OBS! Denna vagntyp representerar ett koncept. När vi identifierat faktiska vagnar tillhörande en operatör så får dessa en egen presentation.

Vagn för en 40-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även växelflak upp till 40-fot. Okänt antal har existerat.

Kännetecken

Axelavstånd 9,000 meter

Längd över buffertar 13,860 meter

Lastytans längd 12,620 meter

Öppen ram eller trägolv på ram i svetsad konstruktion med balkar i ett tydligt lager.

Varierande mängd kvarvarande stolpar och gavell-lämmar av standard O-typ i durkplåt, inga sido-lämmar. Fästen för lämmar finns kvar tydligt synliga. Alla stolphållarna finns kvar tydligt synliga. Resterande stolpar har kapats lraftigt.

Har ofta fasta eller fällbara containerfästen av modern typ. Men kan även ha diverse budgetlösningar på containerfästen.

UIC-nummer

Inga kända UIC-nummer för närvarande.

Historik och användning

När järnvägen avregleras i slutet på 80-talet och flera mindre privata operatörer träder in på marknaden så satsar flera av dessa på att köpa övertaliga Kbps och Os-vagnar för att köra heltåg med såna vagnar mellan Göteborg och Bergslagen eller mellan Småland och Göteborg. Tanken är att erbjuda prispressade transporter för basindustri som stål och skog. Dvs exportgods till Göteborg och Containers med importgods från Göteborg. Konceptet blir snabbt en flopp för exportkunderna vill ha heltågslösningar med specialvagnar helt integrerade i ett skräddarsytt logistikflöde, eller packa direkt i iso-containers.

Däremot visar det sig att det finns efterfrågan på frakt av lastade iso-container i båda riktningarna så de inköpta Kbps och Os-vagnarna konverteras på billigast möjliga sätt för att bara transportera iso-containers.

Typiskt ör borttagna sidolämmar och sidostolpar samt eventuella kvarvarande stolpar kraftigt nedkapade. Vissa vagnar har golv andra inte. En del märks om som Lgs eller Lgns andra fortsätter vara klassade som Kbps eller Os även efter konverteringen.

Under en period så kan man spara pengar på lägre trafikavgifter om man kör 4-axliga vagnar istället för 2-axliga. Då kopplas många av dessa konverterade vagnar samman permanent, två och två, så att man skapar 4-axliga vagnar som kan klassas som Laags.

Bilder

Utsnitt som visar en GC Kbps 741 konverterad för containertransport. Källa: Helsingborgs Hamn bild M2.jpg Fotograf: Green Cargo Licens: Creative Commons erkännande
Utsnitt som visar en GC Kbps 741 konverterad för containertransport. Källa: Helsingborgs Hamn bild M2 (1).jpg Fotograf: Green Cargo Licens: Creative Commons erkännande
Länkar till övriga bilder

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III 1948-1967

Vagntypen förekommer inte före epok V.

Epok IVa 1967-1979

Vagntypen förekommer inte före epok V.

Epok IVb 1979-1988

Vagntypen förekommer inte före epok V.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok Va så är vagntypen möjlig och man bör ha vagnar av typen om man modellerar containertrafik med mindre privata järnvägsbolag.

Epok Vb 2001-2010

Modellerar man Svensk MJ epok Vb så är vagntypen möjlig och man bör ha vagnar av typen om man modellerar containertrafik med mindre privata järnvägsbolag.

Epok VI 2010-2020

Modellerar man Svensk MJ epok VI så är vagntypen möjlig och man bör ha vagnar av typen om man modellerar containertrafik med mindre privata järnvägsbolag.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 2 st halvlast eller tomma containers i symetriskt ändläge.

Förekommer: 1 st halvlast eller tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer EJ

35′ SEALAND-container

Förekommer EJ

Växelflak

Förekommer EJ