Os 663

Vagn för en 40-fots container, en 35-fots SEA-LAND container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även växelflak upp till 40-fot. Minst 2420 st har existerat fördelat på undertyperna med 60 st Os 64, 173 st Os 65, 166 st Os 661, 620 st Os 662, 1141 st Os 663, 20 st Os 68, 240 st Os 682.

Kännetecken

Axelavstånd 8,000 meter

Längd över buffertar 13,860 meter

Lastytans längd 12,620 meter

Trägolv på ram i svetsad konstruktion med balkar i ett tydligt lager.

Stolpar av pressad plåt. Gavel och sido-lämmar av durkplåt som kan fällas både inåt och utåt. Gavel-lämmar av typen traditionell fasad O-gavel. OBS! Det existerar enstaka vagnindivider som med tiden fick raka gavel-lämmar.

OBS! Spännstag under vagnen utformat av rundstång.

Vid användning för containertransport spikas träreglar i golvet för att hindra containern att glida i sidled. Periodvis förekommer även osäkrade containers och att containers lastas ovanpå infälda sidolämmar.

Vagnarna av typen Os 662 med nummer 370 2 000 till 370 2 159 och samtliga vagnar av typen Os 682 (nummer 370 2 160 till 370 2 399) har 4 st fastspänningsanordningar för virke på varje långsida medans alla övriga vagnar har 6 st fastspänningsanordningar för virke på varje långsida. Fastspänningsanordningen består av kättingar som förvaras i små metallkorgar på ena sidan av vagnen och av en spännanordning på andra sidan vagnen.

UIC-nummer

Kända UIC-nummer är:

Os 64

Från 21 74 370 0 000 till 21 74 370 0 059

Os 65

Från 21 74 370 0 060 till 21 74 370 0 232

Os 661

Från 21 74 370 0 233 till 21 74 370 0 307

Från 21 74 370 1 560 till 21 74 370 1 570

Från 21 74 370 1 860 till 21 74 370 1 939

Os 662

Från 21 74 370 0 308 till 21 74 370 0 370

Från 21 74 370 1 260 till 21 74 370 1 559

Från 21 74 370 1 571 till 21 74 370 1 607

Från 21 74 370 1 940 till 21 74 370 2 159

Os 663

Från 21 74 370 0 371 till 21 74 370 1 259

Från 21 74 370 1 608 till 21 74 370 1 859

Os 68

Från 21 74 370 2 400 till 21 74 370 2 419

Os 682

Från 21 74 370 2 160 till 21 74 370 2 399

Ytterligare nummer med oklar typ (från SJ godsvagnakatalog 1991)

Från 21 74 370 6 000 till 21 74 370 6 049 (troligen TGOJ Os 659)

Från 21 74 370 6 100 till 21 74 370 6 109 (troligen NBJ Os)

Historik och användning

Efter att SJ köpt in ett tusental standard Europeiska Kbs-vagnar och konstaterat att de var mindre flexibla än de klassiska svenska O-vagnarna så tog man fram en ny vagntyp baserad på Kbs men med svenska sido- och gavel-lämmar av klassisk O-vagnstyp. Dessa beställdes i större mängd från flera olika svenska tillverkare i 5 olika undertyper.

Studerar man undertyperna så framstår det som att SJ först beställer en provserie på 60 st vagnar med typbenämningen Os 64. I SJs godsvagnshandbok från 1971 finns en ritning på en Os-vagn med stolparna placerade identisk med hur de sitter på en Kbs-vagn, men de angivna måtten för stolpavstånden stämmer inte alls med ritningen. Sannolikt är detta en ritning på hur SJ Os 64 ser ut. Det vore dessutom rimligt att man först bygger en provserie baserat helt på Kbs-vagnen men där man byter ut sidolämmarna av pressad plåt mot plana plåtar.

Efter detta verkar man ha tagit fram en reviderad ritning och byggt en lite större provupplaga på 173 vagnar med typbeteckningen SJ Os 65. Bilder visar att nu har man ändrat stolparnas placering. Orsaken är att Kbs-vagnens 10 sidostolpar sitter där de sitter för att fästena inte ska vara i vägen för de 6 identiskt långa sidolämmarna och deras låsmekanismer. Men med 9 st sidoplåtar av O-typ så innebär Kbs-vagnens placering av stolparna att sidoplåtarna måste göras i flera olika längder, i stället för en enda standardlängd. Så av produktions och underhållsrationella skäl behöver man flytta stolparnas placering så att varje stolpe kommer att stå precis i skarven mellan två lika långa sidoplåtar.

SJ verkar ha bråttom att få fram en större serie Os-vagnar så beställningar läggs ut på 3 olika svenska tillverkare. Allting tyder på att typerna Os 661, Os 662 och Os 663 tillverkas prallellt och numreras från samma nummerserie vartefter de levereras, eftersom de har saxande nummerserier. Troligen representerar typnumren de olika tillverkarnas vagnar och samtliga vagnar bör vara från samma ritningsunderlag framtaget av SJ genom de två första provserierna. Skillnader mellan vagntyperna uppkommer sannolikt genom att tillverkarna har friheten att modifiera vissa saker för att uppnå effektivare produktion eller anpassa ritningarna till komponenter från olika underleverantörer.

Om man utgår ifrån att numreringen speglar leveransordningen så får man följande leveransschema.

75 st Os 661

63 st Os 662

889 st Os 663

300 st Os 662

11 st Os 661

37 st Os 662

252 st Os 663

80 st Os 661

220 st Os 662

Totalt levererat 166 st Os 661, 620 st Os 662, 1141 st Os 663

1968 levereras 260 st Os 68 som är anpassade för automatkoppel och användning på malmbanan. 240 st av dessa modifieras senare till typ Os 682.

Vagnarnas huvudsakliga användning är INTE containertransporter. Men pga att de är en av vagntyperna som kan lasta 40-fots containers så syns de ofta lastade med containers.

Vagnarna är populära och efterfrågade av den tunga exportindustrin och flexibla i användningen vilket gör att SJ prioriterar Os vagnarna till annat än containertrafik. Deras vanlighet i containertrafik skiljer sig därför från de mindre populära Kbs-vagnarna. På bilder från perioden framstår Kbs-vagnar som ungefär lika vanliga som olika typer av O-vagnar i containertågen trots att det totala beståndet av O-vagnar är mångdubbelt större än beståndet av Kbs-vagnar.

Under 1970 och 1980-talen när SJ har tillgång till större mängder containervagnar så fungerar ändå Os-vagnarna som reservkapacietet för containertransporter pga att det nästan alltid snabbt går att få fram en tom Os-vagn. Speciellt i hamnarna i södra och västra Sverige, dit containers med importgods kommer, så finns ett överflöd av tomma Os-vagnar som ska skickas norrut.

Redan under 90-talet börjar SJ sälja av stora delar av beståndet av Os-vagnar från 60-talet vilket gör att de dyker upp hos många mindre privata järnvägsbolag och ofta grovt konverterade till containervagnar.

Bilder

Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14065 Public Domain Mark (PDM) utsnitt som visar Os 663 med nummer 21 74 370 0 639-8 fotograferad 1968 i Skandiahamnen Göteborg
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14065 Public Domain Mark (PDM) utsnitt som visar Os 64/65/661/662/663 fotograferad 1968 i Skandiahamnen Göteborg
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14066 Public Domain Mark (PDM) utsnitt som visar Os 663 med nummer 21 74 370 0 639-8 och en Os 64/65/661/662/663 använda för containertransport och fotograferade 1968 i Skandiahamnen Göteborg
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14066_03 Public Domain Mark (PDM) utsnitt som visar Os 663 med nummer 21 74 370 1 023-4 samt ytterligare en Os 64/65/661/662/663 använda för containertransport. Skandiahamnen Göteborg 1968.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14066_04 Public Domain Mark (PDM) utsnitt som visar Os 663 med nummer 21 74 370 1 023-4 samt ytterligare en Os 64/65/661/662/663 använda för containertransport. Skandiahamnen Göteborg 1968.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14068_01 Public Domain Mark (PDM) utsnitt som visar två Os 64/65/661/662/663 använda för containertransport. Skandiahamnen Göteborg 1968.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14089_01 Public Domain Mark (PDM) utsnitt som visar 4st Os 64/65/661/662/663 fotograferade 1968 på Göteborg Norra containerterminal
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB13887 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Os 64/65/661/662/663 använd för containertransport fotograferad 1970 på Sundsvalls Containerterminal.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB13886_03 (CC BY-SA) utsnitt som visar Os 65 med nummer 21 74 370 0 067-2 fotograferad 1970 på Sundsvalls Containerterminal
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14069_01 Public Domain Mark (PDM) utsnitt som visar Os 663 med nummer Os 21 74 370 0 960-8 fotograferad 1968 på Solna containerterminal i Stockholm.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14143_01 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Os 64/65/661/662/663 använd för containertransport fotograferad 1969 på Solna Containerterminal i Stockholm.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14143_02 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Os 64/65/661/662/663 använd för containertransport fotograferad 1969 på Solna Containerterminal i Stockholm. OBS, även vagnen som sticker fram till vänster är av samma typ.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14347_03 (CC BY-SA) utsnitt som visar Os 682 med nummer 21 74 370 2 304-7 fotograferad 1972 i Norrbotten.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14544_03 (CC BY-SA) utsnitt som visar Os 64/65/661/662/663 använd för containertransport fotograferad 1973 i Skandiahamnen Göteborg. Fotograf Seved Walther.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14544_06 (CC BY-SA) utsnitt som visar Os 64/65/661/662/663 använd för containertransport fotograferad 1973 i Skandiahamnen Göteborg. Fotograf Seved Walther.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14544_04 (CC BY-SA) utsnitt som visar Os 64/65/661/662/663 använd för containertransport fotograferad 1973 i Skandiahamnen Göteborg. Fotograf Seved Walther.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14560 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Os 64/65/661/662/663 använd för containertransport fotograferad 1973 på Västerås Containerterminal.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14841_04 (CC BY-SA) utsnitt som visar Os 64/65/661/662/663 använd för containertransport fotograferad 1976 på Karlstads Containerterminal. Fotograf Seved Walther.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14882_04 (CC BY-SA) som visar Os 661 med nummer 21 74 370 0 299-1 använd för containertransport fotograferad 1975. Fotograf Seved Walther.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB13850_01 CC BY-SA) som visar Os 663 med nummer 21 74 370 1 036-6 i typisk användning fotograferad 1970 i Värtan.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB13850 CC BY-SA) som visar Os 663 med nummer 21 74 370 1 036-6 i typisk användning fotograferad 1970 i Värtan.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE00443 CC BY-SA) utsnitt som visar Os 64/65/661/662/663/68/682 i typisk användning.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE00503 CC BY-SA) utsnitt som visar Os 64/65/661/662/663/68/682 använda för containertransport.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE00254 CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar Os 64/65/661/662/663/68/682 använda för containertransport.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE00710 CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar Os 64/65/661/662/663/68/682 använda för containertransport.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02783 CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar Os 64/65/661/662/663/68/682 använda för containertransport.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02784 CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar Os 64/65/661/662/663/68/682 använda för containertransport.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03133 CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar Os 64/65/661/662/663/68/682 använda för containertransport.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03133 CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar Os 64/65/661/662/663/68/682 använda för containertransport.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03388 CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar Os 64/65/661/662/663/68/682 använda för containertransport.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03389 CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar Os 64/65/661/662/663/68/682 använda för containertransport.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03389 CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar Os 64/65/661/662/663/68/682 använda för containertransport.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03390 CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar Os 64/65/661/662/663/68/682 använda för containertransport.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03390 CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar Os 64/65/661/662/663/68/682 använda för containertransport.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03395 CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar Os 64/65/661/662/663/68/682 använda för containertransport.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03414 CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar Os 64/65/661/662/663/68/682 använda för containertransport.
Os 64/65/661/662/663/68/682 I Stockholm xxxxxxx fotograf Rasmus Larsson
Os 64/65/661/662/663/68/682 I Stockholm xxxxxxx fotograf Rasmus Larsson
Os 64/65/661/662/663/68/682 I Stockholm xxxxxxx fotograf Rasmus Larsson
Os 64/65/661/662/663/68/682 I Stockholm xxxxxxx fotograf Rasmus Larsson
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE00850 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar Os 64/65/661/662/663/68/682 i typisk användning.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE00846 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar Os 64/65/661/662/663/68/682 i typisk användning.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE00887 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar Kbps 752 t.v. och Os 64/65/661/662/663/68/682 t.h.
JvmKEAE02783 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar Kbps 752 t.v. och Os 64/65/661/662/663/68/682 t.h.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03133 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar Kbps 752 t.v. och Os 64/65/661/662/663/68/682 t.h.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01814 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar Kbps 752 t.v. och Os 64/65/661/662/663/68/682 t.h.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03388 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar Os 64/65/661/662/663/68/682 t.v. och Os 711/731/751 t.h.
Länkar till övriga bilder

Järnvägsfotografen Frederik Tellerup har publicerat en bild föreställande en Os 661 med nummer 21 74 370 0 275-1 på järnväg.net

Järnvägsfotografen Magnuz of Sweden har publicerat en bild på en Os 662 eller Os 682 på magnuz-se.com Notera att den tillhör minoriteten av vagnar som bara har 4 st timmerspännen. Och raka gavelplåtar, inte fasade gavelplåtar som ofta påstås gälla för alla Os med 8 meters axelavstånd.

Järnvägsfotografen Åke Karlsson har publicerat en bild på Os 662 med nummer 21 74 370 1 383-2

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III 1948-1967

Vagntypen förekommer åren 1965 till 1966 och om man modellerar dessa år kan man ha några exemplar begränsat till subtyperna Os 64 och Os 65.

Epok IVa 1967-1979

Modellerar man Svensk MJ epok IVa så är vagntypen nödvändig och man bör ha ett flertal exemplar av subtyperna Os 662 och Os 663 samt enstaka exemplar av övriga subtyper. Subtyperna Os 68 och Os 682 bör man undvika om man inte modellerar trafik på malmbanan.

Not: Om flera Os-vagnar av denna 60-tals typ uppträder på samma plats vid samma tiillfälle så är det viktigt för realismen att dessa representerar en slumpmässig blandning av subtyper.

Epok IVb 1979-1988

Modellerar man Svensk MJ epok IVb så är vagntypen nödvändig och man bör ha ett flertal exemplar av subtyperna Os 662 och Os 663 samt enstaka exemplar av övriga subtyper. Subtyperna Os 68 och Os 682 bör man undvika om man inte modellerar trafik på malmbanan.

Not: Om flera Os-vagnar av denna 60-tals typ uppträder på samma plats vid samma tiillfälle så är det viktigt för realismen att dessa representerar en slumpmässig blandning av subtyper.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok Va så är vagntypen nödvändig och man bör ha några exemplar av subtyperna Os 662 och Os 663 samt enstaka exemplar av övriga subtyper. Subtyperna Os 68 och Os 682 bör man undvika om man inte modellerar trafik på malmbanan.

Not: Om flera Os-vagnar av denna 60-tals typ uppträder på samma plats vid samma tiillfälle så är det viktigt för realismen att dessa representerar en slumpmässig blandning av subtyper.

Modellerar man Svensk MJ epok Va så vagntypen eventuellt förekommande som tillfällig containertransport hos ett mindre järnvägsföretag.

Not: Typisk för mindre järnvägsbolag är att de köpt en uppsättning vagnar av viss subtyp på begagnatmarknaden. Genom att hålla sig till en subtyp så fungerar vagnarna som sitt eget reservdelslager. Det gör att fördelningen på subtyper blir helt annorlunda hos dessa bolag än hos SJ och Green Cargo.

Epok Vb-VI 2001-2020

Modellerar man Svensk MJ epok Vb eller VI så vagntypen eventuellt förekommande som tillfällig containertransport hos ett mindre järnvägsföretag.

Not: Typisk för mindre järnvägsbolag är att de köpt en uppsättning vagnar av viss subtyp på begagnatmarknaden. Genom att hålla sig till en subtyp så fungerar vagnarna som sitt eget reservdelslager. Det gör att fördelningen på subtyper blir helt annorlunda hos dessa bolag än hos SJ och Green Cargo.

Avställda vagnar av typen kan förekomma uppställda på ett sidospår eller vid en verkstad i avvaktan på konvertering till containervagn eller timmervagn.

Lastning vid IMS87 körningar

Vagnen kräver extra lastsäkringstid på c-terminal vid trafikspel.

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 2 st halvlast eller tom container i symmetriskt ändläge.

Vanligt: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Förekommer: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

35′ SEALAND-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Växelflak

Kan förekomma upp till maxlängd 40′. Lastas i centrerat läge.