DB Lgjs 573

Vagn för en 40-fots container, en 35-fots SEA-LAND container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Tillverkad som containervagn från början och utrustad med hydralisk stötdämpning för växlingsstötar. Exakt 510 st har existerat.

Kännetecken

Axelavstånd 8,000 m

Längd över buffertar 14,800 m

Lastytans längd 12,300 m

Ram av Talbot-typ. Svetsad konstruktion med balkar i tydligt 3-dimensionell struktur. Ramen består av två delar som kan röra sig i relation till varandra och är sammankopplade med hydralisk stötdämpning. Dels en vagndel som består av hjulupphängning och ramverk för att bära last och som tar alla vertikala krafter. Dels en draginrättningsdel som består av buffertbalkarna och en genomgående centralbalk som vilar i en kanal i vagndelen, denna del tar alla horisontella krafter i tågets längdriktning.

Vagnen har typiskt körbart trägolv i ändarna på lastytan mellan de yttersta containerfästena och 10 fot in mot mitten av vagnen. Öppen ramsektion på 20 fot i mitten av vagnen. Eventuellt har det funnits vagnar med körbart golv över hela lastytan och mot slutet även vagnar utan golv.

Äldre typ av container-fästen som skjuts upp underifrån vid användning.

Talbot-byggd vagntyp med typiska detaljer

Runda pressformade gnistskydd över hjulen.

En pyramidformad förstärkning på rambalkarna ovanför varje hjulfjäderfäste

UIC-nummer

Som Lss-y 573

I början har vagnarna nummer i serien 21 80 440 0 xxx, t ex 21 80 440 0 262-2 dessa byts sedan till serien nedan.

Som Lgjs 573

Kända UIC-nummer är 21 80 440 4 000 till 21 80 440 4 510

Historik och användning

Med start 1968 och fram till 1973 fick Deutsche Bahn (DB) leverans av 500 containervagnar med Talbot ramdesign och tillåtna för maxhastighet 120 km/h. Dessa fick typbeteckningen Lss-y 573. Ungefär samtidigt köper transportföretaget Contrans 10 st likadana containervagnar. Dessa 10 vagnar tas senare över av DB. Redan under pågående leverans 1970/71 så ändras typbeteckningen till Lgjss 573. Och vagnar som levereras från 1972 får typbeteckningen Lgjs 573, vilket alla redan levererade vagnar sedan ändras till under perioden 1972 till 1974.

Syftet med denna vagntyp är att containervagnar ska kunna skjutsats över växlingsvallar utan att containerfästena går sönder och lastade containers åker av vagnen.

Vid leverans är de flesta vagnar utrustade med fällbara gavellämmar i aluminium som gör att gaffeltruckar kan köra över buffertbalken. Vagnarna har ett körbart golv i metal på ca 2 fot närmast buffertbalken och ett körbart golv i trä som täcker ramverket ytterligare 8 fot fram till containerfästena för en centerplacerad 20-fots container.

De först tillverkade vagnarna kan ha haft ett trägolv som täckte även den centrala delen av ramverket. Med tanke på att containervagnar är nytt och närmast experimentellt 1968 så är det ganska troligt att man mitt under det kalla kriget tänker att man ska bygga vagnar som kan användas för att transportera militärfordon och därför till att börja med lägger körbart golv på hela lastytan. Problemet med detta är att den centralt placerade hydraliska stötdämparen för hantering av växlingsstötar blir svåråtkomlig för underhåll. Och dessa stötdämpare kommer visa sig kräva en hel del underhåll. Troligen är det just åtkomligheten för service av stötdämparen som gör att normalutseendet på dessa vagnar blir med bara halva lastytan täckt av golv och hela den centrala delen av vagnen får öppet ramverk.

I mitten av åttiotalet tas de fällbara gavellämmarna bort. Efter detta kan en del vagnar ha blivit av med trädelarna av golven eftersom golven inte längre fyller någon funktion.

Under åren 1992/93 tas över 400 av de 510 vagnarna ur drift. Och 1999 ställs den sista av vagnarna av.

Vagntypen är ett typiskt inslag i tyska containertåg under hela perioden 1968 till 1999. Eftersom den är hydrauliskt stötdämpad så syns den även ofta i vagnslasttåg. Vagnen är RIV-märkt och vanligt förekommande i gränskorsande containerpendlar och vagnslasttåg, speciellt såna som går mellan stora hamnar i Holland eller Italien och Tyskland.

När dessa vagnar dyker upp i Sverige så är den typiska användningen som transportör av en maxlastad 20-26-fots tank eller bulk-container/växelflak med stötkänsligt eller farligt innehåll. Även andra stötkänsliga laster är typiska så länge vagnen bara lastas med en container i centrerat läge. Vagnen går då som vagnslast från exportör i Tyskland direkt till kund i Sverige men kan även hamna på terminal eller lastplats för lyft till trailer om kunden saknar eget spår.

Bilder

Järnvägsmuseums bild JvmKEAE00710 (CC BY-SA) utsnitt modifierat som visar DB Lgjs 573 på Tomteboda rangerbangård i Stockholm 1980-tal
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE00887 (CC BY-SA) utsnitt modifierat som visar DB Lgjs 573 på Tomteboda rangerbangård i Stockholm 1980-tal
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02783 (CC BY-SA) utsnitt modifierat som visar DB Lgjs 573 på Tomteboda rangerbangård i Stockholm 1980-tal
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02784 (CC BY-SA) utsnitt modifierat som visar DB Lgjs 573 på Tomteboda rangerbangård i Stockholm 1980-tal
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03133 (CC BY-SA) utsnitt modifierat som visar DB Lgjs 573 på Tomteboda rangerbangård i Stockholm 1980-tal
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03389 (CC BY-SA) utsnitt modifierat som visar DB Lgjs 573 på Tomteboda rangerbangård i Stockholm 1980-tal
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03390 (CC BY-SA) utsnitt modifierat som visar DB Lgjs 573 på Tomteboda rangerbangård i Stockholm 1980-tal
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03395 (CC BY-SA) utsnitt modifierat som visar DB Lgjs 573 på Tomteboda rangerbangård i Stockholm 1980-tal
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03414 (CC BY-SA) utsnitt modifierat som visar DB Lgjs 573 på Tomteboda rangerbangård i Stockholm 1980-tal. Vagnens UIC-nummer kan var 21 80 440 4 408-7
Länkar till övriga bilder

På sajen dybas.de finns historik om vagntypen och en bra bild på DB Lgjs 573 nummer 21-80 440 4 019-2 tagen 1989 av järnvägsfotografen Hans Ulrich Diener.

På dybas.se finns ytterligare en bild tagen 1988 även den av Hans Ulrich Diener, på DB Lgjs 573 21-80 440 4 466-5

Järnvägsfotografen Åke Karlsson har fotograferat DB Lss-y 573 med nummer 21 80 440 0 262-2 i Skandiahamnen (Göteborg) 1970.

Järnvägsfotografen Åke Karlsson har fotograferat DB Lgjs 573 med nummer 21 80 440 4 003-6 i Skandiahamnen (Göteborg) 1972.

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III 1948-1967

Vagntypen förekommer EJ.

Epok IVa 1967-1979

Modellerar man Svensk MJ epok IVa så är vagntypen möjlig och man kan ha något exemplar.

Modellerar man Dansk MJ epok IVa så är vagntypen möjlig och man kan ha några stycken.

Modellerar man Tysk MJ epok IVa så är vagntypen nödvändig och man bör ha rätt många.

Modellerar man Europeisk MJ epok IVa så är vagntypen möjlig och man kan ha några stycken.

Not: Troligen förekommer både vagnar med golv över hela lastytan och vagnar med bara golv i ändarna och öppet ramverk i mitten parallellt under denna epok. Alla vagnarna bör ha intakt målning men variera kraftigt i grad av smutsighet.

Epok IVb 1979-1988

Modellerar man Svensk MJ epok IVb så är vagntypen möjlig och man kan ha något exemplar.

Modellerar man Dansk MJ epok IVb så är vagntypen möjlig och man kan ha några stycken.

Modellerar man Tysk MJ epok IVb så är vagntypen nödvändig och man bör ha rätt många.

Modellerar man Europeisk MJ epok IVb så är vagntypen möjlig och man kan ha några stycken.

Not: Vagnarna bör variera i skick och smutsighet som mest under denna period. Vagnar med öppet ramverk i mitten och golv i ändarna bör vara väldigt dominerande i vagnparken men enstaka vagnar med helt golv eller trägolvet borttaget kan finnas med för att skapa variation även om det är oklart om det är historiskt korrekt.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok Va så är vagntypen möjlig och man kan ha något exemplar.

Modellerar man Dansk MJ epok Va så är vagntypen möjlig och man kan ha några stycken.

Modellerar man Tysk MJ epok Va så är vagntypen nödvändig och man bör ha ett flertal.

Modellerar man Europeisk MJ epok Va så är vagntypen möjlig och man kan ha några stycken.

Not: Vagnarna bör vara i ett skick där huvudfärgen är mörkt rostbrun med ytterst små spår av den ursprungliga svarta färgen. Fläckar av ljust rödbrun rost på nyreparerade detaljer eller påmålad rostskyddsfärg i liknande nyans bör förekomma. Vissa vagnar kan ha fått sina trägolv borttagna.

Epok Vb 2001-2010

Vagntypen finns inte längre.

Epok VIa 2010-2020

Vagntypen finns inte längre.

Lastning vid IMS87 körningar — Sverige

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Ovanligt: 2 st halvlast eller tomma container i symmetriskt ändläge.

Ovanligt: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Ovanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i asymetriskt ändläge.

35′ SEALAND-container

Ovanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Växelflak

Vanligt: Kan förekomma upp till maxlängd 40′, men kräver hörnfästen mostvarande 20-fots containers för alla längder utom 40-fot pga att containerfästen för centrerad lastning av 30-fots container saknas. Lastas i centrerat läge.

10′ ISO-container

Möjligt: 4 st halvlast eller tomma containers.

Möjligt: 2 st maxlast, halvlast eller tomma containers i symetriskt ändläge.

MJ Kuriosa

Vagnen har tillverkats av MJ tillverkaren Lima. Lima har tillverkat vagnen både med heltäckande golv och med öppet ramverk i mitten. Båda varianterna är märkta som Lss-y 573, men har ett felaktigt UIC-nummer. Man kan ofta få tag på dem relativt billigt på Tradera.

Limas modell är i stort sett en korrekt skalmodell i polystyrenplast med ett korrekt ramverk även under golvet. Vilket gör att de kan fungera som bas för skapandet av en verklighetstrogen modell. Från båda versionerna som Lima tillverkat kan man med en del arbete skapa alla tre tänkbara varianter, med helt golv, öppet ramverk i mitten och även en variant med helt öppet ramverk.

Problemet med modellen är leksaksaktiga detaljer som måste tas bort och ganska omfattande reparationer kan behövas efteråt. Speciellt där kopplen suttit. För att användas på IMS87-körningar behöver de även få nya hjul, rätt koppel och en massa nya korrekta detaljer. De måste också utrustas med fungerande IMS87 containerfästen som är både funktionella och realistiska modeller av prototypens pin-fästen som skjuts upp och vridsäkras underifrån. Att installera sådana containerfästen på modellen är inte trivialt.

Om man inte ska använda vagnen på IMS87-körningar så kan man relativt enkelt skapa NEM-kompatibla hål för NEM-containers, efter att man rensat upp och reparerat vagnen.