Netrail Laags 071

Dubbelvagn för 2 st 40-fots eller 4 st 20-fots iso-containers. Ombyggd från vagnar av typen Hbis 763 och Hirrs 004 (2xHbis 763). Oklart hur många som existerar.

Kännetecken

Axelavstånd 9,000 meter per vagndel

Längd över buffertar 2 x 14,342 = 28,684 meter

Lastytans längd 2 x 13,102 = 26,204 meter

Dubbelvagn med öppet ramverk i ett tydligt lager. Typiskt kännetecken är två stora plåttäckta ytor på varje vagndel där ballast i form av ingjuten betong sitter. Containerfästena sitter utstickande utanför yttersta rambalken.

Lastar 2 st 40-fots eller 4 st 20-fots iso-containers.

UIC-nummer

Kända UIC-nummer finns i minst 2 serier

Nummer tillhörande den ena serien är

23 74 446 2 160-9

23 74 446 2 170-8

23 74 446 2 171-6

23 74 446 2 172-4

23 74 446 2 173-2

23 74 446 2 187-2

23 74 446 2 189-8

23 74 446 2 195-5

Nummer tillhörande den andra serien är

23 74 446 2 304-3

23 74 446 2 312-6

23 74 446 2 319-1

23 74 446 2 321-7

23 74 446 2 325-8

23 74 446 2 329-0

23 74 446 2 353-0

23 74 446 2 356-3

23 74 446 2 365-4

23 74 446 2 366-2

23 74 446 2 379-5

23 74 446 2 396-9

23 74 446 2 406-6

23 74 446 2 417-3

23 74 446 2 419-9

23 74 446 2 420-7

23 74 446 2 423-1

23 74 446 2 433-0

Historik och användning

Byggd 2007 av ramverk från vagnar av typen Hbis 763 och Hirrs 004. Hirrs 004 är egentligen två Hbis 763 som dubbelkopplats.

Vagnarna används vanligen i tågsätt bestående av endast en typ av vagnar. Typisk användning är som fasta tågsätt som går i pendeltrafik mellan två terminaler på uppdrag av en eller flera fraktköpare som fyller hela tåget med containers. Ett typiskt sånt exempel är den containerpendel som körs för Jula. Laags 071-vagnarna i Jula-pendeln är även märkta Jula. Andra ställen man kan se hela tåg med dessa vagnar är t ex Rosersbergsterminalen norr om Stockholm och APM terminalen i Göteborg.

Bilder

Göteborgs Hamn ABs pressbild goteborgshamn-gbghamn-heli16_41a1726 utsnitt som visar en lastad Netrail Laags 071 dubbelvagn
Göteborgs Hamn ABs pressbild goteborgshamn-gbghamn heli16_80A0243_A3_JE utsnitt som visar 10 st Netrail Laags 071 dubbelvagnar varav 6 st helt olastade
Göteborgs Hamn ABs pressbild goteborgshamn-gbghamn heli16_80A0259_A3_JE utsnitt som visar 10 st Netrail Laags 071 dubbelvagnar varav 6 st helt olastade
Göteborgs Hamn ABs pressbild goteborgshamn-_80a7836 utsnitt som visar 10 st Netrail Laags 071 dubbelvagnar varav 6 st helt olastade
Länkar till övriga bilder

Netrail efterlyser borttappade Laags 071 med bild på forumet postvagnen

Två bilder på Laags 071 av järnvägsfotografen Johan Hellström varav den ena med Jula-märkning (scrolla)

Järnvägsfotografen David Larsson har publicerat mycket bra bilder visande ramverk och detaljer på forumet postvagnen

Dybas.de har massor med bra bilder på Laags 071 som visar ramverken och detaljer.

Järnvägsfotografen Anton Kendall har ett flertal bilder på Laags 071

23 74 446 2 160-9

23 74 446 2 187-2

23 74 446 2 353-0

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok I-Va 1948-2001

Vagntypen förekommer inte före epok Vb.

Epok Vb 2001-2010

Modellerar man Svensk MJ epok Vb eller VI så är vagntypen nödvändig om man modellerar perioden efter 2007 och man bör ha vagnar för ett helt tågsätt.

Epok VI 2010-2020

Modellerar man Svensk MJ epok Vb eller VI så är vagntypen nödvändig och man bör ha vagnar för ett helt tågsätt.

Lastning vid IMS87 körningar

Per halvvagn

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 2 st maxlast, halvlast eller tom container i ändläge.

Vanligt: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer EJ

35′ SEALAND-container

Förekommer EJ

Växelflak

Kan förekomma upp till maxlängd 40′. Lastas i centrerat läge.