NSB Lgjs

Lång vagn för en 40-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även för 2 växelflak upp till 7,15 meter eller ett växelflak upp till 44-fot. Tillverkad som containervagn från början och utrustad med hydralisk stötdämpning för växlingsstötar. 410 st vagnar av typen byggda. Alla vagnar senare ombyggda till Lgns för att klara längre växelflak. De flesta av dessa är fortfarande i drift år 2021.

Kännetecken

Axelavstånd 10,000 meter

Längd över buffertar 17,100 meter

Lastytans längd Lgjs 14,600 meter

Lastytans längd Lgns troligen 15,240 meter men möjligen upp till 15,860 meter

Öppen ram av Talbot-typ. Svetsad konstruktion med balkar i tydligt 3-dimensionell struktur. Ramen består av två delar som kan röra sig i relation till varandra och är sammankopplade med hydralisk stötdämpning. Dels en vagndel som består av hjulupphängning och ramverk för att bära last och som tar alla vertikala krafter. Dels en draginrättningsdel som består av buffertbalkarna och en genomgående centralbalk som vilar i en kanal i vagndelen, denna del tar alla horisontella krafter i tågets längdriktning.

Vagnen är nästan identisk med DB Lgjs 571.1 men har en del detaljer som skiljer sig, dessa är istället identiska med GC/SJ Lgjns 745/746. Troligen har vagnen även några detaljer som är unika för vagnen.

Moderna fällbara container-fästen av pin-typ.

Lgjs lastar en 40 fots container eller 1 eller 2 20 fots containers sam 1 eller 2 växelflak upp till 7,15 meter eller max 44 fot.

Lgns lastar samma som Lgjs men även 2 st 25-fots växelflak eller en 45-fots container.

AGEVE-byggd vagntyp med typiska detaljer

Två raka förstärkningar på rambalkarna ovanför varje hjulfjäderfäste.

Talbot-detaljer på AGEVE-byggda typer 

CN/NSB Lgns/Lgjs har Talbot runda pressformade gnistskydd över hjulen.

UIC-nummer

Lgjs

Kända UIC-nummer är från 42 76 440 4 000 till 42 76 440 4 409

Lgns

Kända UIC-nummer är från 42 76 443 2 000 till 42 76 443 2 409

Historik och användning

NSB Gods får under åren 1980-81 leverans av en första serie om 50 st exemplar av dessa vagnar. Några år senare beställer man ytterligare serier av vagntypen och totalt kommer man att ha 410 st.

Syftet med denna vagntyp är att containervagnar ska kunna skjutsats över växlingsvallar utan att containerfästena går sönder och lastade containers åker av vagnen.

Efter att Cargo Net bildats så sker en ombyggnad av vagnarna, troligen mellan år 2002 och 2006, så att den hydrauliska stötdämpningen tas bort och vagnsdelarna svetsas samman så man får en Lgns-vagn med mycket lång lastyta. Eventuellt sker även en viss avkortning men detta har vi inte fått bekräftat. Möjligt är ochså att vissa containerfästen flyttas men det vet vi inte. Resultatet är en vagn som kan lasta längre lastflak och även 45-fots iso-containers.

Dessa vagnar är vanliga i Sverige på vissa fasta containerpendellinjer. Typiska linjer är: – Mellan Oslo och järnvägsfärjorna i Helsingborg, Malmö, Trelleborg och Ystad. – Mellan Oslo och Göteborg. – Mellan Trondheim och Narvik (genom Sverige). – Periodvis även mellan Oslo och Stockholm.

Bilder

NSB Lgjs
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE00830  (CC BY-SA) modifierad som visar en  NSB Lgjs lastad med växelflaks-containers från Linjegods.
Länkar till övriga bilder
På jernbane.net finns ett antal bilder publicerade

Lgjs 42 76 440 4161-3 på Alnabru 15.3.1985 Fotograf: Finn Lundl

8-1, NSB Jumbotransport, Transportkatalogen Fotograf: Finn Lund

CargoNet Lgns 42 76 443 2021-5 i Bodø 29.11.2014 Fotograf: Erik Hole

CargoNet Lgns 42 76 443 2036-3 vogn for containertransport i åndalsnes 3.4.2007 Fotograf: Leif Johnny Olestad

CargoNet Lgns 42 76 443 2078-5, 30.3.2020 Fotograf: Tom-Inge Kjensli

Containervogner bygges om til Lgns Brattøra. 6.5.2006 Fotograf: Jan H Volt

CargoNet Lgns Munkholmen som vognlast?, 10.2.2007 Fotograf: Jon Rokseth

CN Lgns 4432 156-9 i Drammen, 10.6.2009 Fotograf: Jan-Inge K. Hansen

CN Lgns 4432 163-5 i Drammen, 10.6.2009 Fotograf: Jan-Inge K. Hansen

CN Lgns i tog 5792 rett vest for Hell, 4.6.2007 Fotograf: Øyvind Berg

CN Lgns 42 76 443 2393 – 8 på Dombås , 8.11.2006. ©HML, 8.10.2006 Fotograf: Hans Martin Lie 

CN Lgns i Godstog i sørgående retning passerer Brumunddal st. 21.02.06. Fotograf: Magnus Ryen

CN Lgns med postcontainers på Nordlandsbanen 26.2.2007 Fotograf: Bjørn-Terje Nilssen

Lgns med Linjegodscontainer Fotograf: Leif Johnny Olestad

CN Lgns i Godstog i sørgående retning passerer Brumunddal st. 21.02.06. Fotograf: Magnus Ryen

CN Lgns, Vognarbeider i Trondheim., 25.7.2008 Fotograf: Magnus Molstad Ryen

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok I-IVa 1948-1979

Vagntypen förekommer inte före epok IVb.

Epok IVb 1979-1988

Modellerar man Norsk MJ epok IVb så är vagntypen nödvändig från 1980 och man bör ha tillräckligt många vagnar för minst ett helt tågsätt.

Modellerar man Svensk MJ epok IVb så är vagntypen möjlig från 1980 och man kan ha rätt mänga exemplar.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Norsk MJ epok Va så är vagntypen nödvändig och man bör ha tillräckligt många vagnar för minst ett helt tågsätt.

Modellerar man Svensk MJ epok Va så är vagntypen möjlig och man kan ha rätt många exemplar.

Epok Vb 2001-2010

Modellerar man Norsk MJ epok Vb så är vagntypen nödvändig och man bör ha tillräckligt många vagnar för minst ett helt tågsätt.

Modellerar man Svensk MJ epok Vb så är vagntypen möjlig och man kan ha rätt många exemplar.

Epok VI 2010-2020

Modellerar man Norsk MJ epok VI så är vagntypen nödvändig och man bör ha tillräckligt många vagnar för minst ett helt tågsätt.

Modellerar man Svensk MJ epok VI så är vagntypen möjlig och man kan ha rätt många exemplar.

Lastning vid IMS87 körningar

45′ ISO-container

Endast Lgns: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 2 st halvlast eller tom container i symetriskt ändläge.

Vanligt: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer EJ

35′ SEALAND-container

Förekommer EJ

Växelflak

Vanligt: 2 st halvlast eller tomma växelflak upp till 7,15 meter (Lgns 2 x 26 fot) i symetriskt ändläge.

Vanligt: 1 st tomt växelflak i asymetriskt ändläge.

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tomt växelflak upp till maxlängd 44 fot (Lgns 45 fot eller längre) i centrerat läge.