Vagn för en 40-fots container, en 35-fots SEA-LAND container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även växelflak upp till 40-fot. Ombyggd från vagn av typen Oms 570. Minst 990 st har existerat. Minst 135 st av dessa utrustades med plåtar i golvet för att fästa lösa containerfästen SJ Os-w 701 c-variant

Kännetecken

Axelavstånd 7,500 m

Längd över buffertar 13,860 m

Lastytans längd 12,620 m

Trägolv på ram i helsvetsad konstruktion med balkar i ett tydligt lager.

Under golvet är diagonalstagen som överför krafter från buffertarna till centralbalken är tillverkade av runda stålrör.

Stolpar av stålrör. Gavel och sido-lämmar av durkplåt som kan fällas både inåt och utåt. Gavel-lämmar av typen traditionell fasad O-gavel.

OBS! Spännstag under vagnen utformat av rundstång.

Vid användning för containertransport spikas träreglar i golvet för att hindra containern att glida i sidled. Periodvis förekommer även osäkrade containers och att containers lastas ovanpå infälda sidolämmar.

Lastar en 40-fots, en 30-fots, en 20-fots eller två 20-fots containers eller ett upp till 35-fots växelflak eller en 35-fots SEALAND.

UIC-nummer

Kända UIC-nummer är 21 74 370 4 000 till 21 74 370 4 999 (från SJ godsvagnskataloger 1971, 80-tal, 1991 och 90-tal).

Historik och användning

Vagnen tillverkades mellan åren 1970 och 1972 genom att SJ Oms 570-vagnar förlängdes. Minst 990 vagnar tillverkades till SJ.

Vagnarna användes huvudsakligen INTE i containertrafik. Deras stora tillgänglighet och förmåga att lasta 40′-containers gör dock att de fungerar som reservkapacitet i containertrafik under 1970-talet, 1980-talet och 1990-talet.

Nån gång tidigt 1970-tal, eventuellt redan i samband med förlängningen, utrustas minst 135 st av dessa vagnar med plåtar i golvet för att fästa lösa containerfästen och blir därigenom SJ Os-w 701 c-variant

Mellan åren 1984 och 1986 byggs minst 501 st av dessa vagnar om till vagnar av typen Ljlps för småbehållare. Dessa skrotas sedan åren 1992-1999.

Under 2000-talet försvinner vagntypen från Sverige.

Vagnarna är RIV-märkta så de förekommer i trafik utanför Sverige.

Bilder

Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14544_04 (CC BY-SA) som visar en SJ Os-w 701 använd för containertransport. Fotograferad av Seved Walther 1973 i Skandiahamnen, Göteborg.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAJ00506 (CC BY-SA) som visar en SJ Os-w 701 modifierad för specialcontainers och fotograferat av Bo Gyllenberg 1988 .
Järnvägsmuseumd bild JvmKEAE00962 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar en Os-w 701 lastad med en container. Troligen fotograferat 1985.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02653 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar en SJ Os-w 701 använd för containertransport.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02937 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar en SJ Os-w 701 använd för containertransport.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03026 (CC BY-SA) utsnitt som visar en SJ Os-w 701
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02783 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar en olastad SJ Os-w 701 (vagnen i mitten).
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03390 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar en olastad SJ Os-w 701 (vagnen till vänster) och en olastad SJ Os-w 722 (vagnen till höger)
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03395 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar en rad med fyra vagnar av O-typ. Från vänster en lastad Os av 60 eller 70-talstyp, en olastad SJ Os-w 701, en Os-w 722, en Oms 570.
Länkar till övriga bilder

Järnvägsmuseum har en bra bild på SJ Os-w 701 med nummer 21 74 370 4 772-3, oklara licensvillkor.

Bild på SJ Os-w 701 med nummer 21 74 370 4 291-4 tagen 1971 av järnvägsfotografen Åke Karlsson (gotbild).

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III 1948-1967

Vagntypen förekommer INTE före epok IV.

Epok IVa-Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok IVa-Va så är vagntypen nödvändig och man bör ha åtminstone några stycken exemplar.

Modellerar man Norsk, Dansk, Tysk eller Belgisk MJ epok IV så kan vagntypen dyka upp ibland.

Typisk användning är för containerfrakter som INTE ska till en terminal utan till en vanlig lastplats eller direkt till mottagares eget spår.

Epok Vb-VI 2001-2020

Modellerar man Svensk MJ epok Vb till VI så kan avställda exemplar av vagntypen förekomma uppställda på ett stickspår tillsammans med andra utrangerade vagnstyper.

not: Som avställda vagnar är det troligt att vagnarna uppvisar en hel del mörk rost och endast spår av originalfärg och märkning finns kvar..

Lastning vid IMS87 körningar

Vagnen kräver extra lastsäkringstid på c-terminal vid trafikspel.

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Förekommer: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

35′ SEALAND-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Växelflak

Kan förekomma upp till maxlängd 40′. Lastas i centrerat läge.