Efterlysning bilder vi saknar bilder på denna vagntyp med publiceringsrätt

Kort vagn för en 20-fots container. Alla vagnar av typen är privatägda av Alby Klorat och används uteslutande för transport av Alby Klorats egna tank-containers. Vagntypen har skapats genom ombyggnad av täckta vagnar typ His som i sin tur var ombyggda från Gs-vagnar. Vagntypen är utrustad med hydrauliska stötdämpare för lasten monterade ovanpå ramverket. 6 st har existerat, möjligen fler.

Artikeln är ett resultat av registergräv utfört av Ulf Eriksson och Jesper (nic: arjesko). Rasmus skrev texten.

Kännetecken

Axelavstånd 6,500 meter

Längd över buffertar 10,580 meter

Lastytans längd 9,340 meter

Kort och lastar bara en 20-fots container.

Kan ta extra tunga 20-fots containers upp till 30 tons vikt.

Öppen ram i nitad konstruktion med balkar i två tydliga lager. Sidobalken är täckt av en slät plåt avslutad i underkant med en skena för skjutdörrar som är en rest från His.

Vagntypen har karaktäristiska containerfästen av vinkeltyp sammanbyggda med hydrauliska stötdämpare för lasten och monterade ovanpå ramverket

UIC-nummer

Som Ls 550

Kända UIC-nummer är

Från 20 74 042 0 000 till 20 74 042 0 005.

Som Lgjs 550

Kända UIC-nummer är

44 74 440 4 798-2, 44 74 440 4 799-0, 44 74 440 4 800-6, 44 74 440 4 801-4, 44 74 440 4 802-2, 44 74 440 4 803-0

Historik och användning

Ombyggda från vagnar av typen His/Gs under 1970-talet. Vagnarnas ramverk är från slutet av 1950-talet.

Den här vagntypen och flera andra uppkommer genom att Alby Klorat köper in och låter bygga om alla möjliga sorters vagnar till containervagnar avsedda för att transportera tank-containers med farligt gods. Exakt varför man vill ha egna vagnar är inte helt klart men SJ har ständig brist på containervagnar och verkar vara måttligt intresserade av att erbjuda korta containervagnar avsedda för en enda tung 20-fots container. Vagnar och containers som dessutom går som vagnslast mellan kunder med egna spåranslutningar och används ungefär som tankvagnar.

Vagnarnas användning har varit att transportera de produkter för klorblekning som Alby Klorat producerar till kunderna som typiskt är pappersbruk. Det betyder att vagnarna väldigt sällan synts på intermodala terminaler, istället har de gått som vagnslast med Alby Klorats egna tankcontainers från Alby Klorat direkt till kunden. Och sen återgått med tomma tankcontainers. För kunder utan egen järnvägsanslutning har tankcontainerna lyfts över på lastbil vid en terminal eller vanlig lastplats i närheten av kundens fabriksanläggning. Även transfer till båt i containerhamnar har säkert förekommit eftersom containrarna ofta skulle till kunder i Tyskland och Finland.

Samtliga kvarvarande vagnar av typen skrotas i månadskoftet Maj/Juni 2002.

Bilder

Länkar till övriga bilder

På den här länken finns bilder på en svart nyombyggd vagn av typen med typiska sidoplåter och samma hydrauliska stötdämpare som de andra Alby Kloratvagnarna från slutet av 1970-talet. Texten under säger ” Ls vagnar till Alby klorat, 3st i den omgången enligt annan bild.”

https://www.jvmv2.se/forum/index.php/index.php?mode=thread&id=123527

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III 1948-1967

Vagntypen förekommer EJ.

Epok IVa 1967-1979

Modellerar man Svensk MJ epok IVa så är vagntypen möjlig i slutet av epoken och leveranser av klordioxid till pappersbruk i containers från Alby Klorat kan vara intressant att modellera och då bör man ha en eller flera vagnar av denna typ som går som vagnslast.

Epok IVb 1979-1988

Modellerar man Svensk MJ epok IVb så kan leveranser av klordioxid till pappersbruk i containers från Alby Klorat vara intressant att modellera och då bör man ha en eller flera vagnar av denna typ som går som vagnslast.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok Va så kan leveranser av klordioxid till pappersbruk i containers från Alby Klorat vara intressant att modellera och då bör man ha en eller flera vagnar av denna typ som går som vagnslast.

Avställda exemplar av vagntypen kan förekomma uppställda på ett stickspår tillsammans med andra utrangerade containervagnstyper.

not: Som avställda vagnar är det troligt att vagnen har en hel del rost och bara har spår av originalfärg och märkning.

Epok Vb-VI 2001-2020

Vagntypen förekommer EJ.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Förekommer EJ

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

30′ ISO-container

Förekommer EJ

35′ SEALAND-container

Förekommer EJ

22′ Växelflak

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tomt 22′ tank eller bulk-växelflak i centrerat läge om det är av typen där ramen har mått av en 20-fots container och tanken sticker ut ur ramens gavlar. Om ramen är längre än 20 fot i botten så går den inte lasta på vagntypen.