DSB Lgns 530

Vagn för en 40-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Vagnen är ombyggd från en vagn av typen SJ Gbs 611. 172 st har existerat.

Kännetecken

Axelavstånd 8,000 m

Längd över buffertar 14,200 m

Lastytans längd 12,960 m

Öppen ram i svetsad konstruktion med balkar i ett tydliga lager. Delar av eller hela ramen täcks av tjocka ballastplattor. Mängden och positionen av plattorn har varierat över tiden.

Diagonalstagen som överför krafter från buffertarna till centralbalken är tillverkade av runda stålrör.

Moderna fällbara containerfästen av pin-typ.

Lastar 1st 40-fots eller 1 eller 2 st 20 fots containers.

UIC-nummer

Kända UIC-nummer som typ Lgns år 1991 – 1993 är 42 86 443 2 000 till 42 86 443 2 171

Kända UIC-nummer som typ Lgs år 1993 – 2001 är 42 86 442 5 000 till 42 86 442 5 168 vissa av vagnarna RIV-märktes efter hand och bytte då från nummer som började med 42 till nummer som började med 41, i övrigt behölls numret men kontrollsiffran beräknades om.

Efter 2001 övertogs vagnarna av DB Rallion, oklart om de efter det bytt UIC-nummer.

Historik och användning

DSB köpte ett större antal begagnade Gbs 611 av SJ 1990. På 172 st av dessa togs överbyggnaden och golvet bort. Det kvarvarande ramverket rensades från rester av överbyggnaden och sedan monterades containerfästen på ramverket. Dessa fick littera Lgns och sattes i trafik 1991.

1993 byggdes vagnarna om och fick mer ballastplattor för att få bättre gångegenskaper. Efter ombyggnaden fick de nytt littera Lgs.

Bilder

Järnvägsmuseums bild JvmKEAE00548 CC BY-SA utsnitt visar DSB Lgns 530 så som den såg ut 1991-93
Länkar till övriga bilder

Fler bilder hittas här jernbanen.dk DSB Lgns 570

Järnvägsfotografen Ole Dinesen har en bra bild på Lgs 41 86 442 5 059-3

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok I-IV 1948-1988

Vagntypen förekommer inte före epok V.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok Va så är vagntypen möjlig och man kan ha ett eller flera exemplar.

Modellerar man dansk MJ epok Va så är vagntypen nödvändig och dominerar den inhemska containertrafiken och man bör ha minst motsvarande ett helt tågsätt av dessa vagnar.

Epok Vb 2001-2010

Förekomsten av vagntypen under epok Vb är inte utredd ännu.

Epok VI 2010-2020

Förekomsten av vagntypen under epok VI är inte utredd ännu.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 2 st halvlast eller tomma containers i ändläge.

Vanligt: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer EJ

35′ SEALAND-container

Förekommer EJ

Växelflak

Kan förekomma upp till maxlängd 40′. Lastas i centrerat läge.

MJ Kuriosa

Vagnen finns i modell skala H0 från den danska tillverkaren McK. McK har gjort vagnen i alla varianter den funnits i under DSB tiden. Modellen är gjuten i metall samt mycket realistisk och detaljerad. Den har dock ett fel på ramens utseende som är irriterande när man vet om det. De diagonala balkarna som överför krafter från buffertarna till centralbalkarna ska vara runda rör, som framgår av bilden ovan, och som stämmer med ramkonstruktionen för en SJ Gbs 611. Men på modellen är de rektangulära och utformade som alla andra balkar. Modellen är konstruerad så att den bara behöver kompletteras med lösa IMS87 containerfästen för att kunna användas vid IMS87 körningar.