Alby Klorats containervagnav typ Lgjs 530 lastad med tankcontainer från Alby Klorat.

Kort vagn för en 20-fots container. Alla vagnar av typen är privatägda av Alby Klorat och används uteslutande för transport av Alby Klorats egna tank-containers. Vagntypen har skapats genom ombyggnad av täckta vagnar typ Ibblps/Grf. Vagntypen är utrustad med hydrauloska stötdämpare för lasten monterade ovanpå ramverket. 4 st har existerat.

Artikeln är ett resultat av tips och bild från BD och registergräv av Ulf Eriksson. Rasmus skrev texten.

Artikeln kompletterad med ytterligare uppgifter från Christer Andersson.

Kännetecken

Axelavstånd 8,100 meter

Längd över buffertar 12,300 meter

Lastytans längd 11,000 meter

Kort och lastar bara en 20-fots container.

Klarar tyngre 20-fots containers.

Öppen ram i nitad konstruktion med balkar i två tydliga lager.

Vagntypen har karaktäristiska containerfästen av vinkeltyp sammanbyggda med hydrauliska stötdämpare för lasten och monterade ovanpå ramverket

UIC-nummer

Som Uhs

Kända UIC-nummer är

Från xx 74 072 0 309 till xx 74 072 0 0312

Som Lgjs 530

Kända UIC-nummer är

44 74 440 4 794-1

xx 74 440 4 795-x, skrotad 1995/96

23 74 440 4 796-1 RIV-märkt, skrotad 19970210

44 74 440 4 797-4

Historik och användning

Ombyggda från vagnar av typen Ibblps/Grf under 70-talet. Vagnarnas ramverk är från 50-talet eller början av 60-talet och av en typ som konstruerades på 1930-talet.

Den här vagntypen och flera andra uppkommer genom att Alby Klorat köper in och låter bygga om alla möjliga sorters vagnar till containervagnar avsedda för att transportera tank-containers med farligt gods. Exakt varför man vill ha egna vagnar är inte helt klart men SJ har ständig brist på containervagnar och verkar vara måttligt intresserade av att erbjuda korta containervagnar avsedda för en enda tung 20-fots container. Vagnar och containers som dessutom går som vagnslast mellan kunder med egna spåranslutningar och används ungefär som tankvagnar.

Vagnarnas användning har varit att transportera de produkter för klorblekning som Alby Klorat producerar till kunderna som typiskt är pappersbruk. Det betyder att vagnarna väldigt sällan synts på intermodala terminaler, istället har de gått som vagnslast med Alby Klorats egna tankcontainers från Alby Klorat direkt till kunden. Och sen återgått med tomma tankcontainers. För kunder utan egen järnvägsanslutning har tankcontainerna lyfts över på lastbil vid en terminal eller vanlig lastplats i närheten av kundens fabriksanläggning. Även transfer till båt i containerhamnar har säkert förekommit eftersom containrarna ofta skulle till kunder i Tyskland och Finland.

Samtliga kvarvarande vagnar av typen skrotas i Maj 2002.

Bilder

Alby Klorats containervagnav typ Lgjs 530 lastad med tankcontainer från Alby Klorat.
Alby Klorats containervagnav typ Lgjs 530 och nummernummer 23 74 440 4 796-1 lastad med tankcontainer från Alby Klorat. Fotograf: BD, copyfree.
Länkar till övriga bilder

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III 1948-1967

Vagntypen förekommer EJ.

Epok IVa 1967-1979

Modellerar man Svensk MJ epok IVa så är vagntypen nödvändig åtminstone i slutet av epoken och man bör ha minst en vagn och gärna all de 3 kända exemplaren eftersom vagntypen då och då dyker upp på en terminal med en tankcontainer från Alby Klorat.

Modellerar man Dansk eller Tysk MJ epok IV så kan leveranser av klordioxid till pappersbruk i containers från Alby Klorat vara intressant att modellera och då bör man ha en RIV-märkt vagn av denna typ som går som vagnslast från Sverige.

Epok IVb 1979-1988

Modellerar man Svensk MJ epok IVb så kan leveranser av klordioxid till pappersbruk i containers från Alby Klorat vara intressant att modellera och då bör man ha en eller flera vagnar av denna typ som går som vagnslast.

Modellerar man Dansk, Tysk eller Europeisk MJ epok IV så kan leveranser av klordioxid till pappersbruk i containers från Alby Klorat vara intressant att modellera och då bör man ha en RIV-märkt vagn av denna typ som går som vagnslast från Sverige.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok Va så kan leveranser av klordioxid till pappersbruk i containers från Alby Klorat vara intressant att modellera och då bör man ha en eller flera vagnar av denna typ som går som vagnslast.

Modellerar man Dansk, Tysk eller Europeisk MJ epok Va så kan leveranser av klordioxid till pappersbruk i containers från Alby Klorat vara intressant att modellera och då bör man ha en RIV-märkt vagn av denna typ som går som vagnslast från Sverige.

Avställda exemplar av vagntypen kan förekomma uppställda på ett stickspår tillsammans med andra utrangerade containervagnstyper.

not: Som avställda vagnar är det troligt att vagnen har en hel del rost och bara har spår av originalfärg och märkning.

Epok Vb-VI 2001-2020

Vagntypen förekommer EJ.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Förekommer EJ

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 1 st extra tung tank container.

30′ ISO-container

Förekommer EJ

35′ SEALAND-container

Förekommer EJ

22′ Växelflak

Vanligt: 1 st extra tung, maxlast, halvlast eller tomt 22′ tank eller bulk-växelflak i centrerat läge om det är av typen där ramen har mått av en 20-fots container och tanken sticker ut ur ramens gavlar. Om ramen är längre än 20 fot i botten så går den inte lasta på vagntypen.