Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01960 utsnitt som visar en Lgjns 745/746

Lång vagn för en 40-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även för 2 växelflak upp till 7,15 meter eller ett växelflak upp till 44-fot. Tillverkad som containervagn från början och utrustad med hydralisk stötdämpning för växlingsstötar. 710 st (eller 780 st) vagnar av typen byggda. De flesta av dessa är fortfarande i drift år 2021.

Kännetecken

Axelavstånd 10,000 meter

Längd över buffertar 17,100 meter

Lastytans längd 14,600 meter

Öppen ram av Talbot-typ. Svetsad konstruktion med balkar i tydligt 3-dimensionell struktur. Ramen består av två delar som kan röra sig i relation till varandra och är sammankopplade med hydralisk stötdämpning. Dels en vagndel som består av hjulupphängning och ramverk för att bära last och som tar alla vertikala krafter. Dels en draginrättningsdel som består av buffertbalkarna och en genomgående centralbalk som vilar i en kanal i vagndelen, denna del tar alla horisontella krafter i tågets längdriktning.

Moderna fällbara container-fästen av pin-typ.

Lastar en 40-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Lastar även två växelflak upp till 7,15 meter eller ett växelflak upp till 44-fot.

AGEVE-byggd vagntyp med typiska detaljer

Platta gnistskydd över hjulen.

Två raka förstärkningar på rambalkarna ovanför varje hjulfjäderfäste.

UIC-nummer

Kända UIC-nummer är:

Lgjs 745 före 1998

Från 42 74 440 4 120 till 42 74 440 4 314

Lgjs 746 före 1998

Från 42 74 440 4 321 till 42 74 440 4 560

Från 42 74 440 4 568 till 42 74 440 4 742

Från 42 74 440 4 804 till 42 74 440 4 903

Som Lgjns 745/746 efter 1998

Från 42 74 443 0 000 till 42 74 443 0 780

OBS! Numren från 624 till 667 (eller troligen från 621 till 670) tillhör sannolikt vagntypen Lgjns 791 som är en kortare variant av vagn tillhörande samma vagnfamilj.

Historik och användning

I mitten av 1970-talet, efter att SJ hade byggt om hundratals öppna godsvagnar till containervagnar som lastade containers upp till 40-fots längd, så bestämde sig SJ för att framtiden låg i större containers anpassade för den europeiska järnvägens standardiserade lastpall. Man beställde därför 610 st helt nya långa containervagnar av Talbot-typ anpassade för de större containertyperna man ansåg vara mer användbara och framtidssäkra. Några år senare kompletterades med ytterligare 100 st vagnar av typen.

Observera att vissa av vagnarna ursprungligen byggdes i ett enklare utförande med billigare bromssystem och färre containerfästen avsedda att användas tillsammans med SJs egna semipermanent monterade lastbärare i styckegodstrafik. Dessa vagnar betecknades Lgjs 745 medans övriga vagnar betecknades Lgjs 746. Enligt de flesta källor byggdes 195 st Lgjs 745 och totalt 515 st Lgjns 746.

Syftet med denna vagntyp är att containervagnar ska kunna skjutsats över växlingsvallar utan att containerfästena går sönder och lastade containers åker av vagnen.

Från det att dessa vagnar levererades på 1970-talet fram till idag har de varit ett ständigt inslag i nästan alla containertåg i Sverige. Och förekommer även ofta insprängda i allmänna vagnslasttåg.

Bilder

Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02456 (CC BY-SA) som visar en Lgjns 745/746 lastad med tank-container från Sockerbolaget
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03418 (CC BY-SA) som visar en Lgjns 745/746
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03296 (CC BY-SA) som visar en Lgjns 745/746
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03525 (CC BY-SA) som visar en Lgjns 745/746
Järnvägsmuseums bild JvmKEAJ00229 (CC BY-SA) som visar en Lgjns 745/746 under lastning i Västberga 1998 i södra Stockholm – Fotograf Bo Gyllenberg
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02482 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Lgjns 745/746
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02493 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Lgjns 745/746
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02530 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Lgjns 745/746
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02654 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Lgjns 745/746
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02482 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Lgjns 745/746
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02530 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Lgjns 745/746
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02493 (CC BY-SA) utsnitt som visar två Lgjns 745/746
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02654 (CC BY-SA) utsnitt som visar två Lgjns 745/746
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02654 (CC BY-SA) utsnitt som visar två Lgjns 745/746
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01365 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Lgjns 745/746
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01366 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Lgjns 745/746
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01367 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Lgjns 745/746
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01960 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Lgjns 745/746
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01989 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Lgjns 745/746
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02875 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Lgjns 745/746
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02772 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Lgjns 745/746
Detalj på Lgjns 745/746, notera att skylten kommer från en Lgjns 791 men har fått data ändrade utan att man också ändrade typnumret. Okänt om skylten på andra sidan är felaktig på samma sätt. Fotograf Rasmus Larsson, Stockholm 2018
Detalj på Lgjns 745/746, notera att skylten kommer från en Lgjns-w 831/871 men har fått data ändrade utan att man också ändrade typbeteckningen. Okänt om skylten på andra sidan är felaktig på samma sätt. Fotograf Rasmus Larsson, Stockholm 2019
Detalj på Lgjns 745/746 – Fotograf Rasmus Larsson, Stockholm 2019
Detalj på Lgjns 745/746 – Fotograf Rasmus Larsson, Stockholm 2019
Detalj på Lgjns 745/746 – Fotograf Rasmus Larsson, Stockholm 2019
Detalj på Lgjns 745/746 – Fotograf Rasmus Larsson, Stockholm 2020
Lgjns 745/746 – Fotograf Rasmus Larsson, Stockholm 2020
Lgjns 745/746 – Fotograf Rasmus Larsson, Stockholm 2019
Lgjns 745/746 – Fotograf Rasmus Larsson, Stockholm 2019
Lgjns 745/746 – Fotograf Rasmus Larsson, Stockholm 2019
Lgjns 745/746 – Fotograf Rasmus Larsson, Stockholm 2019
Lgjns 745/746 – Fotograf Rasmus Larsson, Stockholm 2019
Lgjns 745/746 – Fotograf Rasmus Larsson, Stockholm 2019
Länkar till övriga bilder

Järnvägsfotografen Ulf L Eriksson har publicerat ett större antal utmärkta bilder på Lgjs 745, Lgjs 746 och Lgjns 745/746 i denna tråd på Svenks MJ Forum

Järnvägsfotografen Ulf L Eriksson har publicerat en bild (första bilden i tråden) på en urspårad Lgjs 746 på forumet Mötesspåret

Järnvägsfotografen Darko Pahic Szabo har publicerat en serie intressanta bilder på flera Lgjns 745/746 tagna i Hudiksvall 2005

Järnvägsfotografen Ronny Maarud har publicerat en bild på Lgjns 745/746 på Jernbane.net

Järnvägsfotografen Ronny Maarud har publicerat två bilder på S-GC 42 74 443 0 456-7 Lgjns 746 på Jernbane.net bild 1 bild 2

Järnvägsfotografen Snorre Johansen har publicerat en bild på S-GC 42 74 4430 425-2 Lgjns 745/746 på Jernbane.net

Järnvägsfotografen Leif Johnny Olestad har publicerat en bild på 42 74 443 0 520-0 Lgjns 745/746 på Jernbane.net

Järnvägsfotografen Jack Andresen har publicerat en bild på S-GC 42 74 443 0 582-0 Lgjns 745/746 på Jernbane.net

Järnvägsfotografen Jan-Inge K. Hansen har publicerat en bild på S-GC 41 74 443 0 729-7 Lgjns 745/746 på Jernbane.net

Järnvägsfotografen Leif Johnny Olestad har publicerat en bild på Lgjns 745/746 på Jernbane.net

Järnvägsfotografen Anders Hultman har en bra bild som visar hjulupphängningen på en Lgjns 745/746 fotograferad 1996 i Liljeholmen.

Norks Jernbanemuseum har en bilddserie på en urspårad Lgjns 745/746:

https://digitaltmuseum.no/021018867842/en-lastet-containervogn-litra-lgjns-tilhorende-green-cargo-ab-har-sporet

https://digitaltmuseum.no/021018867838/en-lastet-containervogn-litra-lgjns-tilhorende-green-cargo-ab-har-sporet

https://digitaltmuseum.no/021018867846/en-lastet-containervogn-litra-lgjns-tilhorende-green-cargo-ab-har-sporet

https://digitaltmuseum.no/021018867844/en-lastet-containervogn-litra-lgjns-tilhorende-green-cargo-ab-har-sporet

Järnvägsfotografen Anton Kendall har publicerat flera bilder på Lgjns 745/746:

Lgjns 745/746 med nummer 42 74 443 0 058-1

Lgjns 745/746 med nummer 42 74 443 0 356-9

Ytterligare en massa bilder på vagntypen finns hos Järnvägsmuseum men dessa är avsedda att marknadsföra SJs concept maxilådor och jumbocontainers och har ett väldigt begränsat värde för att visa vagntypen och dess detaljer.

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok I-III 1948-1967

Vagntypen förekommer inte före epok IV.

Epok IVa 1967-1979

Modellerar man Svensk MJ epok IVa så är vagntypen nödvändig från 1974 och man bör ha tillräckligt många vagnar för minst ett helt tågsätt

Modellerar man Dansk MJ epok IVa så är vagntypen möjlig från 1974 och man kan ha något exemplar.

Modellerar man Europeisk MJ epok IVa så är vagntypen möjlig från 1974 i länder som tillåter 10 meters axelavstånd och man kan ha något exemplar.

Epok IVb 1979-1988

Modellerar man Svensk MJ epok IVb så är vagntypen nödvändig och man bör ha tillräckligt många vagnar för minst ett helt tågsätt

Modellerar man Dansk MJ epok IVb så är vagntypen möjlig och man kan ha något exemplar.

Modellerar man Europeisk MJ epok IVb så är vagntypen möjlig och man kan ha något exemplar.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok Va så är vagntypen nödvändig och man bör ha tillräckligt många vagnar för minst ett helt tågsätt

Modellerar man Dansk MJ epok Va så är vagntypen möjlig och man kan ha något exemplar.

Modellerar man Europeisk MJ epok Va så är vagntypen möjlig och man kan ha något exemplar.

Epok Vb 2001-2010

Modellerar man Svensk MJ epok Vb så är vagntypen nödvändig och man bör ha tillräckligt många vagnar för minst ett helt tågsätt

Modellerar man Dansk MJ epok Vb så är vagntypen möjlig och man kan ha något exemplar.

Modellerar man Europeisk MJ epok Vb så är vagntypen möjlig och man kan ha något exemplar.

Epok VI 2010-2020

Modellerar man Svensk MJ epok VI så är vagntypen nödvändig och man bör ha tillräckligt många vagnar för minst ett helt tågsätt

Modellerar man Dansk MJ epok VI så är vagntypen möjlig och man kan ha något exemplar.

Modellerar man Europeisk MJ epok VI så är vagntypen möjlig och man kan ha något exemplar.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 2 st halvlast eller tom container i symetriskt ändläge.

Vanligt: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer EJ

35′ SEALAND-container

Förekommer EJ

Växelflak

Vanligt: 2 st halvlast eller tomma växelflak upp till 7,15 meter i symetriskt ändläge.

Vanligt: 1 st tomt växelflak i asymetriskt ändläge.

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tomt växelflak upp till maxlängd 44′ i centrerat läge.