Vi vill gärna ha kontakt med andra som delar våra intressen. Bästa sättet att få kontakt är att mejla. Vi använder olika adresser för olika saker för att det ska bli lättare att hålla ordning och för att man ska nå rätt person/personer. Mejla rätt adress.

Allt som rör Shoppen

Har du problem med shoppen eller något du köpt genom shoppen mejla till:

shop@ims87.se

Hittat faktafel?

Hittar du faktafel i några av våra artiklar mejla till

faktagranskning@ims87.se

Vill du annonsera?

Mejla till:

annons@ims87.se

IMS87 Standards

Vill du kommunicera med oss om IMS87’s arbete med standards så mejla till:

standards@ims87.se

Transporthistoria

Har du intressanta uppgifter, källmaterial, bilder m.m. som du tror vi har nytta av mejla till:

rasmus@ims87.se

Allt annat

Mejla till:

info@ims87.se