Efterlysning bilder vi saknar bilder på denna vagntyp

Kort vagn för en 20-fots container. Troligen en prototyp för test av en ny typ av hydraulisk stötdämpning men kan vara något annat. Vagntypen har skapats genom ombyggnad av en vagn typ Oms 570. 1 st har existerat.

Artikeln har tillkommit genom registerforskning av Ulf Eriksson. Rasmus skrev texten.

Kännetecken

Axelavstånd 7,500 m

Längd över buffertar 12,240 m

Lastytans längd 11,000 m

Ramverk i helsvetsad konstruktion med balkar i ett tydligt lager. Okänt om vagnen haft golv eller om ramverket varit öppet.

Diagonalstagen som överför krafter från buffertarna till centralbalken är tillverkade av runda stålrör.

Okänt om hållare för stolpar och fästen för gavel och sido-lämmar finns kvar eller tagits bort.

Kort och lastar troligen bara en 20-fots container men exakt vad den lastar är okänt.

Typbeteckningen säger att vagnen har stötdämpning för lasten men vilket slags stötdämpning och hur den är utformad är okänt.

UIC-nummer

Kända UIC-nummer är 42 74 440 4 793

Historik och användning

Vagnen Oms 371 2 094-2 (f.d. Oe 84191) byggs om 1980 och med SJ som registrerad ägare. Efter ombyggnaden får den typ Lgjs-w 800 och nummer 440 4 793. Vagnen registreras som slopad den 29:e Juni 2000 och som skrotad den 31 Juli 2000. Hallqvist i Kil utför skrotningen.

I dagsläget har vi ingen information om vad vagnen använts till under de 20 åren mellan ombyggnaden och skrotningen. Vi vet inte heller något om hur den ser ut annat än att den behåller sina grundläggande mått. Vagnen skulle kunna vara så modifierad att den inte lätt kan kännas igen som en ombyggd Oms 570.

En hypotes är att det är en testvagn för den typen av konstruktion som sedan kommer på ombyggda ramverk i form av vagntyperna Ljlps 821, Ljlps 822, Ljlps 823 för småbehållare och i en variant på helt ny ram med vagntypen Lgjns-w 831 för containers. Dvs en konstruktion där alla containerfästen sitter på ett tunt plåtflak och där plåtflaket är ihopkopplat med en centralt placerad gashydraulisk stötdämpare inne i ramverket.

En annan hypotes är att det är en specialvagn skapad för en viss kunds fraktbehov och att den sen används i någon form av kontinuerlig skytteltrafik mellan 2 platser.

Bilder

Länkar till övriga bilder

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III-IVa 1948-1979

Vagntypen förekommer EJ.

Epok IVb 1979-1988

Okänt om vagntypen förekommer i trafik.

Epok Va 1988-2001

Okänt om vagntypen förekommer i trafik.

Epok Vb-VI 2001-2020

Vagntypen förekommer EJ.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Förekommer EJ

20′ ISO-container

Möjligt pga lastytans längd.

30′ ISO-container

Möjligt pga lastytans längd.

35′ SEALAND-container

Möjligt pga lastytans längd.

Växelflak

Möjligt upp till 35-fot pga lastytans längd.