3 st containervagnar SJ Lgms 731 på Årstaterminalen i Stockholm

Kort vagn för en 20-fots container. Ombyggd från vagn av typen Gs/Ge. 56 st har existerat.

Kännetecken

Axelavstånd 6,500 meter

Längd över buffertar 10,580 meter

Lastytans längd 9,340 meter

Kort och lastar bara en 20-fots container.

Kan ta extra tunga 20-fots containers upp till 30 tons vikt.

Öppen ram i nitad konstruktion med balkar i två tydliga lager. Sidobalken är genombruten.

Från början containerfästen med glidramper och brytpinnar av trä. Senare ersätts dessa sannolikt med fasta containerfästen svetsade i ramen eller med fästplåtar för lösa containerfästen svetsade i ramen. Bör ha skett i samband med omtypningen från Lgjs-t till Lgms.

UIC-nummer

Som Lgjs-t

Kända nummer är:

20 74 440 4 077-9, 20 74 440 4 083-7, 20 74 440 4 098-5, 20 74 440 4 108-2

21 74 440 4 109-9 RIV-märkt

xx-74 440 4 099-x, xx-74 440 4 112-x, xx-74 440 4 117-x

Vagnarna bör ha haft UIC-nummer från xx 74 440 4 064-x till xx 74 440 4 119-x

Som Lgms 731

Kända UIC-nummer är 42 74 445 4 000 till 42 74 445 4 055 (från SJ godsvagnskatalog 80-tal).

Utdrag ur fordonsregister 2016 visar att en vagn har nummer som börjar på 21 (vagn 21 74 445 4 048-8) och alltså är RIV-märkt medans samtliga andra vagnar har nummer som börjar på 42.
I registret kan vi också se att vagnar med nummer som slutar på 005, 026, 032, 042, 043, 046, 047, 049, 050, 051, 052, 054 och 055 inte finns med.

not:

Två av vagnarna ska enligt uppgift ha RIV-märkning och kan därför förekomma i utlandstrafik. Övriga vagnar saknar RIV-märkning så de förekommer INTE i Internationell trafik.

not2:

3 st Lgjs-t skulle omnumreras till Lgms 731 men det är inte registrerat att det skett. Det kan betyda att vagnarna fick nya nummer men det registrerades inte eller de togs ur trafik, blev ombyggda till annat eller fortsatte gå i trafik som Lgjs-t. Exempel finns från andra vagntyper att vagnar långtidsreserverade för viss kund fortsatt gå i trafik med felaktiga typbeteckningar och nummer.

20 74 440 4 077-9 skulle omnumretats till 42 74 445 4 026-9

20 74 440 4 083-7 skulle omnumretats till 42 74 445 4 032-7

21 74 440 4 109-9 RIV skulle omnumrerats till 21 74 445 4 047-0 RIV

Historik och användning

Ombyggda från vagnar av typen Gs/Ge under mitten av 70-talet.

Vagnarna var förmodligen från början avsedda att användas för tunga 20-fots tank och bulkcontainers ofta lastade med farligt gods. Antalet 56 st byggda tyder på att man avsett skapa två kompletta fulllängdståg med samma vagntyp. Troligen baserat på behoven hos en eller flera storkunder som t ex Alby Klorat som producerar blekmedel för pappersindustrins behov eller KemaNord som bland annat transporterar containers med salpetersyra till kunder. Vagntypen kan anses typisk för denna typ av trafik från mitten av 1970-talet och till mitten på 1980-talet.

Vagnarna förekommer även i containertrafik mellan Göteborgs hamn och Årsta-terminalen i södra Stockholm. De kan anses typiska för denna trafik under mitten och slutet av 1970-talet och in på 80-talet..

Samtliga vagnar av typen skrotas mellan december 1986 och januari 1988. med stor sannolikhet betyder det att inga av dessa vagnar användes i trafik efter hösten 1986.

En del av vagnarna byggs eventuellt om i slutet på 70-talet och början av 80-talet till vagnar av Typ Ls 792 avsedda för mindre specialcontainers.

Bilder

Vi har hittat en bild från Falun 1980 och bildserie med bilder som visar Lgms 731 på Årsta-terminalen hos järnvägsmuseum. Bildserien saknar säker datering men kan tidigast vara från 1977 pga förekomsten av en vagn typ Lgns 752. Vi har också hittat en bild i SJs Godsvagnshandbok från 1981. Samt en bildserie från oktober 1974 som visar vagnar under pågående ombyggnad publicerad av järnvägsfotografen Thomas Tell på järnvägshistoriskt forum.

SJ Lgms 731 i Falun 1980 lastad med tankcontainer. Järnvägsmuseums bild JvmKEAG00017 utsnitt (CC BY-SA) fotograf: Sundström, Erik Wilhelm
SJ Lgjs-t i Falun 1980 lastad med tankcontainer. Järnvägsmuseums bild JvmKEAG00017 utsnitt (CC BY-SA) fotograf: Sundström, Erik Wilhelm
Bildserie

Lgms 731/Lgjs-t på Årsta-terminalen i Södra Stockholm slutet av 1970-talet eller början av 1980-talet.

Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01365 (CC BY-SA) utsnitt som visar 3 st Lgms 731
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01366 (CC BY-SA) utsnitt som visar 3 st Lgms 731
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01367 (CC BY-SA) utsnitt som visar 3 st Lgms 731
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01960 (CC BY-SA) utsnitt som visar 3 st Lgms 731
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01989 (CC BY-SA) utsnitt som visar 3 st Lgms 731
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02875 (CC BY-SA) utsnitt som visar Lgms 731
En dålig bild från SJs Godsvagnashandbok
SJ godsvagnshandbok 1981 (offentlig handling) utsnitt visar Lgms 731
Länkar till övriga bilder

Bildserie som visar vagnar under pågående ombyggnad 1974. På en av bilderna ser man glidytorna i trä väldigt tydligt.

https://www.jvmv2.se/forum/index.php?mode=thread&id=201778#p201863

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III 1948-1967

Vagntypen förekommer inte före epok IV.

Epok IVa 1967-1979

Modellerar man Svensk MJ epok IVa så är vagntypen nödvändig och man bör ha minst en vagn för trafik efter 1973 och gärna några fler.

Epok IVb 1979-1988

Modellerar man Svensk MJ epok IVb så är vagntypen nödvändig och man bör ha minst en vagn och gärna några fler.

Epok Va 1988-2001

Vagntypen förekommer inte under denna epok.

Epok Vb 2001-2010

Vagntypen förekommer inte under denna epok.

Epok VI 2010-2020

Vagntypen förekommer inte under denna epok.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Förekommer EJ

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Förekommer: 1 st extra tung container i centrerat läge.

30′ ISO-container

Förekommer EJ

35′ SEALAND-container

Förekommer EJ

22′ Växelflak

Förekommer kanske

Not: Tank och bulk-containers byggda enligt växelflakstandard sannolikt vanliga. Andra typer av växelflak sannolikt ovanliga på vagntypen, eller omöjliga pga containerfästenas konstruktion..