TGOJ Os 730

Vagn för en 40-fots container, en 35-fots SEA-LAND container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även växelflak upp till 40-fot. 146 st har existerat.

Kännetecken

Axelavstånd 9,000 meter

Längd över buffertar 13,860 meter

Lastytans längd 12,620 meter (utan lämmar)

Trägolv på ram i svetsad konstruktion med balkar i ett tydligt lager.

Stolpar av pressad plåt. Gavel och sido-lämmar av durkplåt som kan fällas både inåt och utåt.

Vid användning för containertransport spikas träreglar i golvet för att hindra containern att glida i sidled. Periodvis förekommer även osäkrade containers och att containers lastas ovanpå infälda sidolämmar.

UIC-nummer

Kända UIC-nummer är

21 74 370 6 110-4

21 74 370 6 113-8

21 74 370 6 207-8

21 74 370 6 225-0

SJ godsvagnakatalog 1991 anger att det finns Os-vagnar i nummerserien från 21 74 370 6 110 till 21 74 370 6 255

Historik och användning

Pga ett samtrafikavtal mellan SJ och TGOJ så måste TGOJ hålla en viss procentandel av den svenska vagnparken med standardvagnar. I mitten på 70-talet köper därför TGOJ in 146 st Os-vagnar av typ Os 730 från Waggenbau Niesky pga de stora mängder av liknande vagnar som SJ köper in vid denna tidpunkt.

Vagnarna förväntas ingå i den gemensamma vagnpoolen av Os vagnar. Men frågan är i vilken utsträckning de gör det? Rent krasst finns starka ekonomiska incitament för TGOJ att förrådsställa nya vagnar av typer man köper in för att man måste pga avtalet med SJ. Och sen använda SJs vagnpark för trafiken inom och till och från det egna bannätet. För att inte skapa rykten och misstänksamhet så kan man låta en mindre andel av vagnarna flyta ut i SJs trafik. Oavsett om det är en medveten strategi eller inte så finns gott om rapporter om att standardvagnar TGOJ köper in pga detta avtal ofta blir stående i lager pga bristande efterfrågan skapad av att SJ köper in alldeles för stora kvantiteter vagnar, som sen TGOJ tvingas fylla på ytterligare.

Trots eventuell lagerhållning av vagnarna så dyker enstaka vagnar av denna typ ändå upp lite var stans i Sverige och även utomlands.

Efter millenieskiftet och kanske redan under 1990-talet så är det troligt att de vagnar av typen som finns kvar blir ombyggda till timmer- eller containervagnar av TGOJs. verkstad i Eskilstuna. Obekräftade uppgifter finns om båda typerna. En annan obekräftad uppgift anger att vissa vagnar först blivit timmervagnar och sedan containervagnar. Alternativt kan de hittas avställda på något sidospår. Flera ej ombyggda vagnar ska vara i drift hos IBAB åtminstone år 2010.

Bilder

Järnvägsmuseumd bild JvmKEAE00962 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar en TGOJ Os 730 lastad med en container. Troligen fotograferat 1985.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14616_04 (CC BY-SA) utsnitt som troligen visar en TGOJ Os 730. Gavelplåtarnas form tyder på detta.
Länkar till övriga bilder

Järnvägsfotografen Åke Karlsson har publicerat en bild på TGOJ Os 730 med nummer 21 74 370 6 225-0 och lastad med en container

Järnvägsfotografen Leif Jakobsson har publicerat en bild på TGOJ Os 730 med nummer 21 74 370 6 207-8

Järnvägsmuseum har en serie bilder med oklar publiceringsrätt:

JvmKDAM05159 – Vagn typ TGOJ Os 730 med nummer 21 74 370 6 110-4

JvmKDAM05187 – Vagn typ TGOJ Os 730 levererad juli-aug 1973 från Waggenbau Niesky, DDR

JvmKDAM05189 – Vagn typ TGOJ Os 730 med nummer 21 74 370 6 113-8 levererad juli-aug 1973 från Waggenbau Niesky, DDR

JvmKDAM05190 – Vagnar typ TGOJ Os 730 levererad juli-dec 1973 från Waggenbau Niesky, DDR

JvmKDAM05191 – Vagnar typ TGOJ Os 730 levererad juli-aug 1973 från Waggenbau Niesky, DDR

JvmKDAM05192 – Vagnar typ TGOJ Os 730 levererad juli-aug 1973 från Waggenbau Niesky, DDR

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok I-III 1948-1967

Vagntypen förekommer inte före epok IV.

Epok IVa 1967-1979

Modellerar man Svensk MJ epok IVa så är vagntypen möjlig från 1973 och man kan ha något exemplar.

Epok IVb 1979-1988

Modellerar man Svensk MJ epok IVb så är vagntypen möjlig och man kan ha något exemplar.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok Va så är vagntypen möjlig och man kan ha något exemplar.

Epok Vb 2001-2010

Modellerar man Svensk MJ epok Vb så är vagntypen möjlig hos någon mindre privat operatör och man kan ha något exemplar.

Epok VI 2010-2020

Modellerar man Svensk MJ epok VI så är vagntypen möjlig hos någon mindre privat operatör och man kan ha något exemplar.

Lastning vid IMS87 körningar

Vagnen kräver extra lastsäkringstid på c-terminal vid trafikspel.

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 2 st halvlast eller tomma containers i centrerat läge.

Vanligt: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Förekommer: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

35′ SEALAND-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Växelflak

Kan förekomma upp till maxlängd 40′. Lastas i centrerat läge.