Vagn för en 40-fots container, en 35-fots SEA-LAND container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Tillverkad som containervagn från början och utrustad med hydralisk stötdämpning för växlingsstötar. Nästan helt identisk med DB Lgjs 575.1 Exakt 50 st har existerat.

Kännetecken

Axelavstånd 9,000 m

Längd över buffertar 14,800 m

Lastytans längd 12,300 m

Öppen ram av Talbot-typ. Svetsad konstruktion med balkar i tydligt 3-dimensionell struktur. Ramen består av två delar som kan röra sig i relation till varandra och är sammankopplade med hydralisk stötdämpning. Dels en vagndel som består av hjulupphängning och ramverk för att bära last och som tar alla vertikala krafter. Dels en draginrättningsdel som består av buffertbalkarna och en genomgående centralbalk som vilar i en kanal i vagndelen, denna del tar alla horisontella krafter i tågets längdriktning.

Vagntyperna Lgjs 741 och Lgjns 791 kan lätt förväxlas med varandra när man betraktar dem, men det finns distinkta skillnader i utseendet.

Lgjs 741 och Lgjns 791 kan särskiljas från varandra genom storleken och formen på de plåtytor som ligger ovanpå ramverket i vagnens ändar, samt genom de plåtar som förbinder containerfästena i vagnens ändar och slutligen genom formen på gnistskydden ovanför hjulen.

Moderna fällbara container-fästen av pin-typ.

Vissa vagnindivider är RIV-märkta

Talbot-byggd vagntyp med typiska detaljer

Runda pressformade gnistskydd över hjulen.

En pyramidformad förstärkning på rambalkarna ovanför varje hjulfjäderfäste

UIC-nummer

I början verkar vagnarna varit RIV-märkta med UIC-nummer 20 74 440 4 001 till 20 74 440 4 050

Kända UIC-nummer är 42 74 440 4 001 till 42 74 440 4 050

Under senare tid kan RIV-märkta vagnar haft nummer som börjar på 21 74

Historik och användning

Inköpt i 50 exemplar 1974 från vagntillverkaren Talbot. SJ Lgjs 741 är nästan helt identisk med Deutsche Bahns (DB) vagntyp Lgjs 575.1

Syftet med denna vagntyp är att containervagnar ska kunna skjutsats över växlingsvallar utan att containerfästena går sönder och lastade containers åker av vagnen.

Ungefär samtidigt som denna vagn köps in bestämmer sig SJ för att satsa på en egen containertyp som motsvarar ett 7,15 meters växelflak i dimensionerna men med fästanordningar som följer standarden för 20-fots iso-containers. Man satsar även på något man kallar en Jumbo-box med fästen motsvarande en 40-fots container men med större längd, bred och höjd. Eftersom SJ runt 1974 redan har massor med Lgs-vagnar som lastar alla iso-containerstorlekar men inte alls klarar de större egna typerna av lastbärare som SJ satsar på så blir det väldigt få vagnar inköpta av denna korta vagntyp men mer än 10 gånger så många av den längre typen med samma grunddesign dvs SJ Lgjs 745/746.

Lgjs 741 vagnarna verkar ha använts i originalutförande utan några märkbara ändringar eller ombyggnader ända till de tas ur trafik nån gång efter millenieskiftet. En vagn ska fortfarande varit i drift hos Green Cargo enligt foto från 2012 av Anders K. som även säger att den fortfarande är i drift 2015.

Vagnarnas användning har typiskt varit när enstaka containers ska gå som vagnslast från en hamn till en slutkund och kommer att rangeras på en eller flera rangerbangårdar längs vägen. Eller omvänd riktning.

Bilder

Bilder på vagnarna vid leverans finns hos Järnvägsmuseum i en serie tagen i Solna 1974. Bilder på vagnarna efter år av användning finns bla tagna av järnvägsfotografen Ulf L Eriksson och av järnvägsfotografen Anders K. på Järnvägshistoriskt forum.

Järnvägsmuseums bild JvmKEAE00018 (CC BY-SA) som visar SJ Lgjs 741 vid leverans 1974.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14693_01 (CC BY-SA) som visar SJ Lgjs 741 vid leverans 1974.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14693_02 (CC BY-SA) som visar SJ Lgjs 741 vid leverans 1974.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14693 (CC BY-SA) som visar SJ Lgjs 741 vid leverans 1974.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14694 (CC BY-SA) som visar SJ Lgjs 741 vid leverans 1974.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14684 (CC BY-SA) som visar SJ Lgjs 741 vid leverans 1974.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14684_01 (CC BY-SA) som visar SJ Lgjs 741 vid leverans 1974.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14684_02 (CC BY-SA) som visar SJ Lgjs 741 vid leverans 1974.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14684_03 (CC BY-SA) som visar SJ Lgjs 741 vid leverans 1974.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01719 (CC BY-SA) som visar SJ Lgjs 741 med nummer 20 74 440 4 046-4
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01236 (CC BY-SA) som visar SJ Lgjs 741 med nummer 20 74 440 4 040-7
Länkar till övriga bilder

Foto från 1976 av järnvägsfotografen Ulf L Eriksson som visar en Lgjs 741 med nummer 20 74 440 4 043-1 (andra bilden uppifrån i tråd på Svensk MJ Forum)

Foto taget 2012 av järnvägsfotografen Anders K. som visar Green Cargos enda driftdugliga Lgjs 741 med nummer 42 74 440 4 045-0 (andra bilden uppifrån i post på Järnvägshistoriskt forum).

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III 1948-1967

Vagntypen förekommer inte före epok IV.

Epok IVa 1967-1979

Vagntypen förekommer inte före 1974.

Modellerar man Svensk MJ epok IVa så är vagntypen nödvändig efter 1974 och man bör ha några exemplar.

Modellerar man Dansk MJ epok IVa så är vagntypen möjlig eftersom några vagnar av typen är RIV-märkta och uthyrda till kunder som använder de i internationell trafik och man kan ha något exemplar.

Modellerar man Europeisk MJ epok IVa så är vagntypen möjlig eftersom några vagnar av typen är RIV-märkta och uthyrda till kunder som använder de i internationell trafik och man kan ha något exemplar.

Epok IVb 1979-1988

Modellerar man Svensk MJ epok IVb så är vagntypen nödvändig och man bör ha några exemplar.

Modellerar man Dansk MJ epok IVb så är vagntypen möjlig eftersom några vagnar av typen är RIV-märkta och uthyrda till kunder som använder de i internationell trafik och man kan ha något exemplar.

Modellerar man Europeisk MJ epok IVb så är vagntypen möjlig eftersom några vagnar av typen är RIV-märkta och uthyrda till kunder som använder de i internationell trafik och man kan ha något exemplar.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok Va så är vagntypen nödvändig och man bör ha några exemplar.

Modellerar man Dansk MJ epok Va så är vagntypen möjlig eftersom några vagnar av typen är RIV-märkta och uthyrda till kunder som använder de i internationell trafik och man kan ha något exemplar.

Modellerar man Europeisk MJ epok Va så är vagntypen möjlig eftersom några vagnar av typen är RIV-märkta och uthyrda till kunder som använder de i internationell trafik och man kan ha något exemplar.

Epok Vb 2001-2010

Enstaka vagnar är fortfarande i drift hos Green Cargo under epok Vb och vagntypen är nödvändig om man modellerar Svensk MJ epok Vb och man bör ha ett fåtal exemplar.

Vagnarna kan vara bra kandidater för ett fiktivt privat järnvägsföretag under denna epok.

Epok VIa 2010-2020

En vagn är fortfarande i drift hos Green Cargo under epok VI och vagntypen är nödvändig om man modellerar Svensk MJ epok VI och man bör ha ett exemplar.

Vagnarna kan vara bra kandidater för ett fiktivt privat järnvägsföretag under denna epok.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 2 st halvlast eller tomma container i ändläge.

Vanligt: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Förekommer: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

35′ SEALAND-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Växelflak

Kan förekomma upp till maxlängd 40′. Lastas i centrerat läge.

10′ ISO-container

Möjligt: 4 st halvlast eller tomma containers.

Möjligt: 2 st maxlast, halvlast eller tomma containers i symetriskt ändläge.