SJ Lgs 731 + SJ Klps

Vagnar som lastar 2 st 20-fots containers. Vagnen är en ombyggd Kbs som fått golv, sidolämmar och sidostolpar borttagna och sedan utrustats med fasta containerfästen. Minst 79 st har existerat.

Artikeln kompletterad med uppgifter från Christer Andersson.

Kännetecken

Axelavstånd 8,000 m

Längd över buffertar 13,860 m

Lastytans längd 12,500 m

Öppen ram i svetsad konstruktion med balkar i ett tydligt lager.

Gavellämmar av Europeisk standard UIC-typ. Inga sidolämmar men fästen finns för sidolämmar av Europeisk standard UIC-typ. Alla sidostolpar borttagna men alla hållare för dessa finns kvar. Gavelstolpar kvar. Vissa vagnar har avkapade gavelstolpar.

Fasta containerfästen av styrvinkeltyp för 2 st 20-fots containers.

Många av vagnarna är märkta “För Volvo-Container Of-Pöb-Of”.

UIC-nummer

Före 1980 och RIV märkt

Vagnarna är utspridda över 3 kända serier UIC-nummer

från 21 74 441 5 067 till 21 74 441 5 091

21 74 441 5 452

från 21 74 441 5 659 till 21 74 441 5 661

Efter 1980 och RIV märkt

Vagnarna är utspridda över 2 kända serier UIC-nummer

Från 21 74 442 5 060 till 21 74 442 5 084

Från 21 74 442 5 423 till 21 74 442 5 426

Efter 1980 och EJ RIV märkt

Vagnarna är utspridda över 2 kända serier UIC-nummer

Från 42 74 442 5 060 till 42 74 442 5 084

Från 42 74 442 5 423 till 42 74 442 5 426

not: Nån gång slutet av 80-talet eller första åren av 90-talet förlorar vagnarna RIV-märkningen. Troligen när de inte längre behövs för tågen till Gent.

Ytterligare en nummerserie efter 1980

Om ytterligare vagnar av denna typ skapats så bör dessa haft nummer inom serien 42 74 442 5 468 till 42 74 442 5 999.

Nummer eventuellt övertagna från Lgs (fd Klps)

Från 21 74 441 5 017 till 21 74 441 5 066.

Från 21 74 442 5 010 till 21 74 442 5 059

eller utan RIV 42 74 442 5 017 till 42 74 442 5 059

not: Från 1980 verkar Lgs (fd Klps) som konverteras till Lgs 731 behålla sina nummer. Nummer som blir lediga ifall Lgs (fd Klps) återgår till att vara vanliga Kbs tas troligen över av nya Lgs 731-vagnar. Eventuellt sker samma sak mellan åren 1973 och 1980 när vagnarna har nummer i 441-serien.

Historik och användning

Under åren 1972 till 1975 skapas ett flertal varianter på containervagnar genom ombyggnation av andra vagntyper eller genom nybyggnation. Syftet är att fylla behovet av containervagnar som uppkommer genom den utbyggnad av terminaler som SJ gör under denna period. Gemensamt för alla dessa är att de framstår som relativt genomtänkta koncept som tas fram på ett planerat sätt med leverans ett eller två år efter att ritningarna skapts. Typiskt är att en större grupp vagnar av viss typ avdelas för ombyggnad och det sker en tydlig leverans av dessa ombyggda vagnar under en begränsad tid.

Parallellt med detta så körs containertägen åt Volvo mellan Olofström och Göteborg. Volvo är en fast kund med krav på låga kostnader och rationell containerhantering inom deras egna fabriksområden. Man ställer även krav på att snabbt kunna öka transportkapaciteten på containers utan att detta ska påverka produktiviteten vid lastning och lossning. SJs vanliga metod, att låta K och O-vagnar av olika typer fungera som reservkapacitet för containertransporter, när inga containervagnar är lediga, fungerar därför inte bra för Volvo-tågen, eftersom det leder till produktivitetsförluster när vagnarna ska lastas.

Det verkar därför som att SJ 1973 inför metoden att låta de minst populära Kbs-vagnarna fungera som pool för vid-behov-konvertering av enstaka K eller O-vagnar till riktiga containervagnar av typen Lgs 731 som kan sättas in i Volvo-tågen snabbt när kapaciteten behöver öka med en eller några få vagnar åt gången. Lgs 731 är dessutom en vagntyp som uppkommer automatiskt då den dominerande vagntypen i Volvotågen, Klps från 1966, måste renoveras för att trägolven inte håller längre och man vill skapa en mer hållbar och snabblastad konstruktion av containerhållare än Klps-vagnarnas bultade pin-fästen. Effekten är att när 1972 års Lgs-typer börjar levereras så har redan 25 stycken Lgs 731 levererats och fått UIC-nummer precis före Lgs 722 och Lgs 723.

Principen leder så småningom till nya metoder för att snabbt konvertera K och O-vagnar till billiga och snabblastade containervagnar genom att låta kapade stolpar fungera som containerhållare och därmed ännu några containervagnstyper, men då är det inte längre Lgs 731-vagnar.

Enligt uppgifter på Järnvägshistoriskt forum så fanns problem med att vagnar av denna typ som var avdelade för Volvo-tågen kunde bli använda för andra containertransporter och komma på villovägar. Man märkte därför en del av vagnarna på samma sätt som Lgs 681 med “För Volvo-Container Of-Pöb-Of”. Detta verkar inte ha hjälpt utan senare så ändrades även typmärkningen från Lgs till Lgs-y. Och då ska problemet ha upphört. Oklart exakt när dessa märkningsändringar skett.

Så gott som alla dessa vagnar gick till skrot 2002 men användes i Volvo-trafiken ända fram tills dess. Vagnarna kan ha köpts av något privat järnvägsbolag som skrot och använts som de var eller som en grund för att skapa Lgns eller Laags-vagnar.

Bilder

Vi saknar ännu 100% bekräftade bilder på Lgs 731 däremot finns en del bilder på Volvotåg där vagnar av denna typ sannolikt är blandade med vagnar av typen Klps (c-variant av Kbs). Vagnarna är i princip omöjliga att skilja åt på håll och lastade.

Järnvägsmuseums bild JvmKDAA07208 (CC BY-SA) utsnitt som visar två vagnar som är fd Kbs, den vänstra vagnen ser ut att ha dolda containerhörn och därför c-fästen av vinkeltyp och borde vara en Lgs 731, medans den högra har synliga containerhörn och därför c-fästen av pin-typ och borde vara en Klps. Notera även att den högra vagnen ser ut att ha fått 4 extra stolpfästen. Se SJ Kbps 761 för bilder på Kbs-vagnar med extra stolpfästen för timmertransport. Bilden tagen 1983 av LO Karlsson.
Länkar till övriga bilder

Bloggen ”I huvudet på en lokförare” har publicerat en mycket intressant bild tagen av Bengt Hultin den 19 september 1973 i Olofström som visar en rad med olastade Klps och Lgs 731 på spåret längts till höger. Vagnen närmast är en Klps (c-variant av Kbs) med golv och höga gavelstolpar, vagn 2 och 3 är Lgs 731 med kapade gavelstolpar och utan golv, vagn 4-7 är Lgs 731 eller Klps (c-variant av Kbs) med kapade gavelstolpar och med golv.

Järnvägsfotografen Bernt Talbrant har postat en bild på forumet Postvagnen föreställande ett Volvotåg från 1984 som består helt av dessa två vagntyper. (översta bilden)

Järnvägsfotografen Kjell G Eriksson har postat en bild på Järnvägshistoriskt forum föreställande ett Volvotåg från 1978 som består nästan helt av dessa två vagntyper. (tredje bilden) Not: Åttonde vagnen efter loket är en Lgs 681.

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III 1948-1967

Vagntypen förekommer inte före epok IV.

Epok IVa 1967-1979

Modellerar man Svensk MJ epok IVa så är vagntypen nödvändig och man bör ha ett flertal vagnar.

Modellerar man Volvo-tågen så bör man ha vagnar av denna typ till ett helt tågsätt.

Epok IVb 1979-1988

Modellerar man Svensk MJ epok IVb så är vagntypen nödvändig och man bör ha ett flertal vagnar.

Modellerar man Volvo-tågen så bör man ha vagnar av denna typ till ett helt tågsätt.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok Va så är vagntypen nödvändig och man bör ha ett flertal vagnar.

Modellerar man Volvo-tågen så bör man ha vagnar av denna typ till ett helt tågsätt.

Epok Vb 2001-2010

Modellerar man Svensk MJ epok Vb så är vagntypen möjlig med något privat järnvägsbolag som ägare.

Epok VIa 2010-2020

Modellerar man Svensk MJ epok VI så är vagntypen möjlig med något privat järnvägsbolag som ägare.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Förekommer EJ

20′ ISO-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 2 st halvlast eller tom containers i ändläge.

Förekommer: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer EJ

35′ SEALAND-container

Förekommer EJ