Efterlysning bilder vi saknar bilder på denna vagntyp med publiceringsrätt

Vagn för en 40-fots container, en 35-fots SEA-LAND container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även växelflak upp till 40-fot. 50 st har existerat.

Kännetecken

Axelavstånd 8,000 meter

Längd över buffertar 13,860 meter

Lastytans längd 12,620 meter

Trägolv på ram i svetsad konstruktion med balkar i ett tydligt lager.

Stolpar av pressad plåt. Gavel och sido-lämmar av durkplåt som kan fällas både inåt och utåt.

OBS! Spännstag under vagnen utformat av rundstång.

Vid användning för containertransport spikas träreglar i golvet för att hindra containern att glida i sidled. Periodvis förekommer även osäkrade containers och att containers lastas ovanpå infälda sidolämmar.

UIC-nummer

Kända UIC-nummer är:

21 74 370 6 011-4

21 74 370 6 028-8

21 74 370 6 049-4

Troliga nummer från 21 74 370 6 000 till 21 74 370 6 049

Historik och användning

Pga ett samtrafikavtal mellan SJ och TGOJ så måste TGOJ hålla en viss procentandel av den svenska vagnparken med standardvagnar. I mitten på 60-talet köper därför TGOJ in 50 st Os-vagnar av typ Os 659 pga de stora mängder av liknande vagnar som SJ köper in vid denna tidpunkt.

Vagnarna förväntas ingå i den gemensamma vagnpoolen av Os vagnar. Men frågan är i vilken utsträckning de gör det? Rent krasst finns starka ekonomiska incitament för TGOJ att förrådsställa nya vagnar av typer man köper in för att man måste pga avtalet med SJ. Och sen använda SJs vagnpark för trafiken inom och till och från det egna bannätet. För att inte skapa rykten och misstänksamhet så kan man låta en mindre andel av vagnarna flyta ut i SJs trafik. Oavsett om det är en medveten strategi eller inte så finns gott om rapporter om att standardvagnar TGOJ köper in pga detta avtal ofta blir stående i lager pga bristande efterfrågan skapad av att SJ köper in alldeles för stora kvantiteter vagnar, som sen TGOJ tvingas fylla på ytterligare.

Trots eventuell lagerhållning av vagnarna så dyker enstaka vagnar av denna typ ändå upp lite varstans i Sverige och även utomlands.

Bilder

Länkar till övriga bilder

Järnvägsfotografen Åke Karlsson har publicerat en bild på TGOJ Os 659 med nummer 21 74 370 6 011-4

Järnvägsfotografen Ulf Eriksson har publicerat en bild på Svenskt MJ forum som visar TGOJ Os 659 med nummer 21 74 6 370 6 049-4

Järnvägsmuseum har ett antal bilder med oklara publiceringsvillkor:

JvmKDAM03224 — Demontering av fjäderpatron på TGOJ Os 659

JvmKDAM03235 — Draginrättning TGOJ Os 659

JvmKDAM05160 — TGOJ Os 659 nummer 21 74 370 6 028-8

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok I-III 1948-1967

Vagntypen förekommer inte före epok III. Modellerar man Svensk MJ epok III så är vagntypen möjlig från 1966 och man kan ha något exemplar.

Epok IVa 1967-1979

Modellerar man Svensk MJ epok IVa så är vagntypen möjlig och man kan ha något exemplar.

Epok IVb 1979-1988

Modellerar man Svensk MJ epok IVb så är vagntypen möjlig och man kan ha något exemplar.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok Va så är vagntypen möjlig och man kan ha något exemplar.

Epok Vb 2001-2010

Modellerar man Svensk MJ epok Vb så är vagntypen möjlig och man kan ha något exemplar.

Epok VI 2010-2020

Modellerar man Svensk MJ epok VI så är vagntypen möjlig och man kan ha något exemplar.

Lastning vid IMS87 körningar

Vagnen kräver extra lastsäkringstid på c-terminal vid trafikspel.

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 2 st halvlast eller tom container i symmetriskt ändläge.

Vanligt: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Förekommer: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

35′ SEALAND-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Växelflak

Kan förekomma upp till maxlängd 40′. Lastas i centrerat läge.