Efterlysning bilder vi saknar bilder på denna vagntyp med publiceringsrätt

Vagn för en 40-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Ursprungligen tillverkad som containervagn med hydraulisk stötdämpning av typ DB Lgjs 575 senare ombyggd till containervagnar utan stötdämpning. Exakt 230 st har existerat

Kännetecken

Axelavstånd 9,000 meter

Längd över buffertar 13,640 meter

Lastytans längd 12,400 meter

Genombrutet golv på ram av Talbot-typ. Svetsad konstruktion med balkar i tydligt 3-dimensionell struktur. Ramen består ursprungligen av två delar som kan röra sig i relation till varandra och är sammankopplade med hydralisk stötdämpning. Dessa delar har modifierats och sedan svetsats samman och täckts med ett karaktäristiskt genombrutet golv.

Moderna fällbara container-fästen av pin-typ.

Talbot-byggd vagntyp med typiska detaljer

Runda pressformade gnistskydd över hjulen.

En pyramidformad förstärkning på rambalkarna ovanför varje hjulfjäderfäste

UIC-nummer

Kända UIC-nummer är 21 80 442 5 000 till 21 80 442 5 237

Historik och användning

Under 1996 och 1997 byggdes 230 st DB Lgjs 575 om till Lgs 579. Oklart om det var DB Lgjs 575.0 eller DB Lgjs 575.1 eller båda typerna som byggts om.

Ombyggnaden har skett genom att den genomgående glidbalken kortats av och svetsats fast. Den förlorade vikten har sedan ersatts med en ballastplåt som bildar ett genombrutet golv med karaktäristiskt utseende för vagntypen.

När dessa vagnar dyker upp i Sverige så är den typiska användningen som transportör av en maxlastad 20-26-fots tank eller bulk-container/växelflak. Vagnen går då som vagnslast från exportör i Tyskland direkt till kund i Sverige men kan även hamna på terminal eller lastplats för lyft till trailer om kunden saknar eget spår.

Bilder

Vi saknar ännu bilder på vagntypen med publiceringsrätt.

Länkar till övriga bilder

på sajten dybas.de finns flera bilder

Lgs 579 i Berlin 2007

Lgs 579, 442 5 006, Berlin Schönefeld Flughafen, 4.8.2007

Lgs 579, 442 5 036, Berlin Schönefeld Flughafen, 24.5.2006

Lgs 579, 442 5 093, Berlin Nordost, 9.7.1999

Lgs 579, 442 5 113, Berlin Schönefeld Flughafen, den 6.8.2007 och 17.8.2007

Lgs 579, 442 5 208, Genshagener Heide, 21.7.2007

Lgs 579, 442 5 220, Bremen Hbf, 11.3.2015

Andra sajter:

Järnvägsfotografen Anton Kendall har publicerat en bild på Lgs 579 med nummer 21 80 442 5 062-7 från 2019

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III-IVb 1948-1988

Vagntypen förekommer EJ.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok Va så är vagntypen möjlig från 1996 och man kan ha något exemplar.

Modellerar man Dansk MJ epok Va så är vagntypen möjlig från 1996 och man kan ha några stycken.

Modellerar man Tysk MJ epok Va så är vagntypen nödvändig från 1996 nödvändig och man bör ha rätt många.

Modellerar man Europeisk MJ epok Va så är vagntypen möjlig från 1996 och man kan ha några stycken.

Epok Vb 2001-2010

Modellerar man Svensk MJ epok Vb så är vagntypen möjlig och man kan ha något exemplar.

Modellerar man Dansk MJ epok Vb så är vagntypen möjlig och man kan ha några stycken.

Modellerar man Tysk MJ epok Vb så är vagntypen nödvändig och man bör ha rätt många.

Modellerar man Europeisk MJ epok Vb så är vagntypen möjlig och man kan ha några stycken.

Epok VIa 2010-2020

Modellerar man Svensk MJ epok Va så är vagntypen möjlig och man kan ha något exemplar.

Modellerar man Dansk MJ epok Va så är vagntypen möjlig och man kan ha några stycken.

Modellerar man Tysk MJ epok Va så är vagntypen nödvändig och man bör ha ett flertal.

Modellerar man Europeisk MJ epok Va så är vagntypen möjlig och man kan ha några stycken.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Förekommer: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

35′ SEALAND-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Växelflak

Kan förekomma upp till maxlängd 40′. Lastas i centrerat läge.