Lång vagn för en 45-fots container, en 40-fots container, en eller två 20-fots containers. Även för 2 växelflak upp till 7,15 meter eller ett växelflak upp till maximalt 45 fot. Enda svenska Lgs/Lgns-vagn utan stötdämpning som byggts från början för att vara containervagn. Exakt 50 st byggda (eller 51 st, olika uppgifter förekommer).

Kännetecken

Axelavstånd 10,000 m

Längd över buffertar 15,900 m

Lastytans längd 14,660 m

Öppen ram i svetsad konstruktion med balkar i ett tydligt lager.

Vid leverans har vagnarna 8 st fasta containerfästen av pin-typ. Senare byts dessa mot 12 st moderna fällbara containerfästen. Vissa vagnar har 16 st moderna fällbara containerfästen.

Lastar en 40-fots, en eller två 20-fots container eller en eller två 7.15 meters växelflak. Vissa vagnar tillhör en av de få 2-axliga vagntyperna som kan lasta en 45-fots iso-container.

UIC-nummer

Kända UIC-nummer är 20 74 441 5 425 (från boken Nordens Järnvägar 1977)

Kända UIC-nummer är 42 74 442 5 373 till 42 74 442 5 422 (från SJ Godsvagnskatalog 80-tal + 1991)

Kända UIC-nummer är 42 74 443 5 436 till 42 74 443 5 486 (från SJ Godsvagnskatalog 90-tal lista över vagnar) OBS! katalogen innehåller två olika uppgifter.

Kända UIC-nummer är 42 74 443 5 402 till 42 74 443 5 451 (från SJ Godsvagnskatalog 90-tal + från Green Cargo Godsvagnskatalog 2020)

Historik och användning

I mitten på 1970-talet gör SJ en storsatsning på användning av containers för inrikes transporter. Men eftersom standard 20-fots iso-containers passar dåligt ihop med SJs standard lastpallar så satsar man på att skaffa containers som följer standarden för 20-fots iso-containers vad gäller fästutrustningen, men där själva skåpet är 7,15 meter långt och följer lastflak-standard istället för standard 6 meter för containers. För att frakta dessa krävs längre vagnar än vad som kan åstadkommas genom att bygga om andra vagnstyper. Så SJ låter nytillverka flera typer av 2-axliga containervagnar som kan lasta 2 st 7,15 meters containers och lastflak utrustade med fästen för 20-fots containers. En av dessa vagntyper är Lgns 752, som designas 1975 och levereras i 50 exemplar 1977. Eventuellt byggdes en prototypvagn redan innan beställningen vilket skulle kunna förklara att vissa källor listar att det finns 51 stycken vagnar av denna typ.

Vid leveransen har vagnarna 8 st fasta containerfästen. Senare byggs alla vagnarna om och får 12 st fällbara containertappar. Initialt så används vagnarna uteslutande för SJs egna 7,15 meters containers. Senare hamnar de i den allmänna poolen av containervagnar och används till alla sorters containertransporter. När det skiftet sker är inte klarlagt ännu.

Bilder på Lgns 752

Att hitta ritningar eller bilder som visar hur ramverket på en Lgns 752 ser ut har varit extremt svårt. Ingenstans har vi hittat en ritning som visar vagntypen och inga bilder tagna så att både ramverk och typnamn eller UIC-nummer visas samtidigt har vi hittat. Inte heller har vi kunnat fotografera ramverket på en Lgns 752. De bilder på ramverket vi presenterar här är identifierade genom mätningar och kalkyler som visar att längd och axelavstånd stämmer med Lgns 752 samt att den yttre rambalkens utseende stämmer med utseendet på identifierade bilder på Lgns 752. Vi har sedan jämfört med ramverken för samtliga vagnar med liknande längd och axelavstånd och på så sätt kunnat utesluta typerna Lgjns 745/746, Lgjns-w 831/871, Lgns 881, Lgns 882 samt alla utländska vagnar med liknande mått vi kunnat hitta. Vi är 99,9% säkra på att bilderna som visar ramverken är just Lgns 752 men det finns en mycket liten chans att bilderna föreställer en annan vagntyp som är för oss helt okänd. Men då inställer sig istället frågan varför hittar vi bilder på en okänd vagntyp men inga bilder på Lgns 752 eftersom detta är de enda bilder vi hittat på olastade 2-axliga containervagnar där vagnarna inte 100% säkert kunnat identifieras som en helt annan vagntyp.

Lgns 752 fotograferad av Rasmus Larsson i Stockholm 2019
Lgns 752 fotograferad av Rasmus Larsson i Stockholm 2019
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01368 (CC BY-SA) utsnitt som visar 2 st Lgns 752
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01414 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Lgns 752
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02084 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Lgns 752
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02114 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Lgns 752
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02125 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Lgns 752
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02149 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Lgns 752
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02266 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Lgns 752
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02357 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Lgns 752
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02466 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Lgns 752
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01365 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Lgns 752
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01366 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Lgns 752
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01367 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Lgns 752
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01960 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Lgns 752
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01989 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Lgns 752
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01989 (CC BY-SA) utsnitt som visar två Lgns 752
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02875 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Lgns 752
Google Maps Satellite utsnitt som visar containervagn med ca 10m axelavstånd som sannolikt är Lgns 752. Publicerad med citaträtt för forskningssyfte.
Länkar till övriga bilder

Green Cargo har en bra bild som visar aktuellt useende på Lgns 752 med 16 fällbara containerfästen (bilden direkt ovanför rubriken Lgns 752)

Järnvägsfotografen Anton Kendall har publicerat en bild på Lgns 752 med UIC-nummer 4274 443 5 417-4

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III 1948-1967

Vagntypen förekommer inte före epok IV.

Epok IVa 1967-1979

Modellerar man Svensk MJ epok IVa så är vagntypen nödvändig bara om man modellerar åren 1977 till 1979 eftersom vagntypen inte finns i trafik före 1977.

Epok IVb 1979-1988

Modellerar man Svensk MJ epok IVb så är vagntypen nödvändig och man bör ha ett flertal vagnar, speciellt om man kör trafik med SJs röda 7,15 meters container. Då behöver man hela vagnsätt bestående bara av Lgns 752 och Lgjs 745.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok Va så är vagntypen nödvändig och man bör ha ett flertal vagnar. Vi tror att vagnarna under den här epoken ingår i den ordinarie containervagnspoolen men att dessa vagnar tillsammans med Lgjs 745/746 och Lgns 881 ofta dyker upp i block lastade med 7,15 meters containers som transporteras för samma fraktkund.

Epok Vb 2001-2010

Modellerar man Svensk MJ epok Vb så är vagntypen nödvändig och man bör ha ett flertal vagnar. Under den här epoken ingår vagnarna i den ordinarie containervagnspoolen och fraktar alla sorters containers mellan terminaler.

Epok VI 2010-2020

Modellerar man Svensk MJ epok VI så är vagntypen nödvändig och man bör ha ett flertal vagnar. Under den här epoken ingår vagnarna i den ordinarie containervagnspoolen och fraktar alla sorters containers mellan terminaler.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 2 st halvlast eller tomma containers i ändläge.

Vanligt: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer EJ

35′ SEALAND-container

Förekommer EJ

45′ ISO-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Växelflak

Kan förekomma upp till maxlängd 45′. Lastas i centrerat läge.