Vagn för en 40-fots container, en 35-fots SEA-LAND container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Tillverkad som containervagn från början och utrustad med hydralisk stötdämpning för växlingsstötar. Exakt 50 st har existerat.

Kännetecken

Axelavstånd 9,000 m

Längd över buffertar 14,800 m

Lastytans längd 12,300 m

Öppen ram av Talbot-typ. Svetsad konstruktion med balkar i tydligt 3-dimensionell struktur. Ramen består av två delar som kan röra sig i relation till varandra och är sammankopplade med hydralisk stötdämpning. Dels en vagndel som består av hjulupphängning och ramverk för att bära last och som tar alla vertikala krafter. Dels en draginrättningsdel som består av buffertbalkarna och en genomgående centralbalk som vilar i en kanal i vagndelen, denna del tar alla horisontella krafter i tågets längdriktning.

Vagntyperna Lgjs 741 och Lgjns 791 kan lätt förväxlas med varandra när man betraktar dem, men det finns distinkta skillnader i utseendet.

Lgjs 741 och Lgjns 791 kan särskiljas från varandra genom storleken och formen på de plåtytor som ligger ovanpå ramverket i vagnens ändar, samt genom de plåtar som förbinder containerfästena i vagnens ändar och slutligen genom formen på gnistskydden ovanför hjulen.

Moderna fällbara container-fästen av pin-typ.

Talbot-byggd vagntyp med typiska detaljer

Pyramidliknande förstärkningar över fästena för fjädringen.

AGEVE-detaljer på Talbot-byggda typer 

Netrail/GC/SJ Lgjns 791 har platta AGEVE gnistskydd över hjulen.

UIC-nummer

Kända UIC-nummer som SJ Lgjs är 42 74 440 4 743 till 42 74 440 4 792

Kända UIC-nummer som SJ/GC Lgjns är 42 74 443 ?

Efter övertagand av Netrail 2001

Kända UIC-nummer som Netrail Lgjns är 23 74 443 0 624-3, 23 74 443 0 634-2, 23 74 443 0 649-0, 23 74 443 0 650-8 och 23 74 443 0 667-2 OBS! Vagnarna är registrerade hos Green Cargo och har GC-märkning när de hyrs ut av Netrail.

Netrails 4 st Blå vagnar har dessa nummer och förutom nummer även märkta med namn.

23 74 443 0 667-2 ”Ada”
23 74 443 0 649-0 ”Beda”
23 74 443 0 650-8 ”Clara”
23 74 443 0 634-2 ”Disa”

Historik och användning

Inköpt i 50 exemplar från vagntillverkaren Talbot. SJ Lgjns 791 har samma ramverk som SJ Lgjs 741 men skiljer sig utseendemässigt i väsentliga detaljer.

Syftet med denna vagntyp är att containervagnar ska kunna skjutsats över växlingsvallar utan att containerfästena går sönder och lastade containers åker av vagnen.

Typnumret säger att vagntypen beställs/skapas 1979 och vi vet inte säkert när de 50 vagnarna levereras men mest troligt sker leverans under 1980. Beställningen är liten och verkar inte vara koordinerad med andra beställningar så syftet är sannolikt att skaffa ersättningsvagnar för vagnar av typerna Lgs och Os-w (c-varianter) med äldre utslitna ramverk som ska skrotas och samtidigt uppgradera till en modernare och mer flexibel vagntyp.

Lgjs 791 uppgraderas till Lgjns 791 någon gång på 90-talet. Vagnarna verkar redan från början ha varit byggda för den högre lastförmågan som krävs för n-klassning och ingen egentlig ombyggnad krävs.

Vagnarnas användning har typiskt varit när enstaka containers ska gå som vagnslast från en hamn till en slutkund och kommer att rangeras på en eller flera rangerbangårdar längs vägen. Eller omvänd riktning.

20 st av vagnarna tas över av Netrail 2001. Om Netrail så småningom tar över samtliga vagnar och om de säljs till Netrail eller om Netrail bara fungerar som uthyrningsagentur och hyr ut dem på uppdrag av ägaren vet vi inte. Vagnarna Netrail tar över är brunmålade utom 4 st som är helt nyrenoverade och målade blå i samma färgskala som senare används för Lgns 081.

20 st nyrenoverade brunmålade Lgjns 791 säljs av företaget Tacoma Trading AB nån gång 2009-2011 till en slovakisk järnvägsoperatör. Om detta är vagnar Netrail haft eller om det är andra vagnar vet vi inte.

4 st Lgjns 791 identifieras uppställda vid Årstaterminalen 2015. Samtliga med dominerande rost och bara spår av originalfärgen kvar. En av dessa bar spår av blå färg medans de andra 3 bar spår av brun färg.

Blåmålad Lgjns 791 med tydlig men inte dominerande rost identifierad av artikelförfattaren i ett Green Cargo containertåg vid Årsta-terminalen i Stockholm år 2018 (bild saknas).

Vagnarna som Netrail hyr ut är RIV-märkta och förekommer utomlands.

Bilder

Vi har två intressanta bildserier på vagntypen. Bildserie 1 fotograferad av artikelförfattaren som visar väderbitna vagnar av typen 2015. Bildserie 2 fotograferad av Bo Japlin som visar Netrails fyra blå vagnar i nyrenoverat skick 2001.

Bildserie 1 – Lgjns 791 i Årsta, Stockholm 2015.
Lgjns 791 Uppställda vid Årsta containerterminal i södra Stockholm. 20:e September 2015. fotograferat av Rasmus Larsson
Lgjns 791 Uppställda vid Årsta containerterminal i södra Stockholm. 20:e September 2015. Andra vagnen från vänster är blå – fotograferat av Rasmus Larsson
Lgjns 791 Uppställda vid Årsta containerterminal i södra Stockholm. 20:e September 2015. fotograferat av Rasmus Larsson
Lgjns 791 Uppställda vid Årsta containerterminal i södra Stockholm. 20:e September 2015. fotograferat av Rasmus Larsson
Lgjns 791 Uppställda vid Årsta containerterminal i södra Stockholm. 20:e September 2015. fotograferat av Rasmus Larsson
Lgjns 791 Uppställda vid Årsta containerterminal i södra Stockholm. 20:e September 2015. fotograferat av Rasmus Larsson
Lgjns 791 Uppställda vid Årsta containerterminal i södra Stockholm. 20:e September 2015. fotograferat av Rasmus Larsson
Lgjns 791 Uppställda vid Årsta containerterminal i södra Stockholm. 20:e September 2015. fotograferat av Rasmus Larsson
Bildserie 2 – Netrails 4 blå Lgjns 791 nyrenoverade 2001
Nyrenoverad Lgjns 791 i Göteborg 2001. Foto: Bo Japlin
Nyrenoverad Lgjns 791 i Göteborg 2001. Foto: Bo Japlin
Nyrenoverad Lgjns 791 i Göteborg 2001. Foto: Bo Japlin
Nyrenoverad Lgjns 791 i Göteborg 2001. Foto: Bo Japlin
Nyrenoverad Lgjns 791 i Göteborg 2001. Foto: Bo Japlin
Nyrenoverad Lgjns 791 i Göteborg 2001. Foto: Bo Japlin
Nyrenoverad Lgjns 791 i Göteborg 2001. Foto: Bo Japlin
 Nyrenoverad Lgjns 791 i Göteborg 2001. Foto: Bo Japlin
Nyrenoverad Lgjns 791 i Göteborg 2001. Foto: Bo Japlin
Nyrenoverad Lgjns 791 i Göteborg 2001. Foto: Bo Japlin
Nyrenoverad Lgjns 791 i Göteborg 2001. Foto: Bo Japlin
Nyrenoverad Lgjns 791 i Göteborg 2001. Foto: Bo Japlin
Nyrenoverad Lgjns 791 i Göteborg 2001. Foto: Bo Japlin
Nyrenoverad Lgjns 791 i Göteborg 2001. Foto: Bo Japlin
Nyrenoverad Lgjns 791 i Göteborg 2001. Foto: Bo Japlin
Nyrenoverad Lgjns 791 i Göteborg 2001. Foto: Bo Japlin
Nyrenoverad Lgjns 791 i Göteborg 2001. Foto: Bo Japlin
Nyrenoverad Lgjns 791 i Göteborg 2001. Foto: Bo Japlin
Nyrenoverade Lgjns 791 i Göteborg 2001. Foto: Bo Japlin
Nyrenoverade Lgjns 791 i Göteborg 2001. Foto: Bo Japlin
Nyrenoverad Lgjns 791 i Göteborg 2001. Foto: Bo Japlin
Nyrenoverad Lgjns 791 i Göteborg 2001. Foto: Bo Japlin
Nyrenoverad Lgjns 791 i Göteborg 2001. Foto: Bo Japlin
Nyrenoverad Lgjns 791 i Göteborg 2001. Foto: Bo Japlin
Nyrenoverade Lgjns 791 i Göteborg 2001. Foto: Bo Japlin
Nyrenoverade Lgjns 791 i Göteborg 2001. Foto: Bo Japlin
Nyrenoverad Lgjns 791 i Göteborg 2001. Foto: Bo Japlin
Nyrenoverad Lgjns 791 i Göteborg 2001. Foto: Bo Japlin
Nyrenoverad Lgjns 791 i Göteborg 2001. Foto: Bo Japlin
Nyrenoverad Lgjns 791 i Göteborg 2001. Foto: Bo Japlin
Nyrenoverad Lgjns 791 i Göteborg 2001. Foto: Bo Japlin
Nyrenoverad Lgjns 791 i Göteborg 2001. Foto: Bo Japlin
Nyrenoverad Lgjns 791 i Göteborg 2001. Foto: Bo Japlin
Nyrenoverad Lgjns 791 i Göteborg 2001. Foto: Bo Japlin
Länkar till övriga bilder

Järnvägsfotografen Anton Kendall har publicerat en bild på en blå Lgjns 791 med UIC-nummer 2374 443 0 667-2

Järnvägsfotografen Anton Kendall har publicerat en bild på en brun Lgjns 791 med UIC-nummer 2374 443 0 624-3

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III 1948-1967

Vagntypen förekommer inte före epok IVb.

Epok IVa 1967-1979

Vagntypen förekommer inte före epok IVb.

Epok IVb 1979-1988

Modellerar man Svensk MJ epok IVb så är vagntypen nödvändig och man bör ha några exemplar.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok Va så är vagntypen nödvändig och man bör ha några exemplar.

Epok Vb 2001-2010

Modellerar man Svensk MJ epok Vb så är vagntypen nödvändig, men hur många exemplar man behöver och vilka färgställningar och skick de ska vara i beror väldigt mycket på vad man modellerar för operatörer och trafik.

Oklart om denna vagntyp förekommer i Green Cargos tåg under denna period. Samma gäller för den trafik som Cargo Nets driver och som tidigare låg i det samägda bolaget Rail Combi AB. Om Netrail inte tog över alla driftdugliga Lgjns 791 så kan kvarvarande vagnar hamnat hos Cargo Net. Icke driftdugliga vagnar kan ha varit kvar hor Green Cargo och senare blivit renoverade till driftdugligt skick.

Förekommer med blå eller brun målning som uthyrningsvagnar i tåg hos olika järnvägsoperatörer.

Modellerar man en operatör som använder dessa vagnar så bör man ha några blåmålade och ett flertal brunmålade.

Modellerar man Dansk MJ epok Vb så är vagntypen möjlig eftersom Netrails vagnar av typen är RIV-märkta och uthyrda till kunder som använder de i internationell trafik och man kan ha nägra exemplar.

Modellerar man Europeisk MJ epok Vb så är vagntypen möjlig eftersom Netrails vagnar av typen är RIV-märkta och uthyrda till kunder som använder de i internationell trafik och man kan ha några exemplar.

Hyrvagnarna används huvudsakligen i systemtåg för containertransporter och flera Lgjns 791 som bildar ett block i ett systemtåg är typiskt.

Not: Vagnarna kan vara antingen blåmålade eller brunmålade under denna period med mer eller mindre dominerande rost. Blåmålade vagnar kan se nyrenoverade ut.

Epok VIa 2010-2020

Förekommer med blå eller brun målning i Green Cargos containertåg.

Minst 20 st av vagnarna är sålda till en slovakisk järnvägsoperatör. Hur de används i trafik av dem vet vi inte.

Not: Vagnarna kan vara antingen blåmålade eller brunmålade under denna period med mer eller mindre dominerande rost.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 2 st halvlast eller tomma container i centrerat läge.

Vanligt: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Förekommer: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

35′ SEALAND-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Växelflak

Kan förekomma upp till maxlängd 40′. Lastas i centrerat läge.

10′ ISO-container

Möjligt: 4 st halvlast eller tomma containers.

Möjligt: 2 st maxlast, halvlast eller tomma containers i symetriskt ändläge.