Efterlysning bilder vi saknar bilder på denna vagntyp

Kort vagn för en 20-fots container eller ett 22-fots växelflak. Ombyggd från vagn av typen Oms/Ou. Minst 7 st har existerat.

Kännetecken

Axelavstånd 7,000m, Längd över buffertar 12,300m.

Kort och lastar bara en 20-fots container eller ett 22-fots växelflak.

Trägolv på ram i nitad konstruktion med balkar i två tydliga lager.

En fråga är hur mycket av stolphållare och fästen för gavel och sidolämmar som var kvar efter ombyggnaden. Eftersom det är få vagnar, närmast experimentella prototyper väldigt tidigt så kan man gissa att de rensades från allt sånt pga verkstadens yrkesstolthet och för att det var enkelt eftersom alla detaljer var monterade med nitar. Samtidigt vet vi från andra vagntyper att de första prototyperna på en ombyggnad kan vara mindre rensade än följande vagnar. 

Fasta containerfästen av stålvinkeltyp infällda i trägolvet.

UIC-nummer

Som Lgs före 1980

Kända UIC-nummer är 06 74 441 5 000 till 06 74 441 5 001 (från SJ godsvagnskatalog 1971)

Not: Att UIC-numret börjar med 06 är intressant. Enligt SJ godsvagnskatalog 1971 betyder detta Temporärt uthyrd banegen vagn, utan RIV märke, som används som privatvagn.

Från andra källor har vi att också xx 74 441 5 002 till xx 74 441 5 006 är av denna typ.

Som Lgms från 1980

Det ska ha existerat en Lgms som inte var av typen Lgms 731 och den ska ha haft UIC-nummer 42 74 445 4 061.

Historik och användning

Ombyggda från vagnar av typen Oms/Ou under slutet av 60-talet eller början av 70-talet.

Från 1980 borde vagntypen heta Lgms.

Vagnarna användes till en början huvudsakligen i Volvo-tågen men förekom också i containertrafik mellan Göteborgs hamn och Årsta-terminalen i södra Stockholm. De kan anses typiska för båda trafiktyperna fram till slutet av 70-talet.

Att vagnarnas UIC-nummer börjar på 06 (se ovan) kan betyda att de är långtidsuthyrda till Volvo för deras containertrafik.

Eftersom vagnarna EJ är RIV-märkta så förekommer de INTE i Volvo-tågen som går till Volvos fabrik i Gent, Belgien.

Under perioden då dessa vagnar mest går i Volvo-tågen kan de även dyka upp på containerterminaler i hela landet för tillfälliga transporter med avsändare i Blekinge eller Göteborg eller för returer till dessa orter.

Vagntypen har troligen inte förekommit efter mitten av 1990-talet.

Bilder

Vi har ännu inte hittat några bilder på vagntypen, men den kan rekonstrueras från ramverket av en Oms/Ou.

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III 1948-1967

Vagntypen förekommer inte före epok IV.

Epok IVa 1967-1979

Modellerar man Svensk MJ epok IVa så är vagntypen nödvändig och man bör ha minst en vagn och gärna båda de 2 kända exemplaren.

Epok IVb 1979-1988

Modellerar man Svensk MJ epok IVb så är vagntypen nödvändig och man bör ha minst en vagn och gärna båda de 2 kända exemplaren.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok Va så bör man ha minst en vagn av typen.

Epok Vb-VI 2001-2020

Modellerar man Svensk MJ epok Vb eller VI så kan avställda exemplar av vagntypen förekomma uppställda på ett stickspår tillsammans med andra utrangerade containervagnstyper.

not: Som avställda vagnar är det troligt att golven är i olika stadier av förfall eller helt borta.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Förekommer EJ

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

30′ ISO-container

Förekommer EJ

35′ SEALAND-container

Förekommer EJ

22′ Växelflak

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tomt 22′ växelflak i centrerat läge.

MJ Kuriosa

Liliput har för länge sedan tillverkat en modell av en liknande vagn i skala H0 som märktes med SJ Lgs och såldes tillsammans med containers från Viking märkta Volvo, Rörstrand och SJ. Dessa vagnar och containers finns ofta till försäljning på Tradera.

Både vagnen och containrarna är dock alldeles för korta för att vara skalenliga och vagnen har fel typ av underrede. Varken vagnen eller containrarna kan därför användas för trafikkoncept inom IMS87. Däremot kan de vara ett charmigt inslag på en liten hemmabana föreställande småländska höglandet med typiskt tvära kurvor och korta bangårdar där skalenliga modeller inte kan köras.