Om (NBJ-typ)

Kort vagn för en 20-fots, en 30-fots container, en Sea-Land 35-fots container eller ett växelflak. Ovanlig vagntyp.

Kännetecken

Axelavstånd 7,000 meter

Längd över buffertar 12,300 meter

Lastytans längd 11,000 meter

Trägolv på ram i svetsad konstruktion med balkar i två tydliga lager.

Stolpar av stålrör. Gavel och sidolämmar av durkplåt.

Skiljer sig från andra Om-typer genom spännstag av pressad plåt under vagnen.

Kort och lastar bara en 20-fots eller 30-fots container eller ett upp till 35-fots växelflak.

Vid användning för containertransport spikas träreglar i golvet för att hindra containern att glida i sidled.

UIC-nummer

Historik och användning

Vagnen tillverkades med början ?. ?? vagnar tillverkades till NBJ, TGOJ och andra privatbanor.

Vagnarna användes huvudsakligen INTE i containertrafik. De dyker dock upp som reservkapacitet i containertrafik under 1960-talet, 1970-talet och 1980-talet.
Under 1990-talet försvinner vagntypen från Sverige men förekommer som underrede för tankvagnar.

Vagnarna är RIV-märkta så förekommer i trafik utanför Sverige.

Bilder

Järnvägsmuseums bild JvmKAFN00116 Public Domain Mark (PDM) som visar en Om(NBJ-typ).
Järnvägsmuseums bild JvmKEAG00012 (CC BY-SA) som visar en Om(NBJ-typ) 1982. Fotograf Erik Wilhelm Sundström
Länkar till övriga bilder

Nora Bergslags Veteranjärnväg bild 1

Järnvägsfotografen Åke Karlsson har publicerat en bild på TGOJ Om av denna modell och lastad med en Sea Land 35-fots container

Järnvägsfotografen Åke Karlsson har publicerat en bild på NBJ Om av denna modell

Järnvägsfotografen Åke Karlsson har publicerat en bild på SJ Om av denna modell och lastad med en 20-fots container

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III 1948-1967

Vagntypen förekommer före epok IV.

Epok IVa-IVb 1967-1988

Modellerar man Svensk MJ epok IVa-IVb så är vagntypen nödvändig och man bör ha åtminstone några stycken exemplar.

Modellerar man Norsk, Dansk, Tysk eller Belgisk MJ epok IV så kan vagntypen dyka upp ibland.

Typisk användning är för containerfrakter som INTE ska till en terminal utan till en vanlig lastplats eller direkt till mottagares eget spår.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok IVa-IVb så är vagntypen möjlig och man kan ha något enstaka exemplar.

Epok Vb-VI 2001-2020

Modellerar man Svensk MJ epok Va till VI så kan avställda exemplar av vagntypen förekomma uppställda på ett stickspår tillsammans med andra utrangerade vagnstyper.

not: Som avställda vagnar är det troligt att vagnarna uppvisar en hel del mörk rost och endast spår av originalfärg och märkning finns kvar..

Lastning vid IMS87 körningar

Vagnen kräver extra lastsäkringstid på terminal vid trafikspel.

40′ ISO-container

Förekommer EJ

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Förekommer: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

35′ SEALAND-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Växelflak

Kan förekomma upp till maxlängd 35′. Lastas i centrerat läge.