TGOJ Os 730 konverterad till containervagn. Ägd avRailcare T

Vagn för en 40-fots container eller en 20-fots container. Vagnen är en ombyggd TGOJ Os 730 som fått delar av golvet borttaget och utrustats med containerfästen men behållit typ och UIC-nummer. Oklart hur många vagnar som byggts om men minst 7 st.

Historien bakom den här artikeln är speciell. Bo Japlin skickade,mig några bilder han tagit dagen innan. Jag såg genast att det var f.d. TGOJ Os 730 som konverterats till containervagnar och frågade Bo om han kunde försöka fotografera ramverken på vagnarna eftersom vi helt saknade kunskap om dessa ramverk. En vecka senare fick jag en hög med bilder som inte bara visade ramverken tydligt, utan också visade en unik typ av containervagn. fortfarande typklassade som Os 730. med originalnummer. /Rasmus

Kännetecken

Axelavstånd 9,000 meter

Längd över buffertar 13,860 meter

Lastytans längd 12,620 meter (utan lämmar)

Trägolv på delvis öppen ram i svetsad konstruktion med balkar i två tydliga lager.

Två varianter på golv finns. Båda varianterna är helt öppna i mitten mellan containerhållarna för 20-fots containers. Den ena varianten har heltäckande golv på resten av lastytan. Den andra varianten har tre golvplankor på var sida om mittöppningen och resten av ramverket öppet.

Fällbara hörnstolpar är kvar liksom alla stolphållare och gångjärnsfästen för plåtlämmar. Alla plåtlåmmar borttagna liksom alla lösa stolpar. Fastspänningskedjorna för timmer finns kvar.

Vagntypen har en unik lastlösning med 8 fasta containerhållare av stamdardtyp som lastar en 20-fots comtainer i centrerat läge nedsänkt under golvnivå eller en 40-fots container i golvnivå.

UIC-nummer

Kända UIC-nummer är 

23 74 370 6 134-7 — Golv i ändarna.

23 74 370 6 203-5

23 74 370 6 216-7

23 74 370 6 220-9 — Ej golv

23 74 370 6 226-6 — Ej golv

23 74 370 6 237-3 — Ej golv

23 74 370 6 241-5

Möjliga nummer är 23 74 370 6 110 till 23 74 370 6 255 men vi vet inte vilka av dessa som byggts om till den här vagntypen.

Historik och användning

Liksom SJs många O och K typer av vagnar så har TGOJs motsvarande vagnar i stor utsträckning converterats till containervagnar. Det gäller även TGOJ Os 730. Vi vet inte så mycket om just den här konverteringen, varken vem som gjort den, på vems uppdrag eller när den gjordes. Det vi kan konstatera är att den är väldigt smart, billig och anpassad till typisk post millenium containerlogistik. Och att de används i daglig drift i Maj 2022 dragna av lok från Tågab och Maria Gods.

De här vagnarna har en mycket ovanlig eller helt unikt lastlösning som vi aldrig sett på en annan vagntyp, varken i Sverige eller utomlands. Lastlösningen är supersmart eftersom det blir billigare med bara 8 st fasta containerhållare och utnyttjar det faktum att numera så används 20-fots containers nästan uteslutande för tungt och kompakt gods. Samtidigt gör nedsänkningen av lastytan för 20-fots containers att man kan lasta en 40-fotare på vagnen utan att behöva fälla ner några containerhållare. De större 40-fots containers som används idag har samma tillåtna maxvikt som en 20-fots container men är sällan lastade till maxvikt även fulla, så de fungerar bra på en 2-axlig vagn.

Att trägolven är delvis kvar, aningen på hela ändarna eller bara några plankor, är unikt i Sverige, men förekommer ibland utomlands. 

Vi vet ännu inte så mycket om dessa vagnar annat än att de är registrerade hos RailcarT (RCT) och används il tåg som går till och från Åmål och dras av Tågab.

Bilder

Bildserie av Bo Japlin, Åmål 16:e Maj 2022
Tre stycken f.d. RailcareT/TGOJ Os 730 converterade till containervagnar.
Tre stycken f.d. RailcareT Os 730 converterade till containervagnar. Fotograf: Bo Japlin, Åmål Maj 2022.
RailcareT Os 730 nummer 23 74 370 6 203-5 converterad till containervagn. Fotograf: Bo Japlin, Åmål Maj 2022.
RailcareT Os 730 nummer 23 74 370 6 216-7 converterad till containervagn. Fotograf: Bo Japlin, Åmål Maj 2022.
RailcareT Os 730 nummer 23 74 370 6 241-5 converterad till containervagn. Fotograf: Bo Japlin, Åmål Maj 2022.
RailcareT Os 730 nummer 23 74 370 6 226-6

Bildserie av Bo Japlin från Åmål 24:e Maj 2022

RailcareT Os 730 nummer 23 74 370 6 134-7

Bildserie av Bo Japlin från Åmål 24:e Maj 2022

RailcareT Os 730 nummer 23 74 370 6 237-3

Bildserie av Bo Japlin från Åmål 24:e Maj 2022

RailcareT Os 730 nummer 23 74 370 6 220-9

Bildserie av Bo Japlin från Åmål 24:e Maj 2022

TGOJ Os 730 konverterad till containervagn. Ägd avRailcare T
RailcareT Os 730 med nummer 23 74 370 6 220-9 konverterad till containervagn. Ägd avRailcare T. Fotograf Bo Japlin, bilden tagen i Åmål Maj 2022.
Länkar till övriga bilder

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok I-III 1948-1967

Vagntypen förekommer INTE.

Epok IVa 1967-1979

Vagntypen förekommer INTE..

Epok IVb 1979-1988

Okänt.

Epok Va 1988-2001

Okänt.

Epok Vb 2001-2010

Okänt.

Epok VI 2010-2020

Modellerar man Svensk MJ epok VI så är vagntypen möjlig hos någon mindre privat operatör och man bör ha ett flertal vagnar av typen om man kör en operatör som använder vagntypen.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

30′ ISO-container

Förekommer EJ.

35′ SEALAND-container

Förekommer EJ.

Växelflak

Förekommer EJ.