 1350 st har existerat.

Läs mer…

DB Lgjs 575.0

Vagn för en 40-fots container, en 35-fots SEA-LAND container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Tillverkad som containervagn från början och utrustad med hydralisk stötdämpning för växlingsstötar. Exakt 701 st har existerat.

Läs mer…

DB/Contrans Lgjs 573

Vagn för en 40-fots container, en 35-fots SEA-LAND container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Tillverkad som containervagn från början och utrustad med hydralisk stötdämpning för växlingsstötar. Exakt 510 st har existerat.

Läs mer…

Familjer av ramverk

Tvåaxliga containervagnar i Sverige — Del 2

I del 2 ges en översikt över de minst elva olika familjer av ramverkskonstruktioner som använts för tvåaxliga containervagnar i Sverige. De flesta av familjerna innehåller ett flertal vagntyper vilket vi går igenom i efterföljande delar av artikelserien.

Läs mer…

Tvåaxliga containervagnar i Sverige

Del 1 – Ett kaos av vagntyper

Ett nytt referensverk av Rasmus Larsson

Vad jag hade trott var en enkel situation visade sig vara ett gigantiskt kaos av vagntyper, speciellt 2-axliga vagntyper fanns det massor av och ingen verkade egentligen ha gjort någon riktig kartläggning av dessa typer. Så jag bestämde mig för att göra den kartläggning ingen annan verkade ha gjort.

Läs mer…