Lgs 723

Vagn för en 40-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Ombyggd från vagn av typen Om/Ou eller Os-w 723. Minst 40 st har existerat.

Artikeln kompletterad med uppgifter från Christer Andersson.

Kännetecken

Axelavstånd 8,620m, Längd över buffertar 13,920m.

Trägolv på ram i nitad konstruktion med balkar i två tydliga lager.

Golvplåtar för lösa containerfästen infällda i trägolvet.

Vagntypen har eventuellt i början stolpar samt gavellämmar av durkplåt, som en Om-vagn, pga SJs lastningsregler. Stolpar på långsidorna försvinner sedan snabbt medans gavellämmar och gavelstolpar troligen blir kvar något längre. De enda bilder vi hittat som föreställer Lgs 723 visar vagnar som helt saknar lämmar och sidostolpar men har gavelstolpar med handtag. Individuella variationer avseende stolpar och lämmar mellan olika vagnindivider kan vara typiskt för vagnstypen.

UIC-nummer

Kända UIC-nummer är 21 74 441 5 342 till 21 74 441 5 381 (40 st) (från uppgifter i forum)

Byter till (troligen år 1980)

Kända UIC-nummer är 21 74 442 5 335 till 21 74 442 5 372 (38 st) (från SJ godsvagnskatalog 1980-tal).

Historik och användning

Vagnen är en ombyggd och förlängd Om/Ou. Ritningarna för typen skapades 1972 och 40 vagnar av typen byggdes under 1973. En av vagnarna 441 5 371 blev skrotad redan 1973. När vagnarna fick nya UIC-nummer runt 1980 så fanns bara 38 st.

Vagnarna användes till en början huvudsakligen i containertrafik mellan Göteborgs hamn och Årsta-terminalen i södra Stockholm. De kan anses typiska för denna trafik under mitten av 1970-talet och typiska för all containertrafik i Sverige mellan containerterminaler under senare delen av 1970-talet.

Under större delen av 1980-talet kan vagntypen anses förekommande i all containertrafik i Sverige och anses typisk för vissa specifika tåg. Vagnarnas egentliga ålder och konstruktion gör att de under denna period sannolikt ofta står uppställda i väntan på reparation eller hålls som reservvagnar att sätta in vid behov. Samtlliga vagnar som inte skrotats tidigare pga olyckor skrotas i Vislanda 1987-88. 4 st vagnar kan eventuellt ha undvikit skrotning.

Eftersom vagnarna är RIV-märkta så förekommer de i trafik utanför Sverige.

Bilder

Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01372 (CC BY-SA) Utsnitt som troligen föreställer en SJ Os-w 723 c-variant eller SJ Lgs 723
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01854 (CC BY-SA) utsnitt som visar en vagn använd som skyddsvagn och som kan vara av typen.
JJärnvägsmuseums bild JvmKEAE01827 (CC BY-SA) utsnitt som visar en vagn använd som skyddsvagn och som kan vara av typen.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02659 (CC BY-SA) utsnitt med Os-w 723 c-variant eller Lgs 723
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01445 (CC BY-SA) utsnitt med Os-w 723 c-variant eller Lgs 723
Länkar till övriga bilder

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III 1948-1967

Vagntypen förekommer inte före epok IV.

Epok IVa 1967-1979

Modellerar man Svensk MJ epok IVa så är vagntypen nödvändig från 1973 och man bör ha minst en vagn och gärna fler.

Modellerar man Norsk, Dansk, Tysk eller Belgisk MJ epok IV så kan vagntypen dyka upp ibland.

not: Under denna period kan det vara så att vagnarna har kvar lämmar och stolpar.

Epok Vb 1979-1988

Modellerar man Svensk MJ epok IVb så är vagntypen nödvändig och man bör ha minst en vagn och gärna fler.

Modellerar man Norsk, Dansk, Tysk eller Belgisk MJ epok IV så kan vagntypen dyka upp ibland.

not: Under denna period bör vagnarna vara helt ensade från lämmar och stolpar och orensade vagnar förekommer troligen inte alls.

Epok Va 1988-2001

Under denna period kan avställda exemplar av vagntypen som på något sätt undvikit skrotning förekomma uppställda på ett stickspår tillsammans med andra utrangerade containervagnstyper.

Epok Vb-VI 2001-2020

Under denna period kan avställda exemplar av vagntypen som på något sätt undvikit skrotning förekomma uppställda på ett stickspår tillsammans med andra utrangerade containervagnstyper.

not: Som avställda vagnar är det troligt att golven är i olika stadier av förfall eller helt borta.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast och tomma containers.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast i centrerat läge.

Vanligt: 1 eller 2 st halvlast eller tomma containers i ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer EJ

35′ SEALAND-container

Förekommer EJ

Växelflak

Förekommer EJ

Kan förekomma upp till maxlängd 40′ på moderniserade vagnar med moderna fällbara containerfästen av pin-typ. Lastas då centrerat utifrån flakets fästen som en 20′ -container med maxlast.