Efterlysning bilder vi saknar bilder på denna vagntyp med publiceringsrätt

Kort vagn för en 20-fots container. Minst en vagn av typen är privatägda av Alby Klorat och används uteslutande för transport av Alby Klorats egna tank-containers. Vagntypen har skapats genom ombyggnad av vagnar typ Oms 570. Minst 1 st har existerat.

Kännetecken

Axelavstånd 7,500 m

Längd över buffertar 12,240 m

Lastytans längd 11,000 m

Öppet ramverki helsvetsad konstruktion med balkar i ett tydligt lager.

Diagonalstagen som överför krafter från buffertarna till centralbalken är tillverkade av runda stålrör.

Hållare för stolpar och fästen för gavel och sido-lämmar finns kvar.

Kort och lastar bara en 20-fots container. Udda variant av stötdämpande containerfästen.

UIC-nummer

Som Lgms från 1998

Kända UIC-nummer är 44 74 445 4 061-4 (ägd av Alby Klorat)

Historik och användning

Vagn 44 74 445 4 058-0 av typ Lgms 581 skrotas 1998 och ersätts av en vagn som ges nummer 44 74 445 4 061-4. Ersättningsvagnen anges i en not att den har typ Lgms 570 trots att den ingår i listan över typ Lgms 581. Om detta är en då redan existerande vagntyp eller en som skapas pga behovet är oklart.

Vagnarnas användning har varit att transportera de produkter för klorblekning som Alby Klorat producerar till kunderna som typiskt är pappersbruk. Det betyder att vagnarna väldigt sällan synts på intermodala terminaler, istället har de gått som vagnslast med Alby Klorats egna tankcontainers från Alby Klorat direkt till kunden. Och sen återgått med tomma tankcontainers. För kunder utan egen järnvägsanslutning har tankcontainerna lyfts över på lastbil vid en terminal eller vanlig lastplats i närheten av kundens fabriksanläggning. Även transfer till båt i containerhamnar har säkert förekommit.

Bilder

Länkar till övriga bilder

Signaturen BD på Järnvägshistoriskt forum har publicerat en bild som troligen visar typen, vagnen till höger om vagnen med nätgolv

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III 1948-1967

Okänt om vagntypen förekommer.

Epok IVa 1967-1979

Okänt om vagntypen förekommer.

Epok IVb 1979-1988

Okänt om vagntypen förekommer.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok Va så kan leveranser av klordioxid till pappersbruk i containers från Alby Klorat vara intressant att modellera och då bör man ha den vagn av typen som Alby Klorat äger efter 1998. Vagnen går som vagnslast.

Epok Vb-VI 2001-2020

Modellerar man Svensk MJ epok Vb eller VI så kan avställda exemplar av vagntypen förekomma uppställda på ett stickspår tillsammans med andra utrangerade containervagnstyper.

not: Som avställda vagnar är det troligt att vagnen har mörk rost och bara har spår av originalfärg och märkning.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Förekommer EJ

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

30′ ISO-container

Förekommer EJ

35′ SEALAND-container

Förekommer EJ

22′ Växelflak

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tomt 22′ tank eller bulk-växelflak i centrerat läge om det är av typen där ramen har mått av en 20-fots container och tanken sticker ut ur ramens gavlar. Om ramen är längre än 20 fot i botten så går den inte lasta på vagntypen.