DB Lgjs 575

Vagn för en 40-fots container, en 35-fots SEA-LAND container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Tillverkad som containervagn från början och utrustad med hydralisk stötdämpning för växlingsstötar. Exakt 1350 st har existerat.

Kännetecken

Axelavstånd 9,000 m

Längd över buffertar 14,800 m

Lastytans längd 12,300 m

Öppen ram av Talbot-typ. Svetsad konstruktion med balkar i tydligt 3-dimensionell struktur. Ramen består av två delar som kan röra sig i relation till varandra och är sammankopplade med hydralisk stötdämpning. Dels en vagndel som består av hjulupphängning och ramverk för att bära last och som tar alla vertikala krafter. Dels en draginrättningsdel som består av buffertbalkarna och en genomgående centralbalk som vilar i en kanal i vagndelen, denna del tar alla horisontella krafter i tågets längdriktning.

Moderna fällbara container-fästen av pin-typ.

Talbot-byggd vagntyp med typiska detaljer

Runda pressformade gnistskydd över hjulen.

En pyramidformad förstärkning på rambalkarna ovanför varje hjulfjäderfäste

UIC-nummer

Kända UIC-nummer är 21 80 440 5 700 till 21 80 440 6 155 och 21 80 443 4 100 till 21 80 443 4 999

Historik och användning

Byggd i 1350 exemplar under åren 1973-86. Vagntypen är ett mycket typiskt inslag i tyska containertåg under hela perioden 1973 till 1999. Eftersom den är hydrauliskt stötdämpad så syns den även ofta i vagnslasttåg. Vagnen är RIV-märkt och vanligt förekommande i gränskorsande containerpendlar och vagnslasttåg, speciellt såna som går mellan stora hamnar i Holland eller Italien och Tyskland.

Syftet med denna vagntyp är att containervagnar ska kunna skjutsats över växlingsvallar utan att containerfästena går sönder och lastade containers åker av vagnen.

När dessa vagnar dyker upp i Sverige så är den typiska användningen som transportör av en maxlastad 20-26-fots tank eller bulk-container/växelflak med stötkänsligt eller farligt innehåll. Även andra stötkänsliga laster är typiska så länge vagnen bara lastas med en container i centrerat läge. Vagnen går då som vagnslast från exportör i Tyskland direkt till kund i Sverige men kan även hamna på terminal eller lastplats för lyft till trailer om kunden saknar eget spår.

Bilder

Järnvägsmuseums bild JvmKEAE00710  (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar DB Lgjs 575.1 på Tomteboda rangerbangård i Stockholm 1980-tal
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE00887  (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar DB Lgjs 575.1 på Tomteboda rangerbangård i Stockholm 1980-tal
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02783  (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar DB Lgjs 575.1 på Tomteboda rangerbangård i Stockholm 1980-tal
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03133  (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar DB Lgjs 575.1 på Tomteboda rangerbangård i Stockholm 1980-tal
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03390  (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar DB Lgjs 575.1 på Tomteboda rangerbangård i Stockholm 1980-tal
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03395  (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar DB Lgjs 575.1 på Tomteboda rangerbangård i Stockholm 1980-tal
Länkar till övriga bilder

Järnvägsfotografen Hans Ulrich Diener har publicerat en bild på DB Lgjs 575.1 med nummer443 4 643. Tagen i Frankfurt 1992

Järnvägsfotografen Anton Kendall har publicerat en bil depå DB Lgjs 575.1 med nummer 41 80 440 4 659-1

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III 1948-1967

Vagntypen förekommer EJ.

Epok IVa 1967-1979

Modellerar man Svensk MJ epok IVa så är vagntypen möjlig om man modellerar 1973 eller senare och man kan ha något exemplar.

Modellerar man Dansk MJ epok IVa så är vagntypen möjlig om man modellerar 1973 eller senare och man kan ha några stycken.

Modellerar man Tysk MJ epok IVa så är vagntypen nödvändig om man modellerar 1973 eller senare och man bör ha rätt många.

Modellerar man Europeisk MJ epok IVa så är vagntypen möjlig om man modellerar 1973 eller senare och man kan ha några stycken.

Not: Alla vagnarna bör ha intakt målning men variera kraftigt i grad av smutsighet.

Epok IVb 1979-1988

Modellerar man Svensk MJ epok IVb så är vagntypen möjlig och man kan ha något exemplar.

Modellerar man Dansk MJ epok IVb så är vagntypen möjlig och man kan ha några stycken.

Modellerar man Tysk MJ epok IVb så är vagntypen nödvändig och man bör ha rätt många.

Modellerar man Europeisk MJ epok IVb så är vagntypen möjlig och man kan ha några stycken.

Not: Vagnarna bör variera i skick och smutsighet som mest under denna period. Vissa är slitna med begynnade rost medans andra är helt nylevererade.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok Va så är vagntypen möjlig och man kan ha något exemplar.

Modellerar man Dansk MJ epok Va så är vagntypen möjlig och man kan ha några stycken.

Modellerar man Tysk MJ epok Va så är vagntypen nödvändig och man bör ha ett flertal.

Modellerar man Europeisk MJ epok Va så är vagntypen möjlig och man kan ha några stycken.

Not: Vagnarna bör vara i ett skick där huvudfärgen är mörkt rostbrun med ytterst små spår av den ursprungliga svarta färgen. Fläckar av ljust rödbrun rost på nyreparerade detaljer eller påmålad rostskyddsfärg i liknande nyans bör förekomma.

Epok Vb 2001-2010

Vagntypen finns inte längre.

Epok VIa 2010-2020

Vagntypen finns inte längre.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 2 st halvlast eller tomma container i centrerat läge.

Vanligt: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Förekommer: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

35′ SEALAND-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Växelflak

Kan förekomma upp till maxlängd 40′. Lastas i centrerat läge.

10′ ISO-container

Möjligt: 4 st halvlast eller tomma containers.

Möjligt: 2 st halvlast eller tomma containers i symetriskt centrumläge.