Kort vagn för en 20-fots container. Alla vagnar av typen är privatägda av Alby Klorat och används uteslutande för transport av Alby Klorats egna tank-containers. Vagntypen har skapats genom ombyggnad av vagnar typ Oms 570. 7 st har existerat.

Den här artikeln är resultatet av en gemensamt forskningsgräv gjort av Ulf Eriksson, Kjell Friberg och Jesper (nic: arjesko). Rasmus Larsson skrev texten, Kjell Friberg fotograferade titelbilden.

Kännetecken

Axelavstånd 7,500 m

Längd över buffertar 12,240 m

Lastytans längd 11,000 m

Golv av metallnät på ramverk i helsvetsad konstruktion med balkar i ett tydligt lager.

Diagonalstagen som överför krafter från buffertarna till centralbalken är tillverkade av runda stålrör.

Hållare för stolpar och fästen för gavel och sido-lämmar finns kvar. Buffertarna utbytta mot betydligt större och modernare buffertar med omvänd hylsanordning

Kort och lastar bara en 20-fots container. Udda variant av stötdämpande containerfästen.

Fyra av vagnarna klarar tyngre 20-fots containers upp till 24 tons vikt. Tre av vagnarna har 2 tons lägre egenvikt och klarar 20-fots containers upp till 26 tons vikt

Vagnarna är åtminstone i början RIV-märkta.

UIC-nummer

Som Uhs från 1967

Kända UIC-nummer är 21 74 072 0 109-4, 21 74 072 0 110-2, 21 74 072 0 111-0, 21 74 072 0 112-8, 21 74 072 0 113-6, 21 74 072 0 114-4, 21 74 072 0 115-1

Som Zs från 1980

Kända UIC-nummer är

Från xx-74-735 1017-x till xx-74-735 1023-x

Som Lgms från ?

Kända UIC-nummer är 44 74 445 4 054-9, 44 74 445 4 055-6, 44 74 445 4 056-4, 44 74 445 4 057-2, 44 74 445 4 058-0, 44 74 445 4 059-8, 44 74 445 4 060-6

Historik och användning

Ombyggda från vagnar av typen Oms 570 år 1964 efter att Alby Klorat (som ligger i Ånge kommun) köpt 7 st Oms 570 av SJ. Vagnarna får benämningen Q12 efter ombyggnad vilket skulle betyda att de är tankvagnar. Tankvolymen anges dock till noll i dokument vilket kan betyda att de redan från början har lösa containeriserade tankar. 1967 byter de typbeteckning till Uhs vilket också betyder att de är tankvagnar. Samtidigt finns dokument från 1967 som anger fyra av vagnarnas egenvikt till 15+ ton och lastförmågan till 24 ton för dessa vagnar och egenvikten till 13+ ton med 26 ton för de tre andra vagnarna. Det skulle kunna betyda att de tyngre vagnarna har fasta tankar medans de lättare vagnarna kan ha byggts om till containervagnar. En annan möjlighet är att de tyngre vagnarna har ställningar för att hålla en mindre typ av behållare som också ska ha använts. Bilder finns på diverse olika typer av vagnar för dessa behållare alla med typmärkning Ls och ägda av Alby Klorat . Dock ingen vi sett ombyggd från Oms 570. Ytterligare en möjlighet är att man använt en tyngre och kraftigare typ,av stötdämpare. på vissa vagnar.

Enligt ögonvittnesskildring av Olle Sundström på järnvägshistoriskt forum så ska Alby klorat ha ägt 3 st riktiga tankvagnar inköpta sent 50-tal innan de började köpa in vagnar av typerna Grf och Oe (Oms 570) och bygga om dem till containervagnar. Det finns en bild som cirkulerar och visar en sån tankvagn märkt KLORAT BOLAGET och den är helt klart inte en ombyggd Oms 570 utan ser ut att vara byggd direkt som tankvagn.

Containerisering av industrins logistik, baserat på iso-containers, startar i Sverige på allvar åren 1966-1968. En ombyggnad kring år 1967 av Alby Klorats egna vagnar från fasta tankar eller ostandardiserade behållare, till lösa tankar baserade på iso-containers är därför ett rimligt antagande. Som vi ser i bilden tagen i Ånge 1974, av Kjell Friberg, på vagn Uhs 072 0 109 (hela numret troligen 21 74 072 0 109-4) så är det en containervagn.. 1980 byter de återigen beteckning till Zs, vilket också betyder att de är tankvagnar trots att de är containervagnar. Någon gång efter 1980 byter de till slut beteckning till Lgms 581, vilket betyder att de är korta containervagnar.

Vagn nummer 44 74 445 4 054-9 försvinner ur registren någon gång före 1998. Vagn 44 74 445 4 058-0 skrotas 1998 och ersätts av en vagn som ges nummer 44 74 445 4 061-4. Ersättningsvagnen anges i en not att den har typ Lgms 570 trots att den ingår i listan över typ Lgms 581. Övriga vagnar används till 2002 och avregistreras för skrotning den 31 Maj 2002.

Vagnarnas användning har varit att transportera de produkter för klorblekning som Alby Klorat producerar till kunderna som typiskt är pappersbruk. Det betyder att vagnarna väldigt sällan synts på intermodala terminaler, istället har de gått som vagnslast med Alby Klorats egna tankcontainers från Alby Klorat direkt till kunden. Och sen återgått med tomma tankcontainers. För kunder utan egen järnvägsanslutning har tankcontainerna lyfts över på lastbil vid en terminal eller vanlig lastplats i närheten av kundens fabriksanläggning. Även transfer till båt i containerhamnar har säkert förekommit eftersom containrarna ofta skulle till kunder i Tyskland och Finland.

Bilder

Alby Klorats vagn Uhs 072 0 109 i Ånge 1974, senare omdöpt till Zs xx-74-735 1017-x för att slutligen bli omdöpt igen till typ Lgms 581, nummer 44 74 445 4 054-9. Notera den mycket speciella tank-containern av en mycket tidig iso-typ och att vagnarna på varje sida troligen är skyddsvagnar. Fotograf: Kjell Friberg.
Länkar till övriga bilder

Signaturen BD på Järnvägshistoriskt forum har publicerat en bild som visar typen, vagnen med nätgolv som syns i sin helhet

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III 1948-1967

Modellerar man Svensk MJ epok III så är vagntypen nödvändig efter 1964 som en av få renodlade containervagnarna även fast de bara används för Alby Klorats containers, och man bör ha minst en vagn och gärna all de 7 kända exemplaren.

Epok IVa 1967-1979

Modellerar man Svensk MJ epok IVa så är vagntypen nödvändig och man bör ha minst en vagn och gärna all de 7 kända exemplaren eftersom vagntypen då och då dyker upp på en terminal med en tankcontainer från Alby Klorat.

Modellerar man Dansk, Tysk eller Belgisk MJ epok IV så kan ett Volvotäg mellan Sverige och Belgien vara intressant att modellera och då bör man ha en eller flera vagnar av denna typ i tåget.

Epok IVb 1979-1988

Modellerar man Svensk MJ epok IVb så kan leveranser av klordioxid till pappersbruk i containers från Alby Klorat vara intressant att modellera och då bör man ha en eller flera vagnar av denna typ som går som vagnslast.

Modellerar man Dansk, Tysk eller Europeisk MJ epok IV så kan leveranser av klordioxid till pappersbruk i containers från Alby Klorat vara intressant att modellera och då bör man ha en eller flera vagnar av denna typ som går som vagnslast från Sverige.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok Va så kan leveranser av klordioxid till pappersbruk i containers från Alby Klorat vara intressant att modellera och då bör man ha en eller flera vagnar av denna typ som går som vagnslast.

Epok Vb-VI 2001-2020

Modellerar man Svensk MJ epok Vb eller VI så kan avställda exemplar av vagntypen förekomma uppställda på ett stickspår tillsammans med andra utrangerade containervagnstyper.

not: Som avställda vagnar är det troligt att vagnen har mörk rost och bara har spår av originalfärg och märkning.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Förekommer EJ

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

30′ ISO-container

Förekommer EJ

35′ SEALAND-container

Förekommer EJ

22′ Växelflak

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tomt 22′ tank eller bulk-växelflak i centrerat läge om det är av typen där ramen har mått av en 20-fots container och tanken sticker ut ur ramens gavlar. Om ramen är längre än 20 fot i botten så går den inte lasta på vagntypen.