2 st Lgs 722

Vagn för en 40-fots container, en 35-fots SEA-LAND container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Ombyggd från vagn av typen Gs/Ge. Minst 250 st har existerat.

Kännetecken

Axelavstånd 8,375m, Längd över buffertar 13,860m.

Två varianter finns, med golv eller med öppen ram. Varianten med golv verkar vara identisk med SJ Os-w 722 c-variant.

Ram i nitad konstruktion med balkar i två tydliga lager. Sidobalken är genombruten.

Plåtar för lösa containerfästen svetsade i ramen.

Vagntypen har sannolikt i början stolpar och gavel-lämmar, men inga sido-lämmar, som en Om-vagn pga SJs lastningsregler. Stolpar på långsidorna försvinner sedan med tiden medans gavel-lämmar och gavelstolpar blir kvar längre men troligen också försvinner med tiden. Individuella variationer avseende stolpar och lämmar mellan olika vagnindivider är sannolikt typiskt för vagnstypen.

UIC-nummer

Kända UIC-nummer är 21 74 442 5 085 till 21 74 442 5 334 (från SJ godsvagnskatalog 1980-tal).

Vagntypen verkar haft nummer i serien 21 74 441 när de var nya på 70-talet. Från foton nedan är nummer 21 74 441 5 213-6, 21 74 441 5 320-9 och 21 74 441 5 325-8 kända.

Historik och användning

Vagnen är en ombyggd och förlängd Gs/Ge. Ritningarna för typen skapades 1972 och minst 250 vagnar av typen byggdes under 1970-talet.

Vagnarna användes till en början huvudsakligen i containertrafik mellan Göteborgs hamn och Årsta-terminalen i södra Stockholm, men spred sig vartefter antalet ökade. De kan anses extremt typiska för denna trafik under mitten av 1970-talet och typiska för all containertrafik i Sverige mellan containerterminaler under senare delen av 1970-talet.

Under 1980 och början av 1990-talet kan vagntypen anses typisk i all containertrafik i Sverige och anses dominerande för vissa specifika tåg.

Observera att versioner med golv och utan golv existerar samtidigt enligt tillgängligt bildmaterial.

Eftersom vagnarna är RIV-märkta så förekommer de i trafik utanför Sverige.

Bilder

Vi har hittat flera olika bildserier med bilder på Lgs 722 hos järnvägsmuseum samt en bild publicerad av järnvägsfotografen Åke Karlsson.

Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02029 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar SJ Lgs 722 utan golv.
Bildserie 2
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02482 (CC BY-SA) utsnitt som visar SJ Lgs 722 utan golv.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02482 (CC BY-SA) utsnitt som visar SJ Lgs 722 utan golv.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02493 (CC BY-SA) utsnitt som visar SJ Lgs 722 utan golv.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02493 (CC BY-SA) utsnitt som visar SJ Lgs 722 utan golv.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02530 (CC BY-SA) utsnitt som visar SJ Lgs 722 utan golv.
JJärnvägsmuseums bild JvmKEAE02530 (CC BY-SA) utsnitt som visar SJ Lgs 722 utan golv.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02654 (CC BY-SA) utsnitt som visar SJ Lgs 722 utan golv.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02654 (CC BY-SA) utsnitt som visar SJ Lgs 722 utan golv.
Bildserie 3
Järnvägsmuseum bild JvmKEAE02814 (CC BY-SA) utsnitt visar Lgs 722
Bildserie 4
Järnvägsmuseum bild JvmKEAE02659 (CC BY-SA) utsnitt 1 visar 2st Lgs 722
Järnvägsmuseum bild JvmKEAE02659 (CC BY-SA) utsnitt 2 visar Lgs 722
Järnvägsmuseum bild JvmKEAE02659 (CC BY-SA) utsnitt 3 visar Lgs 722. Notera att denna vagn har två stolpar på varje gavel.
Järnvägsmuseum bild JvmKEAE01445 (CC BY-SA) utsnitt 1 visar 2st Lgs 722
Järnvägsmuseum bild JvmKEAE01445 (CC BY-SA) utsnitt 2 visar Lgs 722
Järnvägsmuseum bild JvmKEAE01445 (CC BY-SA) utsnitt 3 visar 2st Lgs 722
Järnvägsmuseum bild JvmKEAE01437 (CC BY-SA) utsnitt som visar Lgs 722
Bildserie 5
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03390 (CC BY-SA) utsnitt Två containervagnar med genombruten sidobalk. Lgs 722 med kort axelavstånd t.v. Lgs 841 med långt axelavstånd t.h.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03395 (CC BY-SA) utsnitt Två containervagnar med genombruten sidobalk. Lgs 722 med kort axelavstånd t.v. Lgs 841 med långt axelavstånd t.h.
Länkar till övriga bilder

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III 1948-1967

Vagntypen förekommer inte före epok IV.

Epok IVa 1967-1979

Modellerar man Svensk MJ epok IVa så är vagntypen nödvändig och man bör ha minst ett halvt tågsätt.

Modellerar man Norsk, Dansk, Tysk eller Belgisk MJ epok IV så kan vagntypen dyka upp ibland.

not: Under denna period bör vagnarna uppvisa störst individuell variation avseende sidoplåtar och stolpar. Helt rensade vagnar är sannolikt ovanliga.

Epok IVb 1979-1988

Modellerar man Svensk MJ epok IVb så är vagntypen nödvändig och man bör ha minst ett halvt tågsätt.

Modellerar man Norsk, Dansk, Tysk eller Belgisk MJ epok IV så kan vagntypen dyka upp ibland.

not: Under denna period bör vagnarna uppvisa tydlig individuell variation avseende sidoplåtar och stolpar. Tonvikten bör ligga på mer rensade.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok Va så bör man ha minst några stycken vagnar av typen.

not: Under denna period bör vagnar som fortfarande är i drift ha blivit rensad på alla gavelplåtar och stolpar med undantag för åkhandtag och eventuellt korta gavelstolpar. Vagnarna bör ha fått moderna fällbara containerfästen av pin-typ.

Epok Vb-VI 2001-2020

Modellerar man Svensk MJ epok Vb eller VI så kan avställda exemplar av vagntypen förekomma uppställda på ett stickspår tillsammans med andra utrangerade containervagnstyper.

not: Som avställda vagnar är det troligt att vagnarna uppvisar en hel del mörk rost och endast spår av originalfärg och märkning finns kvar..

Vagntypen kan även förekomma i drift hos en mindre privat järnvägsoperatör eller vagnuthyrare som köpt in och rustat upp vagnar avsedda för skrotning. Typiska användningar är då i systemtåg för fasta containerpendlar eller som ersättning för tankvagnar med en semipermanent tank-container på vagnen.

not: Som privat vagn bör vagnen ha blivit rensad på alla gavelplåtar och stolpar med undantag för åkhandtag. De ursprungliga containerfästena bör ha bytts mot moderna standard containerfästen.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast och tomma containers.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast i centrerat läge.

Vanligt: 1 eller 2 st halvlast eller tomma containers i ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast och tomma containers i centrerat läge.

Förekommer: 1 st halvlast och tomma containers i asymetriskt ändläge.

35′ SEALAND-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast och tomma containers i asymetriskt ändläge.

Växelflak

Förekommer EJ

Kan förekomma upp till maxlängd 40′ på moderniserade vagnar med moderna fällbara containerfästen av pin-typ. Lastas då centrerat utifrån flakets fästen som en 20′ eller 30′-container med maxlast.