Vagnfamilj med ram typ TGOJ Os 9m 

Tvåaxliga containervagnar i Sverige — Del 14

Vagnfamilj som bygger på en helsvetsad ramverkskonstruktion avsedd för öpnna flakvagnar med grundmått enligt UIC-standard vagntyp för 2-axliga flakvagnar. Vagnar med dessa ramverk började levereras 1973. Familjen omfattar minst 1 containervagnstyp och 1 standardvagnstyp som använts för containertrafik.

Läs mer…

Vagnfamilj med ram typ SNCF 70-tal låg tyngdpunkt

Tvåaxliga containervagnar i Sverige — Del 13

Vagnfamiljen är troligen skapad på 1970-talet men kan vara äldre. Vagnarna har ett unikt ramverk som baseras på två kraftiga längsgående balkar och däremellan tvärbalkar som i den centrala delen av vagnen är djupt nedsänkta. Vagnfamiljen omfattar minst en containervagnstyp.

Läs mer…

Vagnfamilj med udda unikt ramverk

Tvåaxliga containervagnar i Sverige — Del 8

Vagnfamilj som bara omfattar en typ av vagnar byggda 1960 med en experimentell konstruktion som möjliggjorde att lastbilar kunde backa upp semitrailers på dem från speciella ramper. Konverterades 1968 till containervagnar.

Läs mer….

Vagnfamilj med ram typ Hbis76

Tvåaxliga containervagnar i Sverige — Del 12

Vagnfamilj som bygger på en ramverkskonstruktion som användes för en täckt vagntyp med varierande inredningar. Dessa typer levererades under andra halvan av 1970-talet.. Ombyggnader till bl a containervagnar startade efter millenieskiftet. Vagnfamiljen omfattar minst 3 containervagnstyper.

Läs mer…

Vagnfamilj med ram typ 1975

Tvåaxliga containervagnar i Sverige — Del 11

Vagnfamiljen uppkommer 1975 när SJ låter nytillverka 2-axliga containervagnar som kan lasta 2 st 7,15 meters containers och lastflak utrustade med fästen för 20-fots containers. Vagnfamiljen omfattar 1 containervagnstyp och eventuellt 1-2 standardvagnstyper som använts för containertransporter.

Läs mer…

Vagnfamilj med ram typ Os-Kbps-9m

Tvåaxliga containervagnar i Sverige — Del 10

Vagnfamilj som bygger på en helsvetsad ramverkskonstruktion avsedd för öpnna flakvagnar med grundmått enligt UIC-standard vagntyp för 2-axliga flakvagnar. Vagnar med dessa ramverk började levereras 1962. Familjen omfattar minst 3 containervagnstyper och 6 standardvagnstyper som använts för containertrafik.

Läs mer…

Vagnfamilj med ram typ Os-Kbs-8m

Tvåaxliga containervagnar i Sverige — Del 9

Vagnfamilj som bygger på en helsvetsad ramverkskonstruktion avsedd för öpnna flakvagnar med grundmått och utformning enligt UIC-standard vagntyp för 2-axliga flakvagnar. Vagnar med dessa ramverk började levereras 1962. Familjen omfattar minst 3 containervagnstyper och 6 standardvagnstyper som använts för containertrafik.

Läs mer….

Vagnfamilj med ram typ Oms-Kps-Gbs

Tvåaxliga containervagnar i Sverige — Del 7

Vagnfamilj som bygger på en ramverkskonstruktion som användes för tre olika vagntyper med olika grundmått. Dessa typer började levereras 1957 respektive 1961. Familjen omfattar minst 8 containervagnstyper och 2 standardvagnstyper som använts för containertrafik.

Läs mer…

Vagnfamilj med ram typ Gs

Tvåaxliga containervagnar i Sverige — Del 6

Vagnfamilj som bygger på en ramverkskonstruktion som började levereras 1954. Familjen omfattar minst 6 containervagnstyper och 1 standardvagnstyp som använts för containertrafik.

Läs mer…

Familjer av ramverk

Tvåaxliga containervagnar i Sverige — Del 2

I del 2 ges en översikt över de minst elva olika familjer av ramverkskonstruktioner som använts för tvåaxliga containervagnar i Sverige. De flesta av familjerna innehåller ett flertal vagntyper vilket vi går igenom i efterföljande delar av artikelserien.

Läs mer…

Tvåaxliga containervagnar i Sverige

Del 1 – Ett kaos av vagntyper

Ett nytt referensverk av Rasmus Larsson

Vad jag hade trott var en enkel situation visade sig vara ett gigantiskt kaos av vagntyper, speciellt 2-axliga vagntyper fanns det massor av och ingen verkade egentligen ha gjort någon riktig kartläggning av dessa typer. Så jag bestämde mig för att göra den kartläggning ingen annan verkade ha gjort.

Läs mer…